ZJN
 

Kierownik Zakładu

dr Jacek Karpiński

  Kierownik Pracowni Glottodydaktyki

dr Bolesław Rajman, doc. UWr.
  Kierownik Pracowni Translatoryki
i Języków Fachowych

dr Katarzyna Tryczyńska
POWIEKSZ
 

dr Jerzy Zieliński

 

mgr Joke Bossens

 

mgr Sandra Szpic

 

mgr Marzanna Jóźwiak-Kotynia

 

drs. Saskia Teulings

  współpraca:

prof. zw. dr hab. Stanisław Prędota
Zakład Języka Niderlandzkiego stawia sobie za cel prowadzenie badań

W Zakładzie Języka Niderlandzkiego współpracują ze sobą:

Profesor Stanisław Prędota, absolwent Uniwersytetu Lipskiego (1967), prof. zw. dr hab. (1993), twórca i pierwszy kierownik Katedry Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor ponad 200 publikacji (monografii, podręczników, artykułów, recenzji), redaktor serii Neerlandica Wratislaviensia, członek m.in. Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Neofilologicznego PAN, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Lejda), laureat 4 nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Visser Neerlandia Prijs.

Główne kierunki działalności naukowej: fonetyka, fonologia, leksykografia, frazeologia i paremiologia języka niderlandzkiego, niemieckiego i polskiego.

Publikacje

Zainteresowania pozanaukowe: ogród i podróże.

Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY