Praktyki studentów DCC
   
Karta charakterystyki praktyki
Karta dzienna
Ocena odbytej praktyki
Sprawozdanie z odbytej praktyki
Warunki zaliczenia praktyki

 

DCC