Dla dr. Rajmana, naszego tutora, z okazji nadejścia zimy :), studenci I roku dziennej FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ