Jan Spilliaert, Konsul Honorowy Belgii, z wizytą w KFN

November 2015

foto's: BR