Zarząd KNSN 2011
KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW NIDERLANDYSTYKI
 

Zarząd KNSN 2011/2012:

przewodnicząca KNSN: Justyna Przybyła

wiceprzewodniczący KNSN: Michał Doczumiński

sekretarz KNSN: Hania Pielka

skarbnik KNSN: Michał Pieczarka

e-mail: kolostudentownl@gmail.com

ZARZĄD 2007-2010

 

KOMUNIKATY
WIECZORY FILMOWE w semestrze letnim