WERKPLAN OKN DECEMBER 2004 - JUNI 2005

In het najaar is het lekker druk geweest in ons Centrum van de Cultuur van de Lage Landen (OKN). We hebben twee schrijvers te gast gehad, Rashid Novaire en Tessa de Loo, we hebben een tentoonstelling over Nederlandse en Poolse fotografie, o.a. Erwin Olaf, georganiseerd in het Raadhuis en een ontmoeting met de fotografen. En ondertussen lopen mensen in en uit. Studenten vragen om informatie, de bibliotheek functioneert wat dat betreft ook uitstekend. En regelmatig komen er mensen van buiten de Universiteit langs met vragen.
Als het gaat over de informatie-taak m.b.t. de Nederlandstalige cultuur zijn we goed bezig met een continu aanbod van informatie en met regelmatig extra bijeenkomsten, waarmee we ook weer de aandacht ook op het Ośrodek vestigen met het oog op de continue info-voorziening.
Met onderstaande tekst willen we vanuit de organisatie van het OKN jullie, studenten en collega's informeren over wat de plannen zijn voor de komende tijd. Eerst voor dit en het komende semester, daarna over plannen voor het nieuwe studiejaar

DECEMBER 2004 - JUNI 2005 TENTOONSTELLINGEN, FILMVERTONINGEN, INTERVIEWS ETC.

Tentoonstellingen "Meerzien"

24 januari - 6 februari
Agnieszka Traczyńska
maakt prachtige schilderijen, illustraties voor o.a. kinderboeken, beeldhouwwerk. Ze werkt ook graag met glas. Haar werk wordt, nadat we eerst het hier kunnen bewonderen, daarna in Nederland Tentoongesteld, in de Bergkerk in Amersfoort. Wil je nu al wat van haar zien:
www.agnieszkatraczynska.republika.pl

21 februari - 6 maart
Emblemata
Joanna Skubisz heeft een prachtige doctoraal scriptie geschreven over Emblemata. Een aantal van die, soms zelfs stoute, emblemata, met enkele opmerkingen erbij, laten we zien.

4 - 17 april
Albert Hahn
Adam Jaworski heeft in zijn doctoraalstudie kennis gemaakt met het werk van Albert Hahn. Hij laat uit zijn praca magisterska ons daar wat van zien. Socialisme in Nederland?

Mei (precieze data nog open)
Kunst van Ons

In Nederland zijn de afgelopen jaren overal ateliers en galeries geopend waar mensen met bijv. het syndroom van Down werken en hun werk tonen. Daarmee is is zichtbaar dat, ook al. kun je verstandelijk gehandicapt zijn, dat je een echte kunstenaar kunt zijn. We hopen dat we een tentoonstelling kunnen organsieren waarop deze kunstenaars uit Nederland en Polen ons wat van hun werk laten zien! En, misschien, een bijdrage kunnen leveren aan een uitwisseling aangaande dit werk.

(Zie o.a. de sites www.terminusdeonthaasting.nlwww.abrona.nlwww.paljas.org)

Heb je zelf nog idee ë n voor een tentoonstelling, meld je dan.

Interviews: Wrocław aan de Schelde

Met een klein werkgroepje (Kasia Młynczak, Łukasz Patyn, Edward Skubisz) zijn we al een tijdje bezig met het organiseren van publieke interviews waarvan we de tekst later ook willen publiceren. We interviewen mensen die op een of andere manier actief zijn in de ruimte tussen Belgi ë , Nederland en Polen. Een Poolse man of vrouw die met iemand uit Belgi ë is getrouwd, of iemand die in een Nederlands bedrijf hier werkt. Iemand van de Nederlandse of Belgische Ambassade, een schrijver of schrijfster van wie het werk in het Nederlands veel vertaald is etc.

Het interview behelst eerst een gesprek met de ge i nterviewde en daarna wordt een gesprek tussne het publiek en de gast op gang gebracht.

We bereiden ons voor, met hulp van een journalist, die ons leert vragen te stellen, het gesprek een diepgang te geven en contact met het publiek te leggen.


Dinsdag 14 december van 13.00 - 15.00 is het eerste interview met de heer Ad van Rijswijk van de Bredase uitgeverij De Geus. Deze uitgever brengt veel Poolse literatuur, vertaald in het Nederlands natuurlijk, uit. Het gesprek gaat over het bedrijf van een uitgever, het vertalen en alles wta daar bij komt kijken en over literatuur. En ver de vragen die jullie stellen. Łukasz Patyn en Aleksandra Hnat leiden het gesprek.

Verder hebben toegezegd: Olga Tokarczuk, Mevrouw Delva van de Belgische Ambassade in Warszawa, iemand van de ING hier in de stad. We houden jullie op de hoogte.
De teksten worden naderhand gepubliceerd.

Films en een frietkot

Met een filmcommissie van studenten en Jacquese Dehue en Joanna Wożny vertonen we op donderdagavonden een Nederlandstalige film. Elke week in de college-periodes.

In het tweede semester willen we ook een paar keer met een gevulde maag naar de film kijken. Van tevoren hebben we dan bijv. Waterzooi of Hutspot gemaakt, bij een restaurant hier om de hoek.

Uit de films die we in de loop van het jaar bekijken, kiezen we er een of meer uit die we graag aan anderen buiten de katedra zouden willen laten zien. We willen in samenwerking met een kleine bioscoop in de stad, deze film aan de inwoners van Wrocław aanbieden. En, wat zou het leuk zijn als er voor de bioscoop of op de Markt die dag een echte snackbar uit Holland of een frietkot uit België staat, waar je "een frietje met" kunt bestellen. Wie weet.

De nieuwe bijbel

In november 2004 is in Nederland de Nieuwe Bijbelvertaling verschenen. Een uitgave van protestantse en katholieke uitgevers. Een vertaling waaraan protestantse, katholieke en joods geleerden en moderne schrijvers hebben meegewerkt. Ook al heb je niets met de Bijbel, voor taal-liefhebbers was het een belangrijk moment. Hoezo dan? We verzorgen eind januari een lezing en een gesprek over de betekenis van de Nederlandstalige Bijbels (o.a. de Statenbijbel) voor de taalontwikkeling in de Lage Landen.

Wij lezen voor

Jip en Janneke, Suus en Jum: er wordt heel wat uit het Nederlands vertaald. Vanuit de projectgroep "De kinderen van de Zakopane" lezen we, al in de Sinterklaastijd, op een paar basisscholen en kleuterscholen voor.
Op 2 december hebben we op een kleuterschool met eerste jaars Sinterklaasliedjes gezongen en zijn twee verhalen uit Jip en Janneke voorgelezen. De kinderen en de juffen waren erg enthousiast, wij ook. Het smaakt naar meer!

"Het vakantielandenspel"

"Het vakantielandenspel Vlaanderen" bestaat uit een stapel kaartjes waarop vragen over Vlaanderen staan. Er is ook zo'n spel over Nederland en België. In een van de converstatielessen derde jaar hielpen deze spelen ons om in het Nederlands kennis over de Nederlandstalige cultuur uit te wisselen. En als echte vindingrijke Hollanders viel ons op dat we best ook zo'n spel zouden kunnen maken over Polen. En dat we de Nederlandse teksten ook best in het Pools zouden kunnen omzetten. De studenten benaderden de uitgever, die graag instemde met deze plannen Er wordt dus nu hard gewerkt..

De vertalingen in het Pools willen we in januari af hebben, de Poolse en Nederlandse tekst over Polen in juni.

LANGE TERMIJN ACTIVITEITEN en PROJECTEN DIE AL OPGESTART ZIJN

jeugdliteratuur: "De kinderen van de Zakopane"

Met dit project willen we met studenten en docenten een specialisatie "Jeugdliteratuur" ontwikkelen, als het kan in overleg en samenwerking met andere vakgroepen Neerlandistiek in Polen en in andere landen. We zijn al bezig, met vertalen, met het schrijven van recensies voor verschillende sites en tijdschriften in Nederland (zie www.speelboek.nl ), Belgi ë en Polen ("Guliwer"). We willen verder ervaring uit wisselen, workshops organiseren, een curriculum jeugdliteratuur ontwikkelen, aan kinderen voor gaan lezen, gesprekken met schrijvers en illustratoren opzetten.

In de voorbereidingsgroep zitten nu Aleksandra Hnat, Małgorzata Bednarek, prof. Jerzy Koch, Edward Skubisz, Jola Kruczińska, Hanna Kozlowska. Jij bent ook welkom. We organiseren in december een eerste startbijeenkomst voor de projectgroep. We houden ej via deze site ook op de hoogte.

Het project is gepland voor 2 jaar vanaf januari 2005. Dan willen we als resultaat, naast enkele vertalingen en het curriculum, ook een netwerk hebben opgebouwd waarin de ervaring en kennis bewaard blijft en ontwikkeld kan blijven worden.

reisgids van Wrocław en omgeving: "Wrocław, meer dan een stad"

Werkend en studerend in de stad, dwalend door de stad, zittend op de markt: steeds denken we dat dit toch wel een hele mooie stad is, soms denken we dat het de mooiste stad is die we kennen. En meer dan dat. Als je zoiets vindt, dan wil je dat anderen ook met haar kennis maken. En omdat Wrocław steeds dichter bij Belgi ë en Nederland ligt, dachten we: waarom is er geen gids in het Nederlands? En dan liefst niet zomaar een gids zoals er al zovelen zijn, maar een "interactieve" gids waarin mensen van de stad zelf vertellen van wat de stad zo de moeite waard maakt om een herfstvakantie of meivakantie in door te brengen. En dan vergeten we ook de omgeving niet.

In de redactiegroep zitten nu Blanka Trykowska, Dominika Nowakowska, Joanna Wysocka, Aleksandra Hnat, Monika Woisch, Edward Skubisz.

We mikken erop ruim voor juni ons "product" af te hebben, in de hoop dat het in de zomervakantie voor "gasten" te koop ligt, als we een uitgever hebben gevonden .

filosofie en mystiek van Silezië en de Nederlanden: "Onderstromen "

In februari 2006 is het 100 jaar geleden dat in Wrocław Dietrich Bonhoeffer geboren is. Zijn moeder liet hem niet naar school gaan omdat, zo ze zei, het Duitse schoolsysteem een mens breekt. Dietrich Bonhoeffer is een van de grote denkers en inspiratoren van de vorige eeuw geweest. Hij is vanwege zijn verzet tegen de Nazi's en hun jodenvervolging gearresteerd en in april 1945 vermoord. Onze Universiteit is natuurlijhk bij de voorbereidingen betrokken. Hoe weinig Bonhoeffer, ten onrechte, in ons land bekend is, hoeveel te meer in Nederland.

In de voorbereiding ontdekten we dat er veel meer is op dit terrein wat onze cultuurgebieden, al dan niet via het Duits, verbindt, al vanaf Angelus Silesius, Jan Amos Komensky tot Edith Stein en Etty Hillesum en Karol Woytyła. En meestal hebben we, zowel in Polen, als in de Lage Landen, daar geen weet van.

In de voorbereiding van Bonhoeffers geboortejaar, samen met andere instellingen in Polen, Duitsland, Nederland, doen we bescheiden mee. We zullen studenten uitnodigen om te assisteren bij vertalingen, maar gaan ook na wat de Nederlandse belangsteling voor Bonhoeffer e.a. betekent voor Polen. En in dit kader proberen we het boek van professor Kossian (van de faculteit filosofie) over Angelus Silesius e.a., te vertalen. En we hebben een echte opdracht van een Nederlandse uitgever, De Prom, om gedichten van Karol Woytyła te vertalen. Met dit werk was Gerard Rasch begonnen, maar zijn overleden verhinderde hem het af te maken.

Natalia Borowska en Edward Skubisz zijn de trekkers van dit projekt. Wil je meedoen (graag), meld je op het OKN.

We werken aan vertalingen en ontwikkelen zo kennis en ervaring. De gedichten van Johannes Paulus II willen we in het eerste kwartaal van 2005 af hebben. Een uit het Nederlands vertaalde korte inleiding over Bonhoeffer ligt al bij een uitgever. Het werk van prof. Kossian willen we in 2006 vertaald hebben in het Nederlands.

bloemlezing gedichten uit Nederlandse taalgebieden: "Woorden uit klei, water en lucht"

In België en Nederland kun je twee prachtige bloemlezingen Poolse gedichten van de 20e eeuw kopen. Van Gerard Rasch verscheen "Bittere oogst" (Bezige Bij) en van Karol Lesman "heb medelijden, tijd" (Plantage). En in Polen, hebben we een antologie met Nederlandstalige gedichten? Wat let ons om, met studenten en docenten onze "lievelingsgedichten" te gaan vertalen en met elkaar te bespreken? Eerst gewoon met en bij elkaar, later misschien via werk-colleges? En als we dan merken dat het nog niet compleet genoeg is voor een verantwoorde weergave van de Nederlandstalige gedichten van, om maar te beginnen, de 20e eeuw, dan werken we nog even door. En misschien kunnen we ook met andere faculteiten Neerlandistiek in Polen samenwerken?

Kunnen we in december nagaan wie mee wil doen en wie aan welke schrijvers denkt?
Dan kunnen we met elkaar ook een werkplan maken.

geschiedenis en actualiteit van Europa: Polen, België en Nederland: "Waar wonen we"

In Nederland is de auteur Geert Mak bekend van zijn historische journaals. In Polen kennen we Hanna Krall en Ryszard Kapuczyński. Met deze auteurs als gidsen willen we de geschiedenis van Polen bekijken vanuit een Europees perspectief. Wat heeft het betekend voor Polen dat het deel ut maakte van drie grote mogendheden? Wat heeft Polen wat dat betreft ook te "bieden" aan Europa? En we werken met het verzamelen van "oral history". Wat vertellen onze ouders, grootouders ons? Wat betekenen hun verhalen en die van de mensen die al vanaf 1933 uit Wrocław verdreven werden voor onze eigen keuzes? Kunnen we daar een eigen "verhaal" van maken en de geschiedenissen van mensen uit Oekraine, Polen, Duitsland, Israel, Nederland en Belgie verbinden? Wat betekent dan de inzet van mensen als Krall en Mak? We ontwikkelen onder andere een curriculum en verzamelen verhalen. We werken hier samen met o.a. Krzyżowa en het Anne Frank Huis.

In dit kader vertalen we ook de roman "Oksana" een boek van Wolodimir Odojewski. Joanna Wożny en Edward Skubisz werken eraan, met toestemming van de auteur.

Het project loopt vanaf januari 2005 tot januari 2007.

Hoe met ons contact opnemen?

Meer informatie over vroegere en toekomstige evenementen kunt u onder het volgende adres vinden:
Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, ul. Uniwersytecka 28a 50-145 Wrocław

Tel. +48 71 372 41 29, fax. +48 71 375 28 97, mobiel: +48 695 734 722

Of op de website: www.kfn.uni.wroc.pl

Contactpersoon: drs. Jan Urbaniak, e-mail: okn@uni.wroc.pl

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY