EGZAMIN LICENCJACKI 2016

LICENTIAATSEXAMEN 2016

Egzamin licencjacki 2016

Podczas egzaminu licencjackiego student odpowiada na trzy pytania. Dwa pytania odnoszą się do określonego przez Radę Katedry zakresu materiału (zakres do wyboru przez studenta: 1. językoznawstwo niderlandzkie i gramatyka opisowa języka niderlandzkiego lub 2. literaturoznawstwo niderlandzkie i historia literatury niderlandzkiej lub 3. kulturoznawstwo niderlandzkie i historia Niderlandów). Trzecie pytanie podczas egzaminu dotyczy pracy i jej szeroko rozumianego kontekstu. Egzamin ma formę ustną, przeprowadzany jest w j. niderlandzkim i oceniany przez komisję powołaną przez promotora. W skład komisji wchodzi: przewodniczący, promotor, recenzent. W razie konieczności powoływany jest także egzaminator będący specjalistą z danego zakresu.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2015/2016 [LINK/załącznik]
Student ma obowiązek dokonania wyboru zakresu materiału (zestawu pytań) i przekazania pisemnej deklaracji promotorowi pracy licencjackiej najpóźniej dwa miesiące przed terminem egzaminu. KFN sugeruje wybór zakresu związanego z tematyką przygotowywanej pracy licencjackiej.

Deklaracja studenta - egzamin licencjacki 2016 [LINK/załącznik]