HOMEPAGE

SPIS TREŚCI: Neerlandica Wratislaviensia XVII

Neerlandica Wratislaviensia 25 jaar 1983-2008
Letterkunde
Stanisław PRĘDOTA, Hubert Lampo in Polen
Małgorzata DOWLASZEWICZ, De duivel als de zwarte in de Middelnederlandse literatuur
Edyta GRZESIK, Johannes Herbinius (1626-1679) - een vergeten humanist tussen Silezië en de Lage Landen
Irena Barbara KALLA, Drie negentiende-eeuwse literaire portretten. Romantische geestesgesteldheid in het denken over de scheppende kunstenaar en het scheppingsproces
Agnieszka KODZIS-SOFIŃSKA, Johannes Scheffl ers theologische geschriften
Anna KOZIOŁ, Het beeld van Silezië in de cartografi e van de Lage Landen 1500-1700
Piotr OCZKO, De mythe van Lucifer. De literaire evolutie van de Gevallen Engel van de Oudheid tot Vondel - een schets Taalkunde
Cor van BREE, Syntactische confi guraties in het Nederlandse taalgebied
Jaroslav DOVHOPOLYJ, Die soziale Markiertheit der Einheiten des niederländischen Sprachsystems
Małgorzata SZCZYPIŃSKA, De evolutie van aanspreekvormen op basis van aanheffen in brieven
Stanisław PRĘDOTA, Over de Adagia (1552) van Reyer Gheurtz
Gerrie WISSE, Een korf vol mooie bloemen. Carolus Tuinman (1659-1728)
Wilken ENGELBRECHT, Aspectualiteit in het Nederlands als probleem voor Tsjechische studenten
Ewa JAROSIŃSKA, Over scheidbare structuren in het Nederlands en het Duits
Jacek KARPIŃSKI, Op zoek naar een jonge enthousiaste medewerker - over Nederlandse en Poolse vacatures
Mariusz KRAJCARZ, Bijbelse fraseologismen en spreekwoorden met dierelementen in het huidige Nederlands en hun Poolse equivalenten
Anne Lore LELOUP, Philippe HILIGSMANN, Contrastief (corpus)onderzoek naar vraagzinnen in het Nederlands, het Frans en het Duits
Dieter STELLMACHER, Der Fläming - "een klein Vlaanderen": Geschichte und Sprache als Legende und Wirklichkeit
Boekbesprekingen
Bożena Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego - Catalogue of the Collection of Netherlandish Painting, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2006, 404 pp. (Stefan Kiedroń)
Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2006, 640 pp. (Jan Urbaniak