Zakłady i Pracownie KFN
Tutorzy (opiekunowie lat) - rok akademicki 2017/18
 


TUTORZY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:

I rok - dr Ewa Dynarowicz

II rok - dr Jerzy Zieliński

Tutorami III roku studiów licencjackich są promotorzy prac licencjackich.

Tutorami I i II roku studiów magisterskich są promotorzy prac magisterskich.

Tutor (opiekun roku) to osoba, która pomoże studentom w sprawach skomplikowanych, np. połapaniu się w prawach i obowiązkach, zrozumieniu zawiłości programu studiów, znalezieniu właściwej instytucji uniwersyteckiej do załatwienia konkretnej sprawy itp.