VERSLAG EVENEMENTEN EN PROJECTEN
verslag evenementen en projecten OKN / CCLL academisch jaar 2004-2005

Literaire bijeenkomsten

Rashid Novaire , 22 oktober OKN
In het kader van het Festival van de Korte verhaalen was de schrijver Rashid Novaiire op bezoek. Vanuit colleges zijn ook studenten bij de voorbereiding van dit bezoek en de vertaling van verhalen van hem betrokken geweest. In het OKN heeft hij een gesprek met (35) studenten en docenten gehad.

Tessa de Loo , 25 oktober OKN
Vanwege de vertalingen van twee boeken van de schrijfster Tessa de Loo hebben de Poolse uitgever, het NLPV en het OKN een ontmoeting met haar georganiseerd voor (32) studenten en docenten Nederlandistiek.

Tine Ruysschaert , 8 maart Museum van de Architectuur
was in maart op bezoek als gastdocent om over Beatrijs en haar interpretatie ervan te spreken (colleges Middelnederlands). In samenwerking met het Archtectuurmuseum organiseerde het OKN haar voorstelling van Beatrijs. Ongeveer 40 gasten hebben er van genoten.

De Nieuwe Bijbelvertaling, 18 januari Bijbels Seminarium
Het OKN heeft een lezing verzorgd, in samenwerking met de Raad van Kerken in Wrocław, over de taal- en cultuuraspecten van de Nieuwe Bijbelvertaling. Er waren ongeveer 60 mensen.

Marta Todorow , Agnieszka Traczyńska, Edward Skubisz, 21 juni OKN
Deze schrijvers en kunstenaar (Agnieszka Traczyńska) presenteerden hun zowel in het Pools als in het Nederlands geschreven bundel met kinderbijbelverhalen. Ze overhandigden met de uitgever (Atut) de boeken aan prof. Kiedroń en consul Zipser. Er waren ongeveer 30 gasten.

Tentoonstellingen

Erwin Olaf, Reinier Bergsma, Jurrien Wouterse, Tomasz Piechel , 23 oktober - 21 november, Stadhuis
Van deze vier fotografen, waarvan de laatste uit Polen en de eerste 3 uit Nederland, heeft het OKN een tentoonstelling georganiseerd in het Stadhuis. Tijdens de opening, met meer dan 200 gasten, heeft Erwin Olaf een uitgebreid exposé verzorgd over zijn werk en werkwijze. Twee Poolse sponsoren hebben de tentoonstelling mede mogelijk gemaakt (Aran, WKSN).

Agnieszka Traczyńska, 24 januari - 6 februari, OKN en Lutherse Kerk
Van deze kunstenares uit Wrocław zijn in het OKN acrylschilderijen tentoongesteld en in de Lutherse Kerk illustraties. Deze tentoonstelling heeft het OKN ook daarna in Amersfoort en Breda mee georganiseerd. Opvallend was dat een aantal klassen van een Lyceum op bezxoek kwamen.

Emblemata maart - april OKN
In deze maanden hingen in het OKN copieën van Nederlandse Emblemata. In de zomer van 2004 studeerde Joanna Skubisz op dit onderwerp af en op deze manier gaf ze een inkijk in haar doctoraalscriptie. Deze tentoonstelling had tot doel studenten bij het organseren van tentoonstellingen te betrekken en hen in staat te stellen over hun studie te communiceren.

(Helaas is een geplande tentoonstelling n.a.v. een doctoraalscriptie van een andere student niet doorgegaan.)

Moje i Twoje , 10 mei eind juni, OKN, Holiday Inn, Arka, MDK precieze data nog open
Schilderijen van verstandelijk gehandicapten uit Breda en Wrocław heeft in deze periode op 4 plekken in de stad gehangen. In augustus komt deze tentoonstelling naar Breda. Het OKN heeft deze tentoonstelling, samen met instellingen uit Breda en Wrocław, georganiseerd om de uitwisseling aangaande het werken met en het werk van verstandelijk gehandicapten te stimuleren. (In juni zijn een medewerker van het OKN en 2 jobcoaches uit Wrocław voor een korte studiereis naar Nederland gegaan.)
Deze tentoonstelling is ook georganiseerd met 2 studenten.
Bij de opening, 10 mei, in Holiday Inn, waren ongeveer 70 gasten aanwezig.
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Consulaat van Nederland in Wrocław, Artilabo in Breda, Supierz Artist Management in Amersfoort.

Mirosław Struzik , juni, OKN
Van deze beeldhouwer uit Wrocław staat een werk in het OKN. Twee studenten hebben met hem een interview gehouden wat in een Nederlands tijdschrift gepubliceerd wordt.

Cursus Nederlands

Voor de cursus Nederlands hebben zich voor het najaar 10 mensen aangemeld. Waarvan 8 de cursus ook afgemaakt hebben en een getuigschrift hebben ontvangen. Voor de vervolgcursus in het voorjaar hebben zich nauwelijks cursisten aangemeld.

Vertalingen en studieprojecten

Jeugdliteratuur

In het afgelopen jaar zijn er een tiental bijeenkomsten geweest met 8 studenten waarin recensies en vertalingen uitgewisseld werden aangaande Nederlandstalige jeugdliteratuur. Vertaald zijn o.a. "Sus en Jum" van Joke van Leeuwen; "Kikker is jarig" en "Kikker is verliefd" van Max Velthuys; "Vader en Dochter" en "Vier Bevertjes" van Michael Dudok de Wit.

Er is (in Antwerpen) een interview gehouden met Joke van Leeuwen. Er zijn 6 recensies geschreven voor de site van "Speelboek" in Amersfoort en 1 voor het tijdschrift "Guliwer" (Katowice).

Met de studenten die aan deze vertalingen hebben gewerkt hebben we op verschillende basisscholen en kleuterscholen en op de Markt (Koninginedag) deze vertalingen voorgelezen.

Bijeenkomsten en activiteiten voor komend studiejaar zijn voorbereid.

Reisgids

Er zijn met een 4-tal studenten zo'n 8 bijeenkomsten geweest waar teksten voor een resigids over Wrocław in het Nederlands werden uitgewisseld. De teksten zijn nagenoeg gereed voor een lay-out. De geplande verschijning (juni 2005) is met een half jaar uitgesteld. De uitgave komt gereed in samenwerking met de VVV Breda en de gemeente Wrocław (bureau stadspromotie).

Filosofie en mystiek bloemlezing

In dit kader zijn 2 vertalingen klaar gekomen en worden voor uitgave gereed gemaakt: de gedichten van Karol Wojtyła in het Nederlands (met 6 studenten) en een boekje over Bonhoeffer van Wilken Veen in het Pools (1 student).

Vakantielandenspel

Met een 10-tal studenten zijn drie setjes met wetenswaardigheden over Nederland, Vlaanderen en België vertaald in het Pools. Dit project bevindt zich ook in de fase van eindredactie.

Taal uit verleden en heden: Dom Pokoju

Aan de voorbereiding van dit project, in relatie tot het werk van de stichting i.o. Dom Pokoju (Huis van de Vrede) hebben verschillende collega's en studenten gewerkt, o.a. door het mee voorbereiden van een tentoonstelling van de Nederlandse fotografe Jaël Fraenkel, gepland in het najaar 2005. 28 juni is dit project gepresenteerd in het OKN.

Interviews

In het kader van de serie Wrocław aan de Schelde zijn er openbare gesprekken geweest met de gasten Ad van Rijsewijk (Uitgeverij De Geus, Breda) , Mevrouw Delwa (Belgische Ambasade / de Vlaamse kamer van koophandel), Tim Straatsma (vrijwilliger uit Nederland, actief in het Edith Stein Huis in Wrocław) en met Wojciech Zipser (ereconsul van Nederland in Wrocław). Studenten hebben deze interviews voorbereid en gehouden.

De geplande verslaglegging voor publicatie en het geplande interview met Olga Tokarczuk hebben schipbreuk geleden. De opkomst van studenten voor deze interviews viel tegen: gemiddeld zo'n 10 studenten per keer.

 Films

Filmavonden

In het winter- en zomersemester heeft de filmclub 24 filmavonden verzorgd. Studenten hebben zelf ook voor de pr gezorgd. Een aantal films (De Grot, 06/05, Rent a Friend) zijn via de Ambasade geleend.

Filmweek, Atom, 16 - 19 mei

In mei heeft de filmclub, in samenwerking met de Nederlandse Ambassade en het Consulaat

Een filmweek georganiseerd, samen met Kino Atom. De Ontdekking van de Hemel, Karakter en Turks Fruit zijn 's avonds te zien geweest. Gemiddeld voor zo'n 60 mensen per avond. 16 en 18 mei is 's ochtends Minoes te zien geweest voor kinderen van basisscholen (2 x 250 bezoekers!).

De studenten van de filmclub hebben de vertalingen en de pr voor hun rekening genomen.

Koninginnedag , Rynek, 28 april

Met de Koło van de Studenten Nederlandistiek en de studenten Jeugdliteratuur hebben het OKN en het Consulaat Koninginnedag op de Markt gevierd! Via de Onderwijsbegeleidingsdienst, het Bureau Stadspromotie de dienst Cultuur van de gemeente Wrocław zijn basisscholen uitgenodigd. Er was een program van een uur (voorlezen van verhalen, oud-hollandse spelletjes, zingen) wat 5 keer uitgevoerd werd voor steeds een groep van zo'n 30 leerlingen.


EVALUATIE en VERDER
plannen evenementen en projecten OKN / CCLL academisch jaar 2005-2006

Evaluatie

Naast de geplande activiteiten (en de ongeplande, zoals Koninginnedag) zijn extra doelstellingen die het OKN had, (meer contacten met Nederland en Belgie, betrekken van studenten bij projecten, relatie tussen onderwijs en cultuur, het meer gedifferentieerd bereiken van het publiek in stad en streek, het uitwisselen van cultuur) vrij redelijk bereikt. Ook valt te vermelden dat er een goede samenwerking met het Consulaat is.

Problematisch, in de zin ook dat het veel tijd kostte en nagenoeg niets opleverde, was het vinden van subsidies voor verschillende projecten. In de planning voor het komend seizoen moeten we daar uitdrukkelijk rekening houden.

Het project Wrocław aan de Schelde willen we komend jaar meer geintegreerd aanpakken, graag in samenwerking met het (afgelopen jaar onstane) "Mandarijntje", het blad van onze studentenkring (Koło studentów).

Wat willen we verder?

Het Osrodek Kultury Niderlandzkiej, het Cultureel Centrum van de Lage Landen in Wrocław, Polen, is verbonden met de Leerstoel Nederlandistiek "Erasmus van Rotterdam" van de Universiteit van Wrocław. In en vanuit dit Centrum worden activiteiten georganiseerd met het ook op de promotie van de Nederlandstalige culturen uit voornamelijk België en Nederland en de uitwisseling van Belgische, Nederlandse en Poolse maatschappij- en cultuuruitingen.

Dit gebeurt in samenwerking met de studenten zelf, de Koło Studentów, andere instellingen en het bedrijfsleven in stad en regio en in België en Nederland. Vanuit Wrocław denken we hierbij aan het partnerschap Breda - Wrocław.

Er wordt gewerkt met en ten dienste van de studenten Nederandistiek maar het publiek wat bediend wordt is algemeen: Polen alsmede Nederlands-prekenden die hier in Laag-Silzezië op bezoek of woonachtig zijn.

Wat het werken met studenten betreft: de projecten hebben voor hen verschillende doelstellingen: allereerst op het gebeid van taalverwerving en (ver-)taalvaardigheden, maar ook op het gebied van practische ervaring aangaande de organisatie van werk. En als vertalingen en andere produkten van hen ook uitkomen is dat belangrijk voor hun eigen cv.

We werken komend seizoen graag de relatie met Belgie verder uit en richten ook op het organiseren van meer contacten tussen Nederland-België enerzijds en Polen anderzijds: stages, excursies, kooroptreden.

Belangrijk vanuit het afgelopen jaar bleek het werken aan een financiële basis en de betrokkenheid vanuit de Belgische, Nederlandse en Poolse "mede-"dragers van cultuur. Hier denken we aan de ambassades en consulaten, maatschappelijke en culturele instellingen, fondsen en het bedrijfsleven.

We gaan er aan uit dat ons werk in het belang is van de Nederlandstalige en Poolse cultuurdragers. Daarom werken we steeds nauw samen. Toch zullen we met hen ook naar een meer structurele financiële basis moeten zoeken om een aantal activiteiten mogelijk te maken.

Met o.a. het Nederlands consulaat in Wrocław willen we de Nederlandstalige achterban in de provincie Dolny Sl±sk betrekken bij het werk.


Voor een aantal activiteiten is / wordt een apart financieel plan gemaakt. Vanuit deze overwegingen volgen nu de plannen voor het komend academisch jaar.

PLANNEN

1. Literaire bijeenkomsten, presentaties van teksten

Gepland worden een bijeenkomst met Kristine Hemmerechts in het najaar, rond het Festival van het Korte Verhaal, en een bijeenkomst, eind oktober, met de Belgische gezondheidsdeskundige Manu Keirse uit Leuven, vanwege vertalingen van zijn werk. Ook rond de vertaling van de gedichten van Karol Wojtyla, waar vanuit het OKN aan gewerkt is, wordt een presentatie (november?) gehouden, gecombineerd met een studiebijeenkomst (zie ook onder vertaal- en studieprojecten).

Verder zoeken we naar meer mogelijkheden schrijvers uit België en Nederland te gast te krijgen op het OKN.

2. Tentoonstellingen

Op de Leerstoel (Filologie) gaat het vooral over het woord. In het OKN gaan we steeds, o.a. met tentoonstellingen, na wat de relatie tussen beeld en woord is. Dan hebben we het over communicatie, hermeneutiek maar ook gewoon over iets wat leuk is. Dat cultuur ook leuk is en dagelijks, willen we ook aan studenten en anderen meegeven, voordat je er over gaat reflecteren.

- Mode en foto's over mode: doorlopend

Industriele vormgeving is cultuur en vaak ook kunst. Nederland en België zijn daar sterk in. Maar ook vanuit Polen valt veel te melden. Mode is daar een specifiek voorbeeld van, duidelijk op de grens van kunst en vormgeving, beeldproductie, maatschappij en persoonlijke beleving.

We stellen ons voor dat er komend seizoen een keer kleren hangen van studenten uit Breda en Wrocław die op een zelfde dag daar en hier gedragen zijn. En/of foto's daarvan. Of een tentoonstelling van badmode.

We willen ook laten zien, hier en daar, wat de ontwikkelingen in de mode en modefotografie zijn van na 1989 in Polen en Nederland. En als het kan een modeshow van werk van studenten en docenten uit Arnhem, de academie die wereldberoemd werk aflevert.

Hier werken we met academies, opleidingen en ateliers samen uit beide landen.

- "Laagdrempelige" tentoonstellingen: doorlopend

Wanneer er geen "grote" tentoonstellingen zijn willen we uit werk van studenten (hun gedichten, beeldmateriaal of vanuit hun doctoraalscriptes) werk tentoonstellen. Daar hebben we al ervaring mee opgedaan: juni 2004 gedichten, april emblemata.

- Michael Szulc-Krzyzanowski: november/december 2005

Van deze vermaarde Nederlandse fotograaf willen we zijn werk over mensen uit Canada en Bangla-Desh tentoonstellen alsmede werk waarin hij het Nederlandse weergeeft.

- Werk van schilders, beeldhouwers uit Belgie, Nederland en Polen: doorlopend

In overleg met kunstenaars (andere dan fotografen) kunnen we werk van hier en daar ook hier en daar tentoonstellen. Met de gemeentes Breda en Wrocław gaan we na of we voor doorlopende tentoonstellingen kunnen zorgen. Er is grote belangstelling voor vanuit o.a. het Archtectuurmuseum in Wrocław en het NBKS en Artilabo in Breda.

- Werk van verstandelijk gehandicapten: december 2005 of mei 2006

In mei (Wrocław) en augustus (Breda) 2005 hebben we een tentoonstelling van kunstenaars uit Breda en Wrocław georganiseerd, samen met organisaties uit Breda en Wrocław. Dat willen we continueren. Via deze uitwisseling kunnen we ook uitwisseling bevorderen aangaande andere maatschappelijke en culturele aspect van het werken met gehandicapten.

- Fototentoonstelling verleden en heden: oktober 2005

Jaël Frenkel studeert in juni 2005 af aan de Kunstacademie in Den Haag. Zij werkt in mei met studenten van ons aan een serie foto's waarin kleinkinderen en hun grootouders in gesprek zijn over de jaren 1933 - 1950. Het gaat over verhalen van mensen van verschillende culturen.

Deze tentoonstelling is ook het eerste project van het onderdeel Taal van verleden en heden / Huis van de Vrede.

- Spreek je eigen taal + Architectuur. Voorjaar 2006

Een tentoonstelling van zes schilders uit Brabant / Breda, gebaseerd op een intrigerende gespreksreeks tussen de Bredase bisschop Muskens en de kunstenaars. In het Architectuurmuseum, samen met een tentoonstelling over Nederlandse Archtectuur (Breda, F 7).

 3. Cursussen Nederlandse taal

 Gepland zijn een najaars- en een voorjaarscursus.

 4. Vertalingen en studieprojecten

 4.1. Jeugdliteratuur

Dit project, met als naam "De kinderen van de Zakopane" (met een knipoog naar het boek van Els Pelgrom: De zwervers van de Zakopane) wil werken aan de verbreding van de kennis en ervaring aangaande het vertalen van Poolse en Nederlandstalige jeugdliteratuur. Het project staat onder leiding van prof.dr. Jerzy Koch. We hebben afgelopen seizoen al ervaring met recensies en vertalingen opgedaan en willen komend seizoen via een serie colleges met daarin en daaromheen extra activiteiten, verder aan dit project werken. Er deden zo'n 10 studenten mee in het afgelopen seizoen.

- vertalingen

In het afgelopen seizoen is al werk van Joke van Leeuwen vertaald (Sus en Jum), van Michael Dudok de Wit (Vier bevertjes in de nacht; Vader en Dochter) en van Max Velthuijs (Dit is Kikker). Van Joke van Leeuwen wordt "Kweenie" vertaald. Er wordt ook naar werk van Poolse auteurs gezocht om te vertalen.

Bij uitgeverij Atut (Wrocław) kunnen in Polen genoemde vertalingen, i.s.m. met onder andere Stichting Literair Vertalen uitgebracht worden. Daarmee stimuleren we de Nederlandstailige jeugd-literatuur.

- workshops

We houden in de derde week van september een workshop over vertalen, onder auspiciën van de stichting Literair Vertalen en met uitgeverij De Geus. Deze workshop willen we in Polen ergens in de Sudeten organiseren.

- recensies

Het afgelopen jaar hebben studenten van de Kinderen van de Zakopane recensies van Nederlandse in het Pools vertaalde boeken (Jip en Janneke) geschreven voor het tijdschrift Guliwer en van Nederlandse boeken in het Nederlands voor de site van Speelboek in Amersfoort. Hier gaan we gewoon mee door.

- bezoek Kinderboekenweek

Binnen dit project willen we een bezoek brengen aan de kinderboekenweek in Nederland. We kunnen bij mensen logeren. We brengen een bezoek aan boekenwinkels (Speelboek, Algemene Boekhandel, waar studenten later evt. stage kunnen gaan lopen), scholen en de bibliotheek in Amersfoort en zijn te gast op het Kinderboekenfeest daar.

- bezoek Joke van Leeuwen

In het geheel van de colleges en binnen de serie interviews "Wrocław aan de Schelde" nodigen we Joke van Leeuwen uit.

- Al deze activiteiten sluiten aan bij series colleges komend studiejaar gegeven gaan worden.

i. Bij dit geheel hoort ook dat we scholen e.a. centra met kinderen / jongeren bezoeken om het Nederlandse boek te promoten. We maken daarvoor een apart aanbod, samen met het aanbod om naar een Nederlandse film (Minoes) te kijken.

4. 2. MystiekSilezie en de Lage Landen

Tussen beide gebieden zijn veel bekende en onbekende verbindingen op literair, intellectueel, artistiek en mystiek gebied. De boeken Horae Belgicae zijn daar een voorbeeld van. Onbekend voor Polen en Nederalnders is dat de socioloog Norbert Elias die in Nederland heel belangrijk is, hier geboren is.

Op mystiek gebied denken we aan Silesius, Boehme maar ook aan Edith Stein en Bonhoeffer.

Prof. Jozef Kossian van de faculteit wijsbegeerte heeft hier veel over gepubliceerd.

- Vertalingen

We kunnen denken aan het vertalen van zijn werk in het Nederlands. Vorig seizoen heeft een oudstudente een Nederlands boekje over Bonhoeffer vertaald, met het oog ook op de 100-jarige geboortedag va Bonhoeffer (6 februari 2005). En in dit kader hebben we ook de gedichten van Karol Wojtyła vertaald die in Nederland uitgegeven worden.

- toneel, Bonhoeffer

Met studenten uit verschillende steden in Nederland (studentenpastoraat) en onze studenten willen we vanaf september teksten van Bonhoeffer lezen en nadenken over de mogelijke betekenis en de vormgeving ervan. We doen dat in Zwolle, Breda, Arnhem en Wrocław eerst apart. In december is er een werkweek van alle studenten samen ergens in de Sudeten. Met een regisseur werken we dan aan de vormgeving van wat ons bezighoudt en maken een toneelstuk. Dat tonen we tijdens de internationale Bonhoefferdagen begin februari 2006 waarbij we ook een workshop organiseren over het leerproces. Ook spelen we bij de opening van het Dom Pokoju.

- Interview prof. Kossian

In het kader van de serie interviews "Wrocław aan de Schelde" nodigen we professor Kossian uit om, bij de presentatie van de vertaling van de gedichten van Karol Wojtyła daarover en over en de mystiek tussen Silezie en de Nederlanden te spreken.

- Het boekje "Spreek je eigen taal"

met gesprekken tussen 6 Brabantse kunstenaars en de Bredase bisschop Muskens willen we vertalen met het oog op de tentoonstelling in het Architectuurmuseum.

4. 3. Taal van verleden en heden: Dom Pokoju

Aansluitend bij de activiteiten van het "Huis van de Vrede" / "Dom Pokoju" participeren we (collega's, studenten) in het voorbereiden van tentoonstellingen en het doen van onderzoek.

Met studenten verzamelen we verhalen van mensen uit de tijd van 1933- 1950. (Vanaf 1933 begon de jodenvervolging in o.a. het toenmalige Duitse Silezie. Vanaf 1939 werden in die Duitse gebieden Poolse dwangarbeiders en krijgsgevangen tewerk gesteld. Vanaf 1943 kwamen veel vluchtelingen uit heel het toenmalige Duitsland naar de stad en die werden vanaf januari 1945 weer weggestuurd. In 1945 werd o.a. Silezie Pools en viel een groot gedeelte van het toemallige oosten van Polen aan de Sovjet-Unie toe. Dit alles als het gevolg van het Verdrag van Jalta. Een gigantische volksverhuizing kwam op gang.)

Het gaat hier over verhalen van mensen (oral history) die we willen verzamelen om in een educatieve context (zoals gebeurt in het Anne Frankhuis) te vertellen. Het project sluit aan bij het vredesonderwijsproject (Dom Pokoju, Huis van de Vrede) waar het Bisdom Breda het initatief heeft genomen. Vanuit het OKN werken we met studenten aan het op schrift stellen van de verhalen, het educatief materiaal etc. We organiseren ook een fototenstoonstelling (zie boven) met het werk van Jael Frenkel.

We nodigen in dit kader ook de schrijvers Geert Mak en Ryszard Kapuczyński uit om met hen kritisch op de receptie van "geschiedenis" als matrix voor het verstaan van actuele problemen terug te kijken.

We organiseren een reis naar Nederland om o.a. het Anne Frank Huis te bezoeken.

De tentoonstelling van Jaël Fraenkel is een eerste concrete stap naar buiten.

Bij de opening van het concrete huis, gepland in februari 2006, is er een voorstelling van het toneel over Bonhoeffer gepland.

Verder worden in dit geheel onderzoeksprogramma's ontwikkeld naar de relatie taal en werkelijkheid: wat betekenen woorden als "vaderland", "buitenlander" etc.?

4. 4. Gedichten

Met studenten en docenten werken we aan een bloemlezing van Nederlandstalige gedichten.

Deze gedichten kunnen we ook uit laten geven bijv. in de vorm van een affiche / ansichtkaart met daarop het werk van een dichter en van een beeldend kunstenaar, zoals in Nederland Plint die uitbrengt (www.plint.nl).

Ook zou gewerkt kunnen worden aan een project waarin gedichten vanuit / over Wrocław, Breda en andere steden waar Wrocław een stedenband mee heeft. Hier denken we ook aan een project van dichters en beeldende kunstenaars.

5. Interviews Wrocław aan de Schelde

De serie interviews die we in 2004-2005 hebben opgezet willen we doorzetten, maar meer geintegreerd in andere projecten.

We willen zo'n vijf keer in het jaar iemand uitnodigen, vanuit bestaande projecten en activiteiten, die opereert in de ruimte tussen Belgie, Nederland en Polen. Twee studenten bereiden het interview voor en voeren in een openbare bijeenkomst, eerst het gesprek met de gast. Na zo'n 30 minuten gaan de gast in gesprek met de andere studenten, die zich elk met een vraag ook voorbereid hebben.

Het is de bedoeling dat de interviews gepubliceerd worden, als het kan in het Mandarijntje.

6. Films en een Belgische filmweek

We draaien elke week in de semesters een nederlandstalige film voor intern publiek. We organiseren in het najaar(?) een week waarin we enkele Belgische films aan het publiek tonen.

Ook willen we nagaan of we een jeugdfilm als Minoes kunnen draaien in de regio. (Zie ook punt i van de het jeugdliteratuur-project.)

 7. Koninginnedag

Net als in 2005 organiseren we op de Rynek of op een andere plek in Wrocław een program voor kinderen waarin we voorlezen (uit eigen vertalingen), zingen, spelletjes doen.

8. Koorgroep

Met studenten en docenten organiseren we een koor met een repertoire van oude en moderne Nederlandstalige mzuiek en Poolse muziek. We mikken op een hoog niveau maar willen geen profs zijn. We denken aan de Horae Belgicae, wat eerder op het repertoire van een ad hoc koor stond, aan "meezingers" en aan Nederlandse en Poolse kerstliedjes. We willen hiermee ook reizen naar Nederland en Vlaanderen organiseren: studenten hebben zo de kans daar heen te gaan. In ruil voor verblijf bij mensen en vervoerkosten zingen we.

9. Leeskring

In kleine groepjes lezen we boeken die we de moeite waard vinden en schrijven daarover, zo mogelijk in het Mandarijntje.

10. Wrocław en Breda, niet zomaar 2 steden

In 2004-2005 hebben we gewerkt aan een reisgids in het Nederlands van Wrocław. We wilen, samen met de Hogeschool voor Toerisme en de VVV in Breda en mensen van o.a. de Oskar Lange Hogeschool in Wrocław / Jelenia Góra stappen zetten om ook in het Pools een gids van Breda te maken en gidsen van de Brabantse regio's (Belgie, Nederland) en Silezië.

11. (Snuffel-)stages

In overleg met bedrijfsleven hier en in Belgie en Nederland gaan we na of we "snuffelstages" kunnen organiseren voor studenten van vooral het 2e jaar. Zij kijgen de kans een maand ergens in een bibliotheek, school, winkel de taal en de cultuur (werk) daar van binnenuit te verkennen (besnuffelen). Het gata niet om werk, al mag een student op school best meehelpen en de veters van een kind vast maken.

Edward Skubisz

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY