Zakłady i Pracownie KFN
studia niestacjonarne
 

I
II
III

Zakłady i Pracownie KFN
studia stacjonarne
 

I
II
III

I
II

II i III DCC zajęcia po angielsku
kursy internetowe dla II i III DCC


ZAJĘCIA 15-GODZINNE


Egzaminy - semestr zimowy

Egzaminatorzy - semestr zimowy i letni


 
 

 

 

OPIS ZAJĘĆ 2016/2017 [LINK]

LISTA OSÓB W GRUPACH SEMINARYJNYCH - SEMINARIUM LICENCJACKIE 2016/2017. [LINK]

POWRÓT NA POCZŸTEK STRONY