Zakłady i Pracownie KFN
Tutorzy (opiekunowie lat) - rok akademicki 2015/16
 


TUTORZY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:

STUDIA STACJONARNE
I rok - dr Małgorzata Dowlaszewicz
II rok - dr Jerzy Zieliński
Tutorami III roku studiów licencjackich są promotorzy prac licencjackich.
Tutorami I i II roku studiów magisterskich są promotorzy prac magisterskich.

STUDIA NIESTACJONARNE
II, III rok - doc. Bolesław Rajman

Tutor (opiekun roku) to osoba, która pomoże studentom w sprawach skomplikowanych, np. połapaniu się w prawach i obowiązkach, zrozumieniu zawiłości programu studiów, znalezieniu właściwej instytucji uniwersyteckiej do załatwienia konkretnej sprawy itp.