PLAN
5-letnich dziennych studiów magisterskich na kierunku filologia niderlandzka (od 1.10.2004)
Lp
Nazwa przedmiotu
Egz.
po
sem.
Godziny zajęć
Rozkład godzin zajęć
Ra-
zem
W tym:
I rok
II rok
III rok
IV rok
V rok
1 sem.
2 sem.
3 sem.
4 sem.
5 sem.
6 sem.
7 sem.
8 sem.
9 sem.
10 sem.
wy
kła
dy
kon
wer
sa
to
ria
pro
se
mi
nar
ia
se
mi
nar
ia
ćwi
cze
nia
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
W
Ćw
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

I. Przedmioty obowiązkowe

1.
Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego
2,4,6
8,9
1170
-
1170
-
-
-
-
10
-
10
-
8
-
8
-
6
-
4
-
8
-
8
-
8
-
8
2.
Praktyczna znajomość języka angielskiego/niemieckiego(1)  
120
 
120
       
2
 
2
 
2
 
2
                       
3.
Gramatyka opisowa języka niderlandzkiego
4
120
60
60
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Historia literatury niderlandzkiej I
3,4
120
60
60
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Historia Niderlandów
2
60
-
60
-
-
-
-
2
 
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Wiedza o krajach niderl. obszaru językowego
5,6,7
90
-
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
7.
Wstęp do językoznawstwa niderlandzkiego
-
30
-
-
-
-
30
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Wstęp do literaturoznawstwa niderlandzkiego
-
30
-
-
-
-
30
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Proseminarium
-
60
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
10.
Historia języka niderlandzkiego
5
30
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.
Seminarium magisterskie
10
120
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
2
12.
Lektorat języka łacińskiego
2
60
-
-
-
-
60
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Historia filozofii
2
60
60
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem przedmioty obowiązkowe:
2070
.
2
18
2
18
4
14
4
14
-
12
-
8
-
12
-
10
-
10
-
10
20
20
18
18
12
8
12
10
10
10
Liczba egzaminów 15+1
-
4
1
3
2
2
1
1
1
1

II. Przedmioty fakultatywne

1.
Językoznawstwo ogólne (2)
4
60
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Literaturoznawstwo (2)
4
60
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Gramatyka opisowa języka niderlandzkiego II (3)
6
120
60
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Historia literatury niderlandzkiej II (3)
5, 6
120
60
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Historia języków germańskich (3)
6
30
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Gramatyka kontrastywna j. niderlandzkiego (4)
8
60
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
7.
Historia literatury niderlandzkiej III (4)
7, 8
120
60
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
8.
Wstęp do kultury, literatury i języka afrikaans (4)
8
60
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
9.
Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego (3, 4, 5, 6)
-
240
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
4
-
4
-
2
-
2
10.
Przedmiot uzupełniający (7)
(9)
240
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Razem przedmioty fakultatywne
1100
 
-
-
-
-
-
6
-
6
4
8
4
10
2
12
2
12
-
4
-
4
(liczba godzin obowiązkowych):
540
 
-
-
-
-
4
4
6
6
6
6
2
2
Liczba egzaminów 11
-
-
-
-
-
2
1
3
1
3
(1)
-
Razem:
(liczba godzin obowiązkowych I + II)
2610
         
2
18
2
18
4
20
4
20
4
20
4
18
2
24
2
22
-
14
-
14
20
20
22
22
18
14
18
16
12
12
Liczba egzaminów łącznie
26 + 1
.
-
4
2
4
4
4
2
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(1) Na I roku język angielski dla studentów, którzy na egzaminie wstępnym zdawali język niemiecki, natomiast język niemiecki dla tych, którzy zdawali język angielski.

(2) Na II roku studiów student wybiera 2 zajęcia (4 godziny) z oferty przedmiotów fakultatywnych. W wypadku przedmiotów kontynuowanych obowiązuje ciągłość.

(3) Na III roku studiów student wybiera 3 zajęcia (6 godzin) z oferty przedmiotów fakultatywnych. W wypadku przedmiotów kontynuowanych obowiązuje ciągłość.

(4) Na IV roku studiów student wybiera 3 zajęcia (6 godzin) z oferty przedmiotów fakultatywnych. W wypadku przedmiotów kontynuowanych obowiązuje ciągłość.

(5) Na V roku studiów student wybiera 1 zajęcia (2 godziny) z oferty przedmiotów fakultatywnych. W wypadku przedmiotów kontynuowanych obowiązuje ciągłość.

(6) Każdy student ma obowiązek zrealizować minimum 30 godzin tego przedmiotu w trakcie jedego z semestrów: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

(7) Przedmiot uzupełniający to stale aktualizowana oferta zajęć dodatkowych realizowanych na latach II-IV, obejmująca m.in. naukę drugiego języka obcego w systemie prowadzonym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (j. angielski, niemiecki, hiszpański, łaciński rosyjski, włoski - łączna ilość godzin dydaktycznych: 180, egzamin końcowy na poziomie C, najpóźniej po 9 semestrze).

Student ma obowiązek zaliczyć 60 godzin wychowania fizycznego najpóźniej do 9 semestru.

Ponadto możliwe jest uzyskanie w Instytucie Filologii Angielskiej dyplomu licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego, zaś w Instytucie Filologii Germańskiej dyplomu licencjata w zakresie nauczania języka niemieckiego przez tych studentów filologii niderlandzkiej, którzy w trakcie studiów zdobędą niezbędne rygory przewidziane programem studiów licencjackich realizowanym przez te Instytuty oraz złożą pomyślnie egzamin licencjacki.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY