Uniwersyteckie Biuro Karier w najbliższym roku akademickim nadal będzie wspierać studentów i nieaktywnych zawodowo absolwentów w ramach unijnego projektu "Uniwersytet Kompetencji".

Projekt "Uniwersytet Kompetencji" skierowany jest do nieaktywnych zawodowo studentów Uniwersytetu Wrocławskiego studiów stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia, a także do absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego (do sześciu miesięcy od daty uzyskania tytułu licencjata lub magistra).

W ramach projektu oferowane są szkolenia, treningi psychologiczne, spotkania z pracodawcami i szkolenia towarzyszące, spotkania panelowe z pracodawcami, konsultacje z doradcą zawodowym oraz prawnikiem.

Więcej informacji oraz zapisy: http://www.uniwersytetkompetencji.uni.wroc.pl/

KARTKA Z KALENDARZA