KOMUNIKATY

wrzesień
 

dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Zapraszam na pierwsze konsultacje w piątek, 2 października, godz. 12.00-13.00, pok. 312.

Barbara Kalla


Jacek Karpiński

Zajęcia do wyboru - listy studentów w grupach - semestr zimowy 2015/2016. [LINK]

III BA: PZJN – ZAJĘCIA DO WYBORU
III BA: SEMINARIUM LICENCJACKIE
I MA: SEMINARIUM MAGISTERSKIE
I MA, II MA: KURS SPECJALISTYCZNY
II BA, III BA, I MA, II MA: ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE


Jacek Karpiński

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć na semestr zimowy 2015/16. [LINK]


Jacek Karpiński

Podział na grupy:

I rok stacjonarnych studiów licencjackich [LINK]

II rok stacjonarnych studiów licencjackich [LINK]

I rok stacjonarnych studiów magisterskich [LINK]


UWAGA!

Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym dla nowoprzyjętych studentów odbędzie się 30.09.2015 r. o godz. 13:00 w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1).


Jacek Karpiński

ZAPISY NA WF

Zapisy na WF w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 odbywają się drogą elektroniczną na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl w następujących terminach:

I tura w dniu 30.09.2015 w godzinach 08:00 - 22:00
II tura w dniu 01.10.2015 w godzinach 08:00 - 22:00
Korekty zapisów - I tura w dniu 16.10.2015 w godzinach 08:00 - 22:00
Korekty zapisów - II tura w dniu 17.10.2015 w godzinach 08:00 - 22:00

KFN przypomina, że:
• studenci stacjonarnych studiów licencjackich mają obowiązek zaliczenia 30 godz. zajęć z wychowania fizycznego do końca V semestru
• studenci studiów magisterskich mają obowiązek zaliczenia 30 godz. zajęć z wychowania fizycznego do końca III semestru.


Jacek Karpiński

UWAGA - REJESTRACJA NA ZAJĘCIA!

Uprzejmie informujemy studentów II i III roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz II roku uzupełniających studiów magisterskich, że w okresie od 28.09., godz. 8:00 do 30.09., godz. 23:59, mają obowiązek wpisania się na wszystkie ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE realizowane w semestrze zimowym 2015/2016.
Rejestracja odbywa się przez UsosWeb: https://usosweb.uni.wroc.pl
Korekta zapisów w okresie od 07.10., godz. 8:00 do 09.10., godz. 23:59.
Wszyscy studenci przebywający na stypendiach wpisują się wyłącznie na te zajęcia, które będą realizować w KFN.
Studenci I roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz I roku uzupełniających studiów magisterskich zostaną przydzieleni do grup oraz wpisani do systemu USOS automatycznie.
Zapisy na zajęcia do wyboru i zajęcia uzupełniające zostały zamknięte już w lipcu. Zadeklarowane zajęcia stały się zajęciami obowiązkowymi. Ewentualnie zmiany będą rozpatrywane indywidualnie po konsultacji z drem Jackiem Karpińskim i po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.


UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2015/2016
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.

Informacja o obowiązkowym szkoleniu BHP. [LINK]


ZMIANA GODZIN KONSULTACJI

Konsultacje dr Ewy Dynarowicz w piatek 25.09 odbeda sie w godzinach 11:00-13:00.


Ostatniego dnia lata odbył się (prawie) ostatni egzamin licencjacki w "starym trybie".

Świeżoupieczonym licencjatom serdecznie gratulujemy doskonałych wyników osiągniętych w znakomitym stylu!

W listopadzie b.r. ogłosimy termin już naprawdę ostatniego egzaminu licencjackiego, a gilotyna przejdzie do historii.


Jutro ostatnia tura egzaminu licencjackiego. Zaczynamy już ok. godz. 12.00!

TERMIN 3 (dla wytrwałych): 22. września [LINK]

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Moje konsultacje dnia 22 września odbędą się w godzinach od 8:30 do 10:00.

Małgorzata Dowlaszewicz


Uwaga, zmiana! Moje konsultacje we wtorek 22 września odbędą się w godz. 11.30-12.30.

Bożena Czarnecka


Jacek Karpiński

Konsultacje dr. J. Karpińskiego w piątek 18.09. odbędą się w godz. 10.30-12.30.


Dr Jan Urbaniak przenosi konsultacje z czwartku (17.09, g. 17:30-18:30) na poniedziałek (21.09, g. 11:00-12:00). Miejsce pozostaje bez zmian: OKN.


dr hab. Barbara Kalla

UWAGA STUDENCI! NOWY TERMIN! Można jeszcze składać wnioski do 20 września!

Niepowtarzalna okazja dla osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury niderlandzkiej:

WARSZTATY TŁUMACZENIOWE Literatuur en verandering W WIEDNIU (8-16 lipca 2016)

Zachęcamy do składania wniosków. Szczegóły tutaj [LINK] oraz u koordynatora CEEPUS (dr hab. Barbara Kalla) podczas konsultacji.

Termin składnia wniosków (internetowo, indywidualnie) upływa 20 września 2015!!!

Barbara Kalla


Uwaga studenci II roku studiów wieczorowych

Na egzaminie powtórkowym z Realioznawstwa (Holandia, Belgia) w uzgodnionym terminie 4 września 2015 r. nie było osób zainteresowanych.

Osoby te mogą przystąpić do egzaminu powtórkowego w dodatkowym terminie we wtorek 8 września 2015 r. o godz. 15.00 w sali 307.

Ewa Dynarowicz
Stefan Kiedroń


Uwaga, zmiana! Moje konsultacje w środę 2 IX odbędą się w godz. 12-14 (s. 310).

Bożena Czarnecka


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy kandydaci na studia II stopnia!
Przypominamy o konieczności rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej w systemie IRKa do 20 września oraz o wymogu złożenia kompletu dokumentów, o którym mowa w zakładce REKRUTACJA -> WYMAGANE DOKUMENTY. Jednym z wymaganych dokumentów jest dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. W razie przystąpienia do egzaminu licencjackiego tuż przed zakończeniem rekrutacji na studia II stopnia należy zwrócić się do Dziekanatu Studiów Stacjonarnych z prośbą o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów.


Jacek Karpiński

Informacja o lektoratach dla studentów studiów licencjackich [LINK] i magisterskich [LINK].


Szanowni Panstwo,

Przypominam, że egzamin poprawkowy z Elementów Kultury Niderlandzkiej dla grupy dziennej odbędzie się 04.09 o godzinie 12:00 w sali 307; egzamin dla grupy wieczorowej odbędzie się 08.09 o godznie 15:00 w sali 307.

Pozdrawiam,
Ewa Dynarowicz


Jacek Karpiński

Drodzy Studenci,

plan zajęć na semestr zimowy 2015/2016 pojawi się na stronie KFN pod koniec września.

Po 24.09. na stronie KFN pojawią się także listy osób w grupach na poszczególnych zajęciach do wyboru (st. licencjackie II-III rok, st. magisterskie I-II rok) w sem. zimowym. Zapisy odbyły się w czerwcu. Osoby, które nie dostaną się do grup ze względu na przekroczenie limitu miejsc lub nie wpisały się na zajęcia, proszone są o kontakt z dr. J. Karpińskim najpóźniej 29.09.

Pozdrawiam serdecznie,
dr Jacek Karpiński


Jacek Karpiński

LISTA OSÓB W GRUPACH SEMINARYJNYCH - SEMINARIUM LICENCJACKIE 2015/2016. [LINK]


Szanowni Studenci,

egzamin poprawkowy z PZJN-u dla I BA i II BA odbędzie się 4 września o godz. 10:00 w sali 311.
Egzamin poprawkowy z historii literatury dla II BA odbędzie się 4 września o godz. 11:00 w sali 311.

Dr Jan Urbaniak


Pierwsze tury egzaminu licencjackiego 2015 już za nami. Dziękujemy za dobre przygotowanie oraz gratulujemy wyników wszystkim absolwentom!

Zapraszamy na studia II stopnia - rekrutacja przez IRKę.

Uprzejmie proszę naszych świeżych absolwentów o wypełnienie ankiety (info poniżej). Dla tych, którzy zostają na niderlandystyce, to możliwość wpłynięcia na proces dydaktyczny w przyszłym roku. Dla tych, którzy odchodzą (będzie nam Was brakowało!), ostatnia okazja, by podzielić się uwagami o ubiegłch 3 latach studiów!

We wrześniu spotkamy się jeszcze na egzaminie w TERMINIE 2 i 3 (tzw. DOŻYNKI):

TERMIN 2 (dla spóźnionych): 2. września [LINK]
TERMIN 3 (dla wytrwałych): 22. września [LINK]

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


LEES ONS!

Zawiadamiamy, że w okresie wakacyjnym biblioteka niderlandystyczna będzie czynna w sposób następujący:

1 lipca: 13.00-18.00
2 lipca, wyjątkowo: 12.30-16.00
3 lipca - 31 lipca: 13.00-18.00

1-31 sierpnia BN nieczynna dla czytelników: urlopy + prace wewnętrzne

1-11 września: 7.30-14.30
14-30 września: 7.30-18.30

W okresie wakacyjnym w soboty BN będzie nieczynna.


sierpień 2015
 

Geachte studenten,

Het is voor mij niet mogelijk om vrijdag a.s. (28e) op mijn spreekuur te zijn. Ik ben wel altijd per email bereikbaar.

Vriendelijke groet,
Saskia Teulings


UWAGA!

ZMIANA niektórych terminów konsultacji pracowników KFN. Proszę sprawdzać pod zakładką konsultacje!


lipiec 2015
 

Beste studenten aller jaren!

Zapraszamy do wypełnienia semestralnych ankiet studenckich. Są one do pobrania pod zakładką DOKUMENTY [LINK].

Ankiety pobrane ze strony KFN, po wypełnieniu, można przesłać anonimowo na adres rajman@uni.wroc.pl z mailowego adresu grupowego własnego roku. Również studenci przebywający na stypendiach zagranicznych lub IOSach mogą w ten sposób z dystansu wyrazić swoją opinię o studiach w KFN.

Prosimy o zgłaszanie w ankietach uwag i pomysłów dot. procesu dydaktycznego, programu studiów oraz warunków studiowania. WASZE KOMENTARZE SĄ ZAWSZE Z UWAGĄ ANALIZOWANE przez kierownictwo Katedry i mogą mieć wpływ na organizaję procesu dydaktycznego w kolejnych semestrach.

Bardzo liczymy na Waszą pomoc w działaniach zmierzających do podniesienia jakości kształcenia i polepszenia warunków Waszych studiów w naszej wspólnej Katedrze.


UWAGA!!! W związku z liczebnością grupy PRZYGOTOWANYCH egzamin licencjacki TERMIN 1 odbędzie się w dwóch turach 14 i 15 lipca!

Oto zapisy na poszczególne terminy (proszę o potwierdzenie obecności na egzaminie mailem!):

TERMIN 1a (dla przygotowanych): 14. lipca [LINK]
TERMIN 1b (dla przygotowanych): 15. lipca [LINK]
TERMIN 2 (dla spóźnionych): 2. września [LINK]
TERMIN 3 (dla wytrwałych) 22. września [LINK]

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


czerwiec 2015
 


Dnia 29 czerwca 2015 r., o godzinie 16:30 odbędą się moje dodatkowe konsultacje. W programie m.in. wpisy, poprawy kolokwiów. Zapraszam do 312 (lub innej sali, wskazanej na tablicy obok 312).

Przemysław Paluszek


KFN wyraża uznanie następującym studentkom i studentom, którzy przygotowali i zrealizowali w ramach OKN cykl spotkań z niderlandzką literaturą dla dzieci:

Beacie Błachowicz, Agacie Dąbrowskiej, Michałowi Duninowi, Weronice Gębickiej, Marcie Gębskiej, Patrykowi Gielniakowi, Piotrowi Klunderowi, Mariannie Kuśmierz, Łucji Ogińskiej, Ani Tryczyńskiej.

Dzieci były bardzo zadowolone i proszą o więcej! Katedra zaś przyłącza się do ich prośby.


List Dziekana Borkowskiego w sprawie ankiet Wydziału Filologicznego. [LINK]

Wzór ankiety wydziałowej. [LINK]


Jacek Karpiński

Lista uruchomionych zajęć w roku 2015/2016 oraz listy studentów w poszczególnych grupach zostaną podane na stronie KFN oraz wywieszone przy s. 308 pod koniec września (po 24.09.2015). Ewentualne korekty zapisów (dla studentów wpisanych na zajęcia, które nie zostaną uruchomione ze względu na zbyt małą ilość chętnych oraz dla studentów, którzy nie dostali się do grup ze względu na przekroczenie limitu osób w grupie) odbędą się w ostatnim tygodniu września (dokładny termin zostanie podany na stronie KFN).


Już za chwilę egzamin licencjacki!!!

Oto zapisy na poszczególne terminy (nieobecnych na listach proszę o zgłoszenie mailem!):

TERMIN O (dla odważnych): już 1 lipca! [LINK]
TERMIN 1 (dla przygotowanych): 14. lipca [LINK]
TERMIN 2 (dla spóźnionych): 2. września [LINK]
TERMIN 3 (dla wytrwałych) 22. września [LINK]

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


Szanowni Państwo,

Dodatkowe konsultacje przed sesją: poniedziałek 15.06, w godz. 15.00-17.00, sala 311.

Zapraszam.

Joanna Skubisz


Konsultacje w sesji letniej 2015. Zapraszamy! [LINK]
Konsultacje w okresie wakacyjnym 2015. Zapraszamy! [LINK]


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że został zmieniony termin prac związanych z przejściem na kolejną wersję Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) ze względu na terminy zamykania protokołów zaliczeniowych.
Nie będzie można korzystać z systemu USOS, USOSweb oraz aplikacji APD od dnia 23.06.2015 r. od godz. 20:00 do dnia 24.06.2015 r. do godz. 12:00.

mgr inż. Monika Zielonka
Kierownik Działu Informatycznych Systemów Obsługi Studiów (USOS)
Uniwersytet Wrocławski


Katarzyna Tryczyńska

Zapraszamy do OKN na spotkanie z literaturą niderlandzką dla dzieci, które odbędzie się już w tę sobotę
(13 czerwca) o godz. 12:00!!!

[PLAKAT]


Op donderdag 11.06. om 13u15 vindt bij ons in KFN een workshop plaats georganiseerd door Shell.

Deze workshop is in eerste instantie bedoeld voor onze MA-studenten, maar alle geinteresseerde studenten en docenten zijn van harte uitgenodigd.

[LINK]


Już niedługo egzamin licencjacki!!!

Komisja Egzaminacyjna uprzejmie prosi Starostów/Starostki III roku obu trybów studiów o przekzanie drogą mailową Łysawemu Okularnikowi listy kandytatów na poszczególne terminy. Termin O już 1 lipca!

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


dr hab. Barbara Kalla

UWAGA! ZMIANA!

Moje konsultacje w dn. 15 czerwca (poniedziałek) odbędą się w godzinach 15.30-16.30. Zapraszam!

Barbara Kalla


W dniach 3.06. oraz 5.06.br. sekretariat będzie nieczynny.


Szanowni Państwo,

Moje konsultacje w piątek (5.06) odbędą się wcześniej niż zwykle, tj. w godz. 11.30-12.30, w sali 312.

Zapraszam.

Joanna Skubisz


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci,

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej serdecznie zaprasza na spotkanie z wyjątkowym gościem - Konsulem Honorowym Królestwa Belgii, panem Janem Spilliaertem, które odbędzie się w najbliższą środę, tj. 3 czerwca o godz. 16:45 w sali 308B. Pan Konsul wygłosi wykład pt. "Een ere-consul moet ook leven".
Czy wiecie: co oznacza pełnienie funkcji konsula honorowego i w jaki sposób łączy on politykę i sztukę dyplomacji z biznesem? Jakie możliwości biznesowe stoją przed polskimi niderlandystami? Odpowiedzi na te oraz szereg innych pytań poznacie już w najbliższą środę podczas wykładu. Będziecie mieć wówczas także niepowtarzalną okazję do rozmowy z Konsulem Honorowym Królestwa Belgii.
Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Tryczyńska


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Szanowni Państwo,

przypominam, że w najbliższy wtorek 2 czerwca moje zajęcia i konsultacje nie odbędą się. Informuję jednocześnie, że dodatkowe konsultacje odbędą się 12 czerwca o godz. 11. Dodatkowe konsultacje dla grupy wieczorowej ustalimy na zajęciach.

Małgorzata Dowlaszewicz


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Moje konsultacje we wtorek, 2 czerwca, są podwójne, tzn. będę w sali 310 od godz. 17.30 do 19.30.

Zapraszam!

Barbara Kalla


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w czerwcu 2015. [LINK]


maj 2015
 

Katarzyna Tryczyńska

Szanowni Państwo,

w związku z konferencją naukową KNSN moje jutrzejsze konsultacje zostają odwołane. Dodatkowy termin konsultacje zostanie podany w przyszłym tygodniu.

Katarzyna Tryczyńska


LEES ONS!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu jutrzejszym, we środę, 27 maja BN będzie czynna w godzinach 7.30-14.30.


Jacek Karpiński

Konsultacje dra Jacka Karpińskiego do końca semestru:

- czwartek 28.05. - godz. 13.00-14.00
- wtorek 02.06. - godz. 15.00-16.00
- wtorek 09.06. - godz. 12.00-13.00
- czwartek 11.06. - godz. 8.30-9.30


Jacek Karpiński

Podpięcia przedmiotów

Informujemy, że studenci Wydziału Filologicznego w terminie 18.05-01.06.2015 r. mogą dokonać podpięć przedmiotów pod program/etap w systemie USOSweb.

Po upływie tego terminu nie będzie można dokonać już żadnych zmian.


Jacek Karpiński

UWAGA!

Studenci niestacjonarni i stacjonarni: informacja o zajęciach do wyboru 2015/2016 [LINK]

OPIS ZAJĘĆ 2015/2016 [LINK]


UWAGA! Moje konsultacje we wtorek 26 V odbędą się w godz. 12.50-13.15 (s.308b) i 16.30-17.15 (s.310).

Bożena Czarnecka


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci,

przypominam, że w związku z wyjazdem na konferencję moje czwartkowe konsultacje i zajęcia są odwołane. Zajęcia zostaną (lub zostały) odrobione zgodnie z ustaleniami.

Katarzyna Tryczyńska


Zuza

W związku z wyjazdem na konferencję zajęcia grupy 1D w czwartek 22 maja są odwołane. Forma odrobienia zajęć zgodnie z ustaleniami.

Zajęcia z przedmiotu "Wielojęzyczność" 22 maja odbędą się w formie konsultacji językowej pracy. Drs Teulings będzie czekać na chętnych między 15 a 16.30 w sali 308B.

Moje konsultacje 22 maja są odwołane. Dodatkowy termin konsultacje zostanie podany w przyszłym tygodniu.

Zuzanna Czerwonka


Het spreekuur van prof. Huigen op donderdag 21 mei is verplaatst naar dinsdag 26 mei (16:30-17:30) in 308a.


dr Agata Kowalska-Szubert

Z powodu wyjazdu na konferencję odwołuję zajęcia i konsultacje w dniach 20-22 maja br. W sprawach nie cierpiących zwłoki zapraszam oczywiście do kontaktu mailowego.

Agata Szubert


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Szanowni Państwo,

przypominam, że w związku z wyjazdem zajęcia i konsultacje ze mną w czwartek 21 maja są odwołane.

Małgorzata Dowlaszewicz


W zawiązku z wyjazdem służbowym, w dniach 21-22.05 zajęcia i konsultacje dr Ewy Dynarowicz są odwołane.


Jacek Karpiński

Zajęcia dra Jacka Karpińskiego w okresie 19.05-22.05.2015 są odwołane. Zajęcia zostaną (lub już zostały) odrobione w terminach ustalonych z grupami.

Konsultacje we wtorek 19.05. odbędą się planowo, konsultacje w czwartek 21.05. są odwołane.


Szanowni Państwo,

w związku z wyjazdem służbowym wprowadzam w bieżącym tygodniu kilka zmian w moim planie zajęć i konsultacji:
- studentów III BA zapraszam na zajęcia we wtorek 19 V o godz. 11.30 (s.308b);
- konsultacje we wtorek 19 V rozpoczną się o 16.30 (s.310);
- konsultacje w czwartek 21 V są odwołane.

Bożena Czarnecka


Zestaw pierwszej pomocy do systemu APD: Alternatywny Przewodnik Dyplomanta [LINK]


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

W związku z wyjazdami służbowymi odwołuję swoje zajęcia i konsultacje w dniach 19, 25 i 26 maja.
18 maja moje konsultacje i zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
Zajęcia z 25 maja zostały odrobione, a spotkania w ramach seminarium mgr odbędą się w dodatkowych terminach w czerwcu.
W czerwcu przewiduję także dodatkowe konsultacje, terminy podam później.
Studenci I roku nie przychodzą na zajęcia 'Wstęp do literaturoznawstwa' w dn. 27 maja, tylko na konferencję KNSN 'Małe języki, małe kultury, małe literatury' w dn. 28 maja. W związku z tematyką naszych ostatnich zajęć szczególnie polecam referat Natalii Brożyny na temat polskiego tłumaczenia książki Minoes Annie M.G. Schmidt.

Barbara Kalla


Drodzy Studenci

W związku z wyjazdem na konferencję odwołuję swoje konsultacje w środę i w piątek(20 i 22 maja). Osoby, które chciałyby napisać zaległy test, zapraszam w poniedziałek w godz. 9.45-11.15 (sala 308A). Oczywiście możliwy jest także kontakt mailowy.

Zajęcia "Kurs Podręcznikowy" dla roku I odbędą się w środę zgodnie z planem.

Joanna Skubisz


Drodzy Studenci II Roku

Zgodnie z ustaleniami w poniedziałek 18 maja odrabiamy zajęcia z piątku 22.05. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
Grupa 2: 9.45-11.15, sala 308A
Grupa 1: 15.00-16.30, sala 310

Będziemy kontynuować temat "Geneeskunde in de Gouden Eeuw. Johan van Beverwijck: Schat der gesontheyt" oraz rozpoczniemy temat kolejny:"Hieronymus van Alphen: Kleine gedichten voor kinderen".

Bardzo proszę nie zapomnieć tekstów, przygotować zadanie z "Schat der gesontheyt" i przesłać (lub przynieść)swój tekst na temat "Kleine gedichten voor kinderen."

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł przyjść na zajęcia ze swoją grupą może oczywiście uczestniczyć w zajęciach grupy drugiej.

Joanna Skubisz


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci! Drodzy Wykładowcy!
Już w najbliższą sobotę, 16 maja o godz. 11:00, odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Reja 1/3 wyjątkowe spotkanie z literaturą niderlandzką dla dzieci.
Dla najmłodszych czytelników przygotowaliśmy nasze autorskie adaptacje przygód lwa, słonia, wiewiórki i kilku innych zwierzątek z opowiadań Toona Tellegena. Pokażemy też, jak Nijntje Konijntje obchodzi urodziny, tańczy i śpiewa. Będziemy się dobrze bawić, zwłaszcza że zaprezentujemy kilka typowo niderlandzkich gier i zabaw.
Przyjdźcie koniecznie, zabierzecie młodsze siostry i braci, chrześniaków i chrześnice. Rodzice, dziadkowie lub znajomi równie mile widziani! :)
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans oraz WSPANIAŁA ekipa Studentów z I, II i III roku BA.

[LINK]


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci IBA,

zgodnie z naszymi ustaleniami w tym tygodniu odrabiamy zajęcia:
Grupy 1ABC: środa (13.05.) godz. 15:00, sala 309 oraz czwartek (14.05.) godz. 11:30, sala 311
Grupa 1W: środa (13.05.), godz. 16:45, sala 311

Katarzyna Tryczyńska


Jacek Karpiński

W czwartek 14.05. konsultacje dra Jacka Karpińskiego odbędą się wyjątkowo w godz. 11.15-12.15.


Moje konsultacje we wtorek 12 maja rozpoczną się o godz. 16.30. Zapraszam do biblioteki KFN.

Bożena Czarnecka


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Odwołuję moje konsultacje we wtorek 12 maja. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy oraz zapraszam w przerwach między zajęciami..

Małgorzata Dowlaszewicz


Drodzy Studenci I roku,

w nawiązaniu do Komunikatu Rektora UWr z dnia 6 maja o godzinach rektorskich w dniu 12 maja pomiędzy 10.00 a 16.00 chciałbym podtrzymać moje zaproszenie dla Was na Piasek - czyli do Starych Druków w dniu 12 maja.
To jest zaproszenie - więc oczywiście Wy sami uznacie, czy zechcecie z niego skorzystać.
Ja zaś przygotowałem wszystko (wraz z listą uczestników) - w uzgodnieniu z Dyrekcją BUWr - podobnie jak to było z grupą wtorkowo-5-majową.
Tak więc będę oczekiwał na Piasku o godz. 11,30 tych z Was, którzy zechcą przyjść i zobaczyć nasze skarby niderlandzkie.

Do zobaczenia,

Stefan Kiedroń


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w maju 2015. [LINK]


K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim:

"W związku z planowaną organizacją Giełdy Kół Naukowych i Organizacji Studenckich wprowadzam w dniu 12 maja 2015 r. (wtorek) od godziny 10:00 do godziny 16:00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych. "


Tak to w maju bywa...

Przypominam, że
1. najbliższa środa (6 maja) jest dydaktycznym czwartkiem (zajęcia i konsultacje jak w czwartek);
2. czwartek (7 maja) jest dniem rektorskim (to Juwenalia = studenci się nie uczą, tylko co innego robią ;));
3. najbliższy poniedziałek (11 maja) jest dydaktycznym piątkiem!
4. to już na razie wszystko :)

BR


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci!

W sobotę 16 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Reja 1/3 organizujemy dla najmłodszych czytelników wyjątkowe spotkanie z literaturą niderlandzką dla dzieci.
W związku z planowanym wydarzeniem w najbliższy wtorek (05.05.) o godz. 16:45 w OKN/Bibliotece Niderlandystycznej odbędzie się krótka i intensywna „brainstormsessie”, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych pomocą w przygotowaniach, m.in. osoby uczestniczące (lub dopiero mające taki zamiar) w warsztatach teatralnych.
Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest kontynuacją Festiwalu Kultury Holenderskiej i Flamandzkiej, który odbył się w kwietniu 2013 r. Aby przekonać się, jak miło spędziliśmy czas w MBP dwa lata temu, zachęcamy najpierw do obejrzenia zdjęć z poprzedniego wydarzenia, a następnie do udziału w tegorocznej edycji
http://kfn.uni.wroc.pl/festiwal/FOTO/f10.htm
Zgłoszenia udziału proszę przesyłać na adres: katarzyna.tryczynska@uni.wroc.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy,
Ośrodek Kultury Niderlandzkiej oraz Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans


Studentów I roku, którzy z ostatniego testu otrzymali ocenę niedostateczną zapraszam na konsultacje w poniedziałek 4 maja od godz. 9.00. (Obecność na spotkaniu nie jest obowiązkowa, to tylko zaproszenie).

Groetjes,

BR


Przypominam, że w najbliższa środa (6 maja) jest dydaktycznym czwartkiem (zajęcia i konsultacje jak w czwartek)!

BR


Drodzy Studenci I r. grup A, B, C, D

W ramach naszych zajęć pt. „Historia Niderlandów” udajemy się w dwóch grupach
1. we wtorek 5 maja 2015 r., godz. 11.30-13.00 oraz
2. we wtorek 12 maja 2015 r., godz. 11.30-13.00 
‘na Piasek’ – czyli do Biblioteki Uniwersyteckiej, Zbiory Specjalne ‘na Piasku’, ul. Świętej Jadwigi 3 (od gmachu Filologii w lewo przez Most Piaskowy a po 100 metrach w prawo przez bramę wejściową na dziedziniec Piaskowy – gdzie będę Was oczekiwał).
Listy uczestników tej ‘Piaskowej wizyty’ (dziękuję Róży Rydz) zostały już ustalone i przekazane do Dyrekcji BUWr – tak więc każdy/a wie, w której grupie i kiedy zawita na Piasku.
Po naszych Spotkaniach Piaskowych powracamy na Elementy Kultury Niderlandzkiej na godzinę 13.15 – czyli: Kwart over Een (to taka nasza Kwartovereenkomst).

Do zobaczenia na Piasku,
Stefan Kiedroń 


Jacek Karpiński

W okresie 04.05-08.05.2015 zajęcia i konsultacje dra Jacka Karpińskiego są odwołane. Zajęcia zostaną (lub już zostały) odrobione w terminach ustalonych z grupami.


UWAGA!

Zmiana terminu konsultacji.

Ewa Dynarowicz


april 2015
 


Moje konsultacje w środę, 29 kwietnia 2015 r. wyjątkowo odbędą się między godziną 14 a 15. Można będzie np. napisać kolokwium (info dla tych, którzy jeszcze nie napisali).

Przemysław Paluszek
Zuza

Przypominam, że w dniu 27.04.2015 roku (poniedziałek) grupa 1 i 2 (II rok, tryb stacjonarny) ma w godzinach 11.30-14.45 wspólne zajęcia z prof. Kiedroniem.

Moje poniedziałkowe konsultacje nie odbędą się. Zamiast tego zapraszam w środę (29.04) między 18.00 a 19.00 do gab. 312.

Natomiast poniedziałkowe zajęcia grupy 1D (kurs podręcznikowy) odbywają się bez zmian

Zuzanna Czerwonka


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszamy Was na warsztaty teatralne, które będą kontynuacją warsztatów z Peterem Schoenaertsem. Będzie to wyjątkowa okazja do nietypowej zabawy z językiem niderlandzkim.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: katarzyna.tryczynska@uni.wroc.pl

Osoby, które zdecydują się na udział w ostatniej chwili, będą równie mile widziane!

Gdzie i kiedy: środa (29.04.), godz. 16:45, Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

Dobra zabawa i dużo humoru gwarantowane!

Katarzyna Tryczyńska


Geachte CNaVT deelnemers,

Het tijdschema voor het CNAVT examen [LINK]

Vriendelijke groet,
Saskia Teulings


UWAGA III rok (NS i S)!

Test z dnia 29 kwietnia przeniesiosy zostaje na kolejne zajęcia, tzn. na 13.05. Za zmianę przepraszam.

Groetjes,

BR


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej od 20 kwietnia 2015:

20-30 kwietnia : 07.30-18.00
wyjątek 23, 30 czwartek : 07.30-13.15; 16.45-18.00
(13.15 - 16.45 : zajęcia profesora Huigena)
sobota 25 kwietnia : 07.30-13.00


dr Agata Kowalska-Szubert

UWAGA!

Drodzy Odważni Zapisani i Niezapisani!

Przypominamy: DYKTANDO to już w najbliższy wtorek, 21 kwietnia. Spotykamy się o 11:30 w sali 308a. Gdyby nas tam było więcej, niż wskazują na to szacunki, być może przejdziemy do 307 (według stanu na 19 kwietnia jednak powinniśmy się zmieścić bez problemów).
Zaopatrzcie się w wygodne coś do pisania, wygodny strój, maksimum luzu, dobrą kawę (herbatę ewentualnie też można) w wygodnym kubku i do boju! Przewidujemy jak zwykle nagrody-niespodzianki. Ale najpierw jak zwykle powalczycie z nieprzewidywalnym tekstem... Za który zgodnie z utartą tradycją już teraz serdecznie przepraszam! :-)
Do zobaczenia we wtorek, czekamy na Was!

Agata Szubert

P.S. Żeby nie było niejasności: słowo "wygodny" w dyktandzie nie wystąpi. Ani żaden jego synonim. Antonim zresztą też nie.
Ale będą inne słowa! A będzie ich dokładnie 323.


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci,

moje jutrzejsze zajęcia i konsultacje (20.04) zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć ustalimy w przyszłym tygodniu.

Katarzyna Tryczyńska


KNSN

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Niderlandystyka Interdyscyplinarnie pod tytułem „Małe języki, małe kultury, małe literatury”, która odbędzie się w czwartek 28 maja 2015 roku. [LINK]


Odwołuję swoje konsultacje w piątek 17 kwietnia. W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy oraz zapraszam w przerwach między zajęciami.

Joanna Skubisz


Jacek Karpiński

Moje konsultacje w czwartek 16.04. są odwołane. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.Zajęcia z Kursu podręcznikowego (II rok, studia niestacjonarne) w środę, 15 kwietnia, nie odbędą się. Zostaną odrobione później.
Konsultacje odbędą się zupełnie normalnie.

Przemysław Paluszek


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Informuję, że w bieżącym tygodniu - do 17 kwietnia - wszelkie moje zajęcia i konsultacje zostają odwołane.

Małgorzata Dowlaszewicz


UWAGA, ZMIANA!

Moje konsultacje w tym tygodniu odbędą się w następujących terminach:
wtorek 14 IV- godz. 12.45-13.15 (s.308b) i 18.15-19.15 (s.307);
czwartek 16 IV - godz. 12.30-13.10 (s.308b).

Niewykluczone, że w ostatniej chwili pojawią się jakieś zmiany - poinformuję o nich na forum KFN.

Bożena Czarnecka


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Potrzebni są wolontariusze do pomocy w konferencji LMDM [p. nizej]. To może być nie tylko doświadczenie zawodowe i kontakt z ciekawymi ludźmi, lecz również liczący się punkt w cv, jakim niewątpliwie jest wolontariat w tak szacownej instytucji jak Academia Europaea

(http://www.acadeuro.wroclaw.pl/index.php?mIt=6&t=Academia_Europaea).

Osoby, które chciałyby pomóc (konkretnie: przygotowanie sali, przygotowanie pakietów konferencyjnych, opieka nad gośćmi) proszę o wysłanie krótkiego maila ze zgłoszeniem, najlepiej jak najszybciej, do mnie (barbara.kalla@uni.wroc.pl) i do dr Aleksandry Nowak (nowak@acadeuro.wroclaw.pl).

Barbara Kalla


dr hab. Barbara Kalla

Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans serdecznie zaprasza Koleżanki, Kolegów oraz Studentki i Studentów KFN na międzynarodową konferencję LITERARY MARGINS AND DIGITAL MEDIA [LINK], która odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 w sali konferencyjnej Ossolineum.
W konferencji wezmą udział badacze z Europy (w tym z Belgii i Holandii), USA, RPA, Kanady i Tajwanu. W programie [LINK] przewidziane są nie tylko interesujące wykłady dotyczące najnowszych przemian w kulturze, lecz również spotkanie z pisarzami i poetycki performans nowomedialny.

Przedsmak w podcastach: wywiad z Joyce'em (link: http://techsty.art.pl/podcast/Techsty-podcast-Michael-Joyce-Literary-Margins-Digital-Media.mp3) oraz z Husárovą i Panákiem (link: http://techsty.art.pl/podcast/podcast_literary_margins_new_media-01.mp3)

To jest wydarzenie roku na UWr. (: a w każdym razie wydarzenie kwietnia :), w którym po prostu nie można nie uczestniczyć, zwłaszcza, że wśród organizatorów KFN w przewadze.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Kalla, Bożena Czarnecka & Siegfried Huigen


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci I roku st. niestacjonarnych!

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami jutro (08.04) o godz. 16:45 odrabiamy zajęcia z 23 kwietnia. Zajęcia odbędą się w sali 311.

Katarzyna Tryczyńska


dr Agata Kowalska-Szubert

UWAGA!

od 9 kwietnia do końca semestru konsultacje czwartkowe będą od 10.30 do 11.30

Agata SzubertKFN wenst alle Studenten en Docenten een Vrolijk Paasfeest toe!
[LINK]


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w kwietniu 2015:

1 kwietnia, środa 13.00-18.00
2, 3., 7. kwietnia czwartek, piątek, wtorek: nieczynna
6 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny nieczynna
8-10 kwietnia: 13.00-18.00
13-30 kwietnia: 13.00-18.00
9, 16, 23,30 kwietnia : czwartki 16.45-18.00
(13.15 - 16.45 : zajęcia profesora Huigena)
W soboty 11. i 25. kwietnia BN będzie czynna w godzinach 10.00-15.30


 

Z przykrością informuję, że mnie też dopadło... W zw. z tym odwołuję jutrzejsze [środa 1 kwietnia] konsultacje i zajęcia z III rokiem.

UWAGA: to nie jest prima aprilis!!!

Prettig Paasfeest!

BR

Ik ben ziek :(

Jacek Karpiński

W związku z instalacją sprzętu tłumaczeniowego w s. 308a w dniach 31.03-02.04.2015 zajęcia z s. 308a są przeniesione do innych sal. [LINK]


Zajęcia z kursu podręcznikowego z I-szym rokiem w najbliższą środę (01.04.2015) odbędą się planowo. Poprowadzi je dr Dynarowicz (9:45-11:15) oraz dr Skubisz (11:30-13:00).

Dr Jan UrbaniakGrupę niestacjonarną II roku zapraszam na zajęcia w środę, 1 kwietnia, zarówno o godzinie 15:00 (s. 310), jak i o 18:30 (s. 308A).
Konsultacje w sali 312 odbędą się tego dnia o godzinie 14:00 i (to nie jest żart) 20:00 (przeniesione z czwartku, 2 kwietnia).
Zajęcia w czwartek, 2 kwietnia, nie odbędą się. Zostaną odrobione w środę, 1 kwietnia, o godzinie 15:00 i we wtorek, 21 kwietnia o 18:30.

Przemysław Paluszek
Geachte CNaVT deelnemers,

Hieronder staan de examendata per profiel.
De exacte tijden worden zo snel mogelijk via de KFN site doorgegeven. In ieder geval zal het schriftelijk gedeelte (delen A en B) 's morgens plaatsvinden en het mondeling gedeelte (deel C, individueel) 's middags.
4 mei PTIT
5 mei PMT
6 mei PPT
7 mei STRT (educatief startbekwaam, voorheen PTHO)
8 mei EDUP (educatief professioneel, voorheen PAT)

LET OP: bij de delen A en B mag een woordenboek worden gebruikt. Het gebruik van elektronische woordenboeken, tablets, smartphones e.d. is niet toegestaan.

Als je vragen hebt, hoor ik het graag!

Vriendelijke groet,
Saskia Teulings


ZOMERTIJD

Od poniedziałku 30.03.2015 studiujemy według czasu letniego :) [LINK]

Schone slaapsters (en lelijke slapers) zullen het eventjes moeilijk hebben ;)

"Zomertijd", a co to takiego? [LINK]


Konsultacje dr E. Dynarowicz z czwartku 02.04 są przeniesione na wtorek 31.03., godz. 11:15-12:15.


Dr Jan Urbaniak z powodu choroby zmuszony jest odwołać zajęcia i konsultacje do czwartku 2 kwietnia.Moje konsultacje w środę 25.03.2015 r. odbędą się WYJĄTKOWO o godzinie 14:00 (do 15:00), tam, gdzie zwykle.

Przemysław Paluszek


Jacek Karpiński

Konsultacje dra J. Karpińskiego z wtorku 24.03. są przeniesione na środę 25.03., godz. 8.30-9.30.


Ogłaszam godziny dziekańskie w czwartek 2 kwietnia 2015 r. od godz. 13:00.

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Marcin Cieńśki, prof. UWr


Dr Jan Urbaniak z powodu choroby zmuszony jest odwołać zajęcia i konsultacje w tym tygodniu (23-27.03)


dr hab. Barbara Kalla

W dn. 23 marca 2015 zajęcia i konsultacje dr hab. Barbary Kalli nie odbędą się z powodu choroby.


Prof. Stefan Kiedroń z powodu choroby zmuszony jest odwołać zajęcia i konsultacje w dniach 23-24 marca 2015 r.

Kwestia odrobienia zajęć zostanie omówiona z poszczególnymi grupami.


LEES ONS!

UWAGA:

we wtorek 24 marca Biblioteka Niderlandysytczna będzie zamknieta.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Przypominam, że w związku z wyjazdem służbowym moje zajęcia i konsultacje w tygodniu od 23 do 27 maja nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z ustaleniami z każdą z grup.


Małgorzata Dowlaszewicz


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci IMA,

zapraszam Państwa na wykład Kristin Tytgat z Vrije Universiteit Brussel. W tym tygodniu spotykamy się zatem w ramach zajęć Tłumaczenia NL-PL wyjątkowo w piątek w godz. 11:30-13:00.

Katarzyna Tryczyńska


Dr Jan Urbaniak z powodu choroby zmuszony jest odwołać zajęcia i konsultacje w tym tygodniu (18-20.03)


dr Agata Kowalska-Szubert

UWAGA!

DYKTANDO zbliża się wielkimi krokami! Przypominamy: 21 kwietnia 2015 roku, wtorek, godzina 11:30.
W tym roku znacząco zwiększyła się konkurencja, ale i nagrody jakby ciutkę inne :-)

A zresztą po co mam Państwu o tym opowiadać tutaj: zapraszam na www.internationaalstudentendictee.nl!
No chyba że będą mieli Państwo jeszcze jakieś pytania; to wtedy zapraszam w znanych porach w znane miejsce albo pod znany Państwu adres mailowy,

Agata Szubert


dr Agata Kowalska-Szubert

UWAGA! UWAGA!

z powodu choroby odwołuję zajęcia i konsultacje w tym tygodniu (do 20 marca).

Agata Szubert


LEES ONS!

UWAGA: kolejne zmiany w godzinach otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2015. [LINK]


Mijn spreekuur op dinsdag wordt verplaatst naar 17:00-18:00 in de bibliotheek.

Siegfried Huigen


UWAGA, ZMIANA!

Na konsultacje we wtorek 10 III zapraszam w godz. 18.15-19.15 (s. 310).

Bożena Czarnecka


Jacek Karpiński

W związku z zebraniem Rady Katedry konsultacje dra J. Karpińskiego we wtorek 10.03. odbędą się wyjątkowo w godz. 16.30-17.30.


LEES ONS!

UWAGA: zmiany w godzinach otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2015. [LINK]


Jacek Karpiński

Drodzy Studenci,

prosimy WSZYSTKICH studentów (także przebywających na stypendiach i realizujących zajęcia w trybie IOS) o SPRAWDZENIE do piątku 13.03.2015 w systemie USOS, czy wpisani są na wszystkie zajęcia, które realizują w tym semestrze (i wyłącznie na te). Proszę pamiętać, że zadeklarowany przedmiot uzupełniający lub fakultatywny stał się w momencie wyboru przedmiotem obowiązkowym. Należy więc uzyskać z niego zaliczenie.

Wypisanie z grupy i wpisanie do grupy po terminie rejestracji wymaga zgody Zastępcy Kierownika ds. Studenckich i Dydaktyki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności zapraszam na konsultacje - nie później niż 12.03.2015.
Po tym terminie jakiekolwiek zmiany NIE BĘDĄ możliwe. Brak przedmiotu w USOSie skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu.


dr Agata Kowalska-Szubert

UWAGA! UWAGA!

Od 2 do 8 marca gościmy w katedrze kolejnego znakomitego językoznawcę niderlandzkiego!
Prof. dr Joop van der Horst z Katholieke Universiteit Leuven spotka się z nami trzykrotnie:
- w środę 4 marca o godzinie 13.15 w sali 307 porozmawia z nami o małych sprytnych i poręcznych... (ciąg dalszy właśnie wtedy; zapraszamy studentów I, II i III roku BA obowiązkowo, a zainteresowanych studentów MA powitamy chlebem, solą i pieśnią na ustach!)
- też w środę 4 marca o godzinie 15.00, też w sali 307 usłyszymy
opowieść o tym, jak tworzyło się niderlandzkie zdanie (studenci III roku mogą się czuć wyróżnieni, bo głównie im Profesor będzie opowiadał - ale pomieszczą się wszyscy chętni do słuchania!)
- w czwartek 5 marca o godzinie 15.00 w sali 308A (chyba że zadeklarują Państwo tłumny udział, to wtedy poszukamy większej sali) Profesor skupi się nad tym, dlaczego potrzebujemy nowych słów i jak je tworzymy. To spotkanie przeznaczone jest głównie dla uczestników ZS "Woordenschatverrijking" (i ich zapraszamy ze szczególnym naciskiem)!
Oddelegowani przedstawiciele KNSN proszeni są o zgłoszenie się w wiadomym celu najlepiej w środę między wykładami!

Agata Szubert


Lieve Eerstejaars,

Uprzejmie proszę studentów grupy 3 i 4 o pojawienie się na kolejnych zajęciach w swojej własnej grupie, zgodnie z zapisami w systemie USOS.

Zaś równoległe ćwiczenia z gramatyki odbywać się będą w dużej sali.


Dr Jan Urbaniak z powodu choroby zmuszony jest odwołać zajęcia i konsultacje w tym tygodniu (2-6.03)


Sesja, sesja i po sesji!. Ze spokojną głową można spojrzeć wstecz na ubiegły semestr. Uprzejmie proszę o wypełnienie ANKIET KFN (nie mylić z ankietą w USOSIE!). Dziękuję tym z Was (z I i II mgr), którzy już to zrobili. Zapraszam teraz I, II i III lic.!

Jak to zrobić, p. niżej.

Bij voorbaat bedankt!


Beste studenten aller jaren!

Zapraszamy do wypełnienia semestralnych ankiet studenckich. Są one do pobrania pod zakładką DOKUMENTY [LINK]. Wywieszone są również na tablicy ogłoszeń między pokojem 312 i 313.

Ankiety pobrane ze strony KFN, po wypełnieniu, można przesłać anonimowo na adres rajman@uni.wroc.pl z mailowego adresu grupowego własnego roku. Również studenci przebywający na stypendiach zagranicznych lub IOSach mogą w ten sposób z dystansu wyrazić swoją opinię o studiach w KFN.

Dla tych z Was, którzy chcieliby wyrazić swoje opinie w tradycyjny sposób, pozostają ankiety papierowe. Wypełnioną ankietę (wydrukowaną lub wypełnioną odręcznie) proszę wrzucić do urny w Sekretariacie KFN lub włożyć do koperty, która wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie w ankietach uwag i pomysłów dot. procesu dydaktycznego, programu studiów oraz warunków studiowania. WASZE KOMENTARZE SĄ ZAWSZE Z UWAGĄ ANALIZOWANE przez kierownictwo Katedry i mogą mieć wpływ na organizaję procesu dydaktycznego w kolejnych semestrach.

Bardzo liczymy na Waszą pomoc w działaniach zmierzających do podniesienia jakości kształcenia i polepszenia warunków Waszych studiów w naszej wspólnej Katedrze.


Jacek Karpiński

Konsultacje dra J. Karpińskiego we wtorek 03.03. odbędą się wyjątkowo w godz. 10.00-11.00.


Jacek Karpiński

**
Studenci, którzy otrzymali zwolnienie lekarskie lub chcą przepisać ocenę z wychowania fizycznego (z innej uczelni wyższej) powinni zgłaszać się po wpis do indeksu w terminach konsultacji kierownika UCWFiS.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Wrocław ul. Przesmyckiego 10 pok. B
e-mail: ucwfis@uni.wroc.pl
Kierownik: dr Włodzimierz Reczko tel. / fax (71) 375 62 66
Z-ca Kierownika: mgr Anna Ciszek
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00
tel. (71) 375 62 62

Konsultacje Kierownika UCWFiS, ul. Przesmyckiego 10 pok. B1
poniedziałki: 12.00 - 12.40
środy: 14.00 - 14.40
**


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2015. [LINK]


luty
 

Zajęcia i konsultacje dr Dynarowicz w dniach 26-27.02 są odwołane z powodu choroby.Odwołuję konsultacje w czwartek (26 lutego 2015 r.). Dodatkowy termin konsultacji: środa (4 marca 2015r.), godzina 9:00-10:00.

Zajęcia o 16:45 odbędą się zupełnie normalnie.

Przemysław Paluszek


UWAGA!

Zajęcia i konsultacje prof. Huigena w tym tygodniu (24-26.02) są odwołane z powodu choroby.


LEES ONS!

W najbliższy czwartek (26 lutego) Biblioteka Niderlandystyczna będzie czynna w godzinach 7.30-14.30.


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci I roku studiów niestacjonarnych,

czwartkowe zajęcia: gramatyka praktyczna (26.02.) zostają przeniesione na wtorek (24.02.) na godz. 18:30, sala 308b.

Katarzyna TryczyńskaW związku z wyjazdem na konferencję Cross-Over przenoszę drugie czwartkowe (26.02.2015) zajęcia (18:30-20:00) z grupą niestacjonarną II roku na wtorek, 24.02.2015, na godzinę 18:30. Sala bez zmian (chyba że okaże się zajęta).

Moje pozostałe zajęcia, konsultacje i inne zobowiązania również bez zmian.

Przemysław Paluszek


Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. serdecznie zaprasza w drugim semestrze roku akademickiego 2014/15 studentów Wydziału Filologicznego i pozostałych Wydziałów naszej Alma Mater na otwarte wykłady i zajęcia opcyjne.


Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na dodatkowe konsultacje w poniedziałek 23.02 w godzinach 10:00-12:00 do sali 312.

Ewa Dynarowicz


Jutrzejsze (czwartek - 19.02)) konsultacje prof. Kiedronia są odwołane z powodu choroby.


Jacek Karpiński

UWAGA!

Uprzejmie informujemy wszystkich studentów niderlandystyki (studia stacjonarne i niestacjonarne, licencjackie i uzupełniające magisterskie), że w okresie od 19.02., godz. 8:00 do 21.02., godz. 23:59, mają obowiązek wpisania się na wszystkie ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE realizowane w semestrze zimowym 2014/2015.
Rejestracja odbywa się przez UsosWeb: https://usosweb.uni.wroc.pl.

Korekta zapisów w okresie od 26.02., godz. 8:00 do 28.02., godz. 23:59.

Wszyscy studenci przebywający na stypendiach wpisują się wyłącznie na te zajęcia, które będą realizować w KFN.

Zapisy na zajęcia do wyboru i zajęcia uzupełniające zostały zamknięte już w lipcu. Ewentualnie zmiany będą rozpatrywane indywidualnie i po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.

UWAGA STUDENCI I ROKU (stacjonarne studia licencjackie)!
Na zajęcia Kurs podręcznikowy są już Państwo wpisani w systemie USOS zgodnie z podziałem na grupy. Na zajęcia te należy uczęszczać z daną grupą. Na pozostałe zajęcia zapisują się Państwo samodzielnie. Na zajęciach Język niderlandzki w Belgii zaplanowano 4 grupy (limit osób w grupie: 15), na pozostałych (Gramatyka praktyczna, Fonetyka praktyczna z elementami teorii, Wstęp do językoznawstwa, Wstęp do literaturoznawstwa) zaplanowano 3 grupy (limit osób w grupie: 20). Zachęcamy do wyboru grupy zgodnie z podziałem na kursie podręcznikowym.
Studenci I roku, którzy wybrali specjalizację DCC, zostali wpisani już na zajęcia do specjalizacji "Wstęp do komunikacji międzykulturowej".

Studenci II roku DCC zostaną wpisani na kurs "Ekonomia i historia..." po rozpoczęciu semestru.
Studenci III roku DCC zostaną wpisani na wszystkie zajęcia po rozpoczęciu semestru.


Terminy egzaminu licencjackiego 2015:

termin 0.: 01.07.2015,
termin 1.: 14.07.2015,
termin 2. i poprawa lipca: 02.09.2015,
poprawa terminu 2: 22.09.2015.


UWAGA, ZMIANA!

Konsultacje w środę 18 II rozpoczną się później niż zaplanowano. Zapraszam w godz. 13.15-15.15 (s.310).

Bożena Czarnecka


Beste studenten aller jaren!

Zapraszamy do wypełnienia semestralnych ankiet studenckich. Są one do pobrania pod zakładką DOKUMENTY [LINK]. Wywieszone są również na tablicy ogłoszeń między pokojem 312 i 313.

Ankiety pobrane ze strony KFN, po wypełnieniu, można przesłać anonimowo na adres rajman@uni.wroc.pl z mailowego adresu grupowego własnego roku. Również studenci przebywający na stypendiach zagranicznych lub IOSach mogą w ten sposób z dystansu wyrazić swoją opinię o studiach w KFN.

Dla tych z Was, którzy chcieliby wyrazić swoje opinie w tradycyjny sposób, pozostają ankiety papierowe. Wypełnioną ankietę (wydrukowaną lub wypełnioną odręcznie) proszę wrzucić do urny w Sekretariacie KFN lub włożyć do koperty, która wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.

Prosimy o zgłaszanie w ankietach uwag i pomysłów dot. procesu dydaktycznego, programu studiów oraz warunków studiowania. WASZE KOMENTARZE SĄ ZAWSZE Z UWAGĄ ANALIZOWANE przez kierownictwo Katedry i mogą mieć wpływ na organizaję procesu dydaktycznego w kolejnych semestrach.

Bardzo liczymy na Waszą pomoc w działaniach zmierzających do podniesienia jakości kształcenia i polepszenia warunków Waszych studiów w naszej wspólnej Katedrze.


Uwaga Studenci I roku studiów niestacjonarnych!

Od drugiego semestru, zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, opłata czesnego jest rozłożona na trzy raty (płatne marzec, kwiecień, maj) bez konieczności pisania jakichkolwiek podań. Podania są potrzebne tylko w sytuacji, gdy student (każdego, nie tylko pierwszego roku) będzie chciał skorygować owe trzy raty i ich układ miesięczny i np. przesunąć część płatności na czerwiec.

BR


Katarzyna Tryczyńska

Moje jutrzejsze konsultacje (12.02.) odbędą się wcześniej, tj. w godz. 14:45-15:45 w OKN/Bibliotece KFN.

Katarzyna Tryczyńska


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Lista osób przyjętych na specjalizację Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) w Katedrze Filologii Niderlandzkiej w roku akademickim 2014/2015. [LINK]


Jacek Karpiński

Podziału studentów I roku na grupy na zajęciach Kurs podręcznikowy. [LINK]


SESJA 2015 :)


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Spośród kandydatów, którzy zgłosili się na kursy letnie organizowane przez Taalunie w Gandawie i w Zeist, kierownictwo KFN utworzyło następujące listy rankingowe:

Gandawa:
1. Aleksandra Cicharska
2. Mateusz Ostojski
3. Anna Tryczyńska
4. Magdalena Owczarek
5. Aleksandra Lenart

Zeist:
1. Alicja Ożga
2. Katarzyna Tazbir
3. Daryna Pikuza
4. Karolina Woźniczka
5. Paulina Anna Wołoszyn

Wskazując kandydatów braliśmy pod uwagę poziom języka (przynajmniej B1) oraz kierowaliśmy się następującymi kryteriami: studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, studenci, którzy nie korzystali jeszcze z tych i innych możliwości wyjazdu do Holandii lub Belgii w ramach studiów, studenci aktywnie działający w Katedrze.

KFN mogła wskazać po pięciu kandydatów na każdy kurs. Nie mamy wpływu na to, ile osób ostatecznie dostanie miejsca na kursie. Unia Językowa ma także prawo inaczej rozdysponować miejsca na kursie.

Rada Katedry podjęła uchwałę, że na wszystkich egzaminach (z wyłączeniem egzaminów z PZJN), które odbywają się w formie swobodnej wypowiedzi pisemnej można korzystać ze słowników. Sposób realizacji tej zasady należy uzgodnić z pracownikami KFN odpowiedzialnymi za przeprowadzenie danego egzaminu.

BR


UWAGA ZMIANA!

Het spreekuur van Prof. Huigen op donderdag 5 februari is verplaatst naar woendag 4 februari in de bibliotheek van 13:30 tot 14:30.


UWAGA, ZMIANA!

Moje konsultacje we wtorek 3 II nie odbędą się. Zapraszam w środę 4 II w godz. 12.15-13.15 i 15.40-16.40 (biblioteka KFN).

Bożena Czarnecka


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

jutrzejsze (3 luty) konsultacje odbędą się nieco wcześniej - w godz. 10.00-11.00 w s. 311. Zapraszam!

Barbara Kalla


Jacek Karpiński

W związku z zebraniem Rady Katedry konsultacje dra Jacka Karpińskiego we wtorek 03.02. są odwołane. Dodatkowy termin konsultacji: czwartek 05.02., godz. 8.15-9.15.


CERTIFICAAT NEDERLANDS als VREEMDE TAAL 2015 [LINK]


Egzamin licencjacki 2015 - pytania i skład komisji. [LINK]

Terminy egzaminów ustalone zostaną w lutym.

BR


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci IBA,

jutrzejsze zajęcia (02.02.) gramatyka praktyczna zostają przeniesione na środę (04.02.) i odbędą się o godz. 11:30 - grupa 1D i 13:15 - grupa 1B.
Moje poniedziałkowe konsultacje odbędą się także w środę w godz. 15:00-16:00.

Katarzyna Tryczyńska


List Dziekana Borkowskiego w sprawie ankiet Wydziału Filologicznego. [LINK]

Wzór ankiety wydziałowej. [LINK]


Jacek Karpiński

EGZAMINY W SESJI ZIMOWEJ [LINK]


Jacek Karpiński

Drodzy Studenci,

Przypominam, że mimo braku kart egzaminacyjnych, podstawą zaliczenia semestru zimowego jest komplet wpisów z zaliczeń i egzaminów w indeksie oraz w systemie USOS. Indeksy należy składać w dziekanacie Wydziału Filologicznego do 28 lutego.
W tym semestrze protokoły zaliczeń będą otwarte do 16 lutego, protokoły egzaminów: do 16 lutego (I termin) i do 23 lutego (II termin).


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w lutym 2015. [LINK]


 

UWAGA, ZMIANA!

Konsultacje ze środy 28 I zostają przeniesione na wtorek 27 I, godz. 18.15 (s.310).

Bożena Czarnecka


Beste studenten van de groep ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur – Nederlanders op reis’,

op maandag 26 januari 2015 gaan wij naar ‘Het Zand’ – de Universiteitsbibliotheek, Oude Drukken. U wordt verwacht (volgens de reeds besproken deelnemingslijst) om 15.30 uur bij de ingang naar de bibliotheek, ul. Św. Jadwigi 3. Ons bezoek duurt tot 16.30 uur.

Tot ziens op maandag in de bibliotheek,
Stefan Kiedroń


Beste studenten van de groep ‘Klassieke Denkers uit de Lage Landen’,

op maandag 26 januari 2015 gaan wij naar ‘Het Zand’ – de Universiteitsbibliotheek, Oude Drukken. U wordt verwacht (volgens de reeds besproken deelnemingslijst) om 16.45 uur bij de ingang naar de bibliotheek, ul. Św. Jadwigi 3. Ons bezoek duurt tot 17.45 uur.

Tot ziens op maandag in de bibliotheek,
Stefan Kiedroń


UWAGA, ZMIANA!

Konsultacje ze środy 21 I zostają przeniesione na piątek 23 I, godz. 16.45, biblioteka.

Bożena Czarnecka


KNSN

KNSN zaprasza wszystkich serdecznie na Filmavond, który odbędzie się w najbliższy piątek (23.01) w bibliotece o godzinie 17:30. Obejrzymy flamandzki film pt. "Idereen beroemd" w reżyserii Dominique Deruddere.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

W tym tygodniu poniedziałkowe konsultacje (19 stycznia) zostają przeniesione na wtorek (20 stycznia), godz. 10.00.

Małgorzata DowlaszewiczZ powodu choroby moje piątkowe (16.01.2015) zajęcia i konsultacje nie odbędą się. Zostaną odrobione w czwartek, 21.01.2015 r. w godzinach 16:45-20:00 (zajęcia) i o godzinie 15:45-16:44 (konsultacje).
Zajęcia i konsultacje w środę (21.01) i w piątek (23.01) odbędą się zupełnie normalnie.

Przemysław Paluszek


Zuza

W związku z moją nieobecnością w dniach 19-26 stycznia 2015 bardzo proszę grupy 1A, 1B, 1C, 1D i 1E o zapoznanie się z zamieszczonymi w linku informacjami dotyczącymi zajęć z fonetyki (wszystkie grupy), PJZN – Kursu Podręcznikowego (grupa 1D) oraz konsultacji (w szczególności grupy 1B, 1C, 1D) . [LINK]

Zuzanna Czerwonka


Komunikat Dziekanów WF w sprawie podpięć. [LINK]


Jacek Karpiński

Informujemy, że studenci Wydziału Filologicznego mogą dokonać podpięć przedmiotów pod program/etap w terminie 12-25.01.2015 r. Po upływie tego terminu nie będzie można dokonać już żadnych zmian.

Co to jest podpięcie?
Podpięcie przedmiotu jest to wskazanie na jakim kierunku studiów i roku student chce rozliczyć dany przedmiot. Podpięcia są obowiązkowe i należy je wykonać nawet gdy student studiuje tylko na jednym programie studiów.
Mechanizm podpinania przedmiotów jest konieczny ze względu na fakt, iż wielu studentów studiuje równolegle na kilku kierunkach na UWr oraz wielu studentów zalicza awansem (lub niekiedy z opóźnieniem) część przedmiotów.
Główną ideą tworzenia podpięć jest wskazanie, że dany przedmiot student zgłasza do rozliczenia na danym programie studiów i w danym roku akademickim. Jest to konieczne, aby Dziekanat mógł prawidłowo rozliczyć studenta pod koniec roku akademickiego (lub semestru). Podpięcia przedmiotów są też konieczne, aby przedmioty i oceny widniały na suplemencie do dyplomu.

W związku z powyższym podpięcie powinno dotyczyć zarówno programu jak i etapu studiów. Wyjątkiem jest zaliczanie przedmiotu awansem lub rejestrowanie się przed rozliczeniem roku. W takim przypadku można czasowo podpiąć przedmiot jedynie pod program. Po uzyskaniu wpisu na odpowiedni rok należy uzupełnić podpięcie o odpowiedni etap.

Gdzie mogę podpiąć przedmioty?
Podpięcia można wykonać na stronie USOSweb w zakładce: Dla Studentów -> Moje Studia -> Podpięcia.

Problemy z podpięciami?
Aby wykonać podpięcie student musi być zapisany na przedmiot. Jeśli student zgłosił program do rozliczenia musi skontaktować się z Dziekanatem i poprosić o cofnięcie tej operacji. Nie można podpinać przedmiotów pod program zgłoszony do rozliczenia oraz pod zaliczone etapy (lata) studiów.


UWAGA, ZMIANA!

Konsultacje ze środy 14 I zostają przeniesione na wtorek 13 I, godz. 17.30, s.310.

Bożena Czarnecka


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Zomercursus Nederlandse taal en cultuur 2015.


dr Małgorzata Dowlaszewicz

VERTAALATELIER OP LOCATIE – POZNAŃ 7–9/05/2015 [LINK]


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o obowiązkowym szkoleniu wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/15. Termin dodatkowy i ostateczny.

UWAGA: szkolenie obowiązuje również studentów I MA i I roku studiów doktoranckich!!!


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w styczniu 2015. [LINK]


 

Kerstmis 2010

Aan alle studenten neerlandistiek van harte: Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! [LINK]

BR en KFN


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

informacje o programie ERASMUS+
[LINK]: zakładka PLAN ZAJĘĆ / PROGRAM ERSAMUS i CEEPUS

Barbara Kalla


K O M U N I K A T Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim:

Na wniosek Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzam w dniu 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) od godziny 10:00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

prof. dr hab. Marek Bojarski
REKTOR


UWAGA ZMIANA!

Het spreekuur van Prof Huigen op maandag 22 december is verplaatst naar donderdag 18 december om 17:45-18:45.


UWAGA ZMIANA!

Konsultacje z dnia 22 grudnia br. przeniesione są na środę 17 grudnia, godz. 18.15-19.15

BR


Jacek Karpiński

Szanowne Studentki i Studenci I roku studiów I stopnia
(licencjackich, stacjonarnych)

W styczniu-lutym na Wydziale Filologicznym odbędą się dla Państwa warsztaty adaptacyjne, które mają na celu pomóc Państwu w studiowaniu.

Tematy warsztatów:
Radzenie sobie ze stresem (10 godz.; 5 spotkań po 2 godz.)
Techniki uczenia się (10 godz.; 3 spotkania 3+3+4 godz.)

Dokładny czas i miejsce odbywania się warsztatów zostaną podane późniejszym terminie. Zajęcia są dla studentów bezpłatne.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Czas rejestracji: do 30 grudnia. Aby się zarejestrować, proszę wypełnić i wysłać formularz na stronie http://www.wfil.uni.wroc.pl/ (na stronie głównej, na dole). W polu Temat proszę wpisać wybrane przez Państwa warsztaty, a w ostatnim polu numer albumu.


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci I roku!

Przypominam, że w przyszłym tygodniu zajęcia grup A, C i W odbędą się w innym terminie niż zwykle.
Grupa 1A przychodzi na zajęcia w poniedziałek z grupą D lub B. Proszę pamiętać o proporcjonalnym podziale pomiędzy te dwie grupy.
Zajęcia grupy 1C odbędą się we wtorek w godz. 13:15-14:45 w Bibliotece Niderlandystycznej, natomiast zajęcia grupy 1W zostają przeniesione na wtorek na godz. 16:45 do Biblioteki Niderlandystycznej.

Katarzyna Tryczyńska


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,
Uniwersytet KULeuven, Instytut Slawistyki i Studiów Wschodnioeuropejskich, oferuje naszym studentom studiów magisterskich i doktoranckich rocznie jedno miejsce na stażu w ramach programu Erasmus+ (Praktyki). Na praktykę można wyjechać nawet już w lutym 2015, albo w przyszłym roku akademickim 2015/2016. Wyjazd podczas trwania semestru na 4 miesiące. Możliwe są także krótsze pobyty stażowe (min. 2 miesiące, zawsze na początku semestru). Staż obejmowałby takie zadania jak np. asystowanie podczas nauczania języka polskiego jako języka obcego czy samodzielne przeprowadzenie zajęć pod opieką wykładowcy z KULeuven. Zainteresowanych zapraszam na konsultacje po więcej informacji.
Barbara Kalla


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

moje konsultacje z wtorku, 16 grudnia, są przełożone na środę, 17 grudnia, godz. 12.15-13.15, sala 3B.

Barbara Kalla


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Odwołuję moje dzisiejsze (11.12.2014) konsultacje. W pilnych sprawach zapraszam w przerwie o godz. 18:15, termin dodatkowych konsultacji podany zostanie w przyszłym tygodniu.

Małgorzata Dowlaszewicz


LEES ONS!

BN będzie czynna w czwartek i w piątek w godz:

11 grudnia, czwartek: 13.00-18.00
12 grudnia, piątek: 13.00.-17.00


Uchwała Rady Katedry Filologii Niderlandzkiej UWr z dnia 25.11.2014 w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych [LINK]


Szanowni Państwo,

Moje konsultacje z poniedzialku 22.12 zostaja przeniesione na piatek 12.12 (18:15-19:15)

Ewa Dynarowicz


UWAGA ZMIANA!

Spreekuur van woensdag is verplaatst naar:

donderdag 16:45-17:45 in lokaal 310.


UWAGA ZMIANA!

Konsultacje:

wtorek, 9 XII, 20 I- 18.15-19.15 (s.310)
16 XII, 27 I, 3 II - 12.15-13.15 (s.310)
13 I - 16.30-17.30 (s.310)
środa, 12.15-13.15 (biblioteka)
UWAGA: środa 7 I - 16.30-17.30 (s.310)


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Szanowni Państwo,

moje konsultacje z poniedziałku 8.12 są przeniesione na wtorek 9.12 g. 11:15 - 12:15.

Małgorzata Dowlaszewicz


dr hab. Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

moje konsultacje we wtorek, 9 grudnia odbędą się w godz. 9.00-10.00 w sali 311.

Barbara Kalla


Jacek Karpiński

Konsultacje dra J. Karpińskiego z wtorku 09.12. są przeniesione na poniedziałek 15.12. godz. 14.00-15.00.


Zuza

Moje konsultacje z wtorku 9 i 16 grudnia są przeniesione odpowiednio na poniedziałek 8 i 15 grudnia. Konsultacje odbędą się między 16.45 a 17.45.

Zajęcia z fonetyki praktycznej grup 1b, 1c i 1d z dnia 22.12 odrabiamy wg. ustalonego harmonogramu."

Zuzanna Czerwonka


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w grudniu 2014. [LINK]


Konsultacje ze środy 3 XII są przełożone na piątek 5 XII. Zapraszam w godz. 17.50-18.50, do s. 3b.

Bożena Czarnecka


Katarzyna Tryczyńska

Drodzy Studenci,

serdecznie Was zapraszamy na warsztaty z aktorem teatralnym Peterem Schoenaertsem, specjalistą ds. nauki języka niderlandzkiego jako obcego. Będzie to wyjątkowa okazja do nietypowej zabawy z językiem niderlandzkim.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:katarzyna.tryczynska@uni.wroc.pl

Osoby, które zdecydują się na udział w ostatniej chwili, będą równie mile widziane!

Gdzie i kiedy: wtorek (02.12.), godz. 18:30, Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

Dobra zabawa i dużo humoru gwarantowane!


dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w przyszłym roku akademickim 2015/2016 w wymianie CEEPUS (https://www.ceepus.info/), proszę o zgłoszenie do mnie mailem w terminie do 10 grudnia następujących danych:

  1. 1. Imię i nazwisko
  2. 2. rok studiów (obecnie)
  3. 3. średnia ze studiów (z całego ubiegłego roku)
  4. 4. DCC (tak/nie)
  5. 5. destynacja (kraj wyjazdu, uniwersytet)
  6. 6. semestr wyjazdu (zimowy/letni)
  7. 7. pierwszy wyjazd w ramach CEEPUS (tak/nie)

Nie wiadomo, ile miejsc zostanie przydzielonych Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Mimo że jest to Państwa wstępna deklaracja, proszę jednak o przemyślane zgłoszenia.

Barbara Kalla


KNSN

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki bardzo serdecznie zaprasza wszystkich DOCENTEN EN STUDENTEN na tegoroczne mikołajki.
Spotykamy się w piątek 5 grudnia w pubie "Włodkowica 21" o godzinie 19.
Dobra zabawa w doborowym towarzystwie – gwarantowana!
Zgodnie z tradycją prosimy, aby każdy przyniósł jakiś drobny upominek o wartości ok. 10 zł. Dla studentów I roku obecność OBOWIĄZKOWA!
Do zobaczenia!"


dr Małgorzata Dowlaszewicz

Szanowni Państwo,

moje konsultacje z poniedziałku 1.12 są przeniesione na wtorek 2.12 g. 11:30 - 12:30 do sali 308a.

Małgorzata Dowlaszewicz


dr Agata Kowalska-Szubert

UWAGA! ZMIANA!

Od 3 grudnia konsultacje będą odbywać się: - w każdą środę w godzinach 18:15-19:15 oraz również w środy: - 03.12, 17.12., 21.01., 04.02.: godz. 12.00 - 13.00 - 10.12., 14.01., 28.01.: godz. 14.00-15:00

Agata Szubert


listopad 2014
 

dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Moje konsultacje w dniu 25 listopada są przeniesione na godz. 10.00-11.00, pok. 312.

Barbara Kalla


Konsultacje we wtorek 25 XI odbędą się wyjątkowo w godz. 10-11. Zapraszam do s.3b.

Bożena Czarnecka


W związku z wyjazdem służbowym przenoszę moje konsultacje z czwartku 27 listopada 2014 r. o 11.30-12.30 na czwartek 4 grudnia 2014 r. o godz. 12.30-13.30.

Stefan Kiedroń


Zuza

Zajęcia z fonetyki dla grupy 1C odbędą się w tym tygodniu we wtorek (25.11) o godzinie 11.30 w sali 311. W związku z tym moje wtorkowe konsultacje odbędą się w poniedziałek (24.11), między 11.45 a 12.45.

Zuzanna Czerwonka


Jacek Karpiński

Konsultacje dra J. Karpińskiego z wtorku 25.11. są przeniesione na czwartek 27.11. godz. 8.30-9.30.


Moje konsultacje ze środy 19 XI zostają przeniesione na piątek 21 XI, godz. 17-18, s.3b.

Bożena Czarnecka


Każdy może uratować komuś życie! [LINK] [PLAKAT]


LEES ONS!

Zmiany w godzinach dostępności dla Czytelników w ciągu najbliższych dni:

18 i 21 października (wtorek i piątek) : 13.00-18.00
24 października (poniedziałek): 7.30-14.00


KNSN

KNSN zaprasza wszystkich serdecznie na pierwszy w tym roku akademickim Filmavond, który odbędzie się w najbliższy piątek (21.11) w bibliotece o godzinie 18. W programie wieczoru: oparty na autentycznych wydarzeniach flamandzki film "Tot altijd" oraz wymiana pofilmowych wrażeń i opinii.


Sinterklaasfeest voor Nederlanders in Wrocław

Op zaterdag 29 november organiseert de Nederlandse gemeenschap zijn jaarlijkse Sinterklaasfeest. We zoeken nog een echte Zwaete Piet (vrouw of man) die zowel Nederlands als Pools spreekt. Wie wil zaterdag met een zwart gezicht naast Sinterklaas het feest gezellig maken?

Gaarne bellen naar Mevr. Aleksandra Dziankowska 6 91 97 97 91

Wrocław, 14-11-14.


Beste (mede)studenten,

Zoals sommigen onder jullie al weten, ben ik dit semester naast student ook student-assistent aan het departement Nederlands. Iedere donderdag kan je tussen 17 en 18 uur bij mij terecht in lokaal 312. Ik ben er om schrijfopdrachten te verbeteren, vragen te beantwoorden of om gewoon een babbeltje te slaan als je je spreekvaardigheid wil komen oefenen! Laat me wel even weten dat je wil langskomen door een mailtje te sturen naar het volgende e-mailadres: alessandra.bilani@ugent.be
Gelieve dit minstens 24 uur voor de afspraak te doen, zeker als je wil dat ik naar je tekst kijk.

Tot dan!
Alessandra


dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego zainteresowanych wyjazdem na stypendium w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016 zapraszamy na spotkania informacyjne 13.11.2014 lub 26.11.2014 godz. 13:15, WPAiE, budynek D, ul. Uniwersytecka 7/10 sala 3D.

Barbara Kalla


dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

Moje konsultacje ze środy, 12 listopada są przeniesione na wtorek, 18 listopada, godz. 16.30-17.30, pok. 312.

Barbara Kalla


UWAGA!

Przypominam, że poniedziałek 10.11.2014 i piątek 14.11.2014 to dnie rektorskie. Studenci w tych dniach muszą się obyć bez zajęć :(

BR


Drodzy Studenci,

prosimy wszystkich studentów (także przebywających na stypendiach i realizujących zajęcia w trybie IOS) o SPRAWDZENIE w systemie USOS, czy wpisani są na wszystkie zajęcia, które realizują w tym semestrze (i wyłącznie na te). Proszę pamiętać, że zadeklarowany przedmiot uzupełniający lub fakultatywny stał się w momencie wyboru przedmiotem obowiązkowym. Należy więc uzyskać z niego zaliczenie. Wypisanie z grupy wymaga zgody Zastępcy Kierownika ds. Studenckich i Dydaktyki.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy wypełnić "Formularz zmiana w usosie" (w zakładce "Dokumenty") i złożyć go w przegródce dra Jacka Karpińskiego do środy 12.11.2014.

Po tym terminie jakiekolwiek zmiany NIE BĘDĄ możliwe. Brak przedmiotu w USOSie skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu.


dr Agata Kowalska-Szubert

Moje konsultacje w dniu 6 listopada (czwartek) nie odbędą się. W zamian za to zapraszam we wtorek 4 listopada od 10 do biblioteki KFN.

Agata Szubert


dr Agata Kowalska-Szubert

Od wtorku będziemy gościć naszego wielkiego przyjaciela i doktora honoris causa naszego Uniwersytetu, prof. dr. P.G.J. van Sterkenburga (oud-directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden).

Przyjedzie do nas z serią niezależnych od siebie wykładów, a jego plan zajęć jest taki:

wtorek 4 listopada 15.00-16.30 (Lexicale) veranderingen
środa 5 listopada 15.00-16.30 Schrijftaal of spreektaal
środa 5 listopada 16.45-18.15 Taal en humor
czwartek 6 listopada 9:45-11.15 Taal en emoties

Wszystkie wykłady w sali 307.

Zapraszamy każdego, kto zechce przyjść i posłuchać!


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w listopadzie 2014. [LINK]


 

UWAGA!

Przypominam, że jutrzejszy (30.10.2014) czwartek jest piątkiem, tzn. zjęcia i konsultacje odbywają się wg planu piątkowego!

BR


Od niedzieli 26.10.2014 studiujemy według czasu zimowego :) Schone slaapsters kunnen langer slapen.


Odwołuję swoje konsultacje w środę 29 października. Zapraszam w czwartek w godz. 15.00-16.00 do sali 312.

Joanna Skubisz


UWAGA!

Immatrykulacja studentów I roku trybu niestacjonarnego-wieczorowego odbędzie się 23.10.2014 r. o godz. 16.20 w sali 308b.

B. RajmanOdwołuję konsultacje w środę 22 października 2014 roku. Zajęcia tego dnia odbędą się normalnie. Moźliwość rozmowy ze mną - po zajęciach.

Przemysław Paluszek


Lieve 2dejaars,

Ons maandagcollege begint om 11.30.

Tot dan,

LD


dr Agata Kowalska-Szubert

W tym tygodniu w Katedrze gości prof. Cor van Bree z Uniwersytetu w Lejdzie.

Spotkania z nim zaplanowane:

wtorek, 21 października, godz. 15.00, s. 308 a - Oude en nieuwe variatie in het Nederlands
środa, 22 października, godz. 16.45, Biblioteka – Oorsprongen van het Nederlands
piątek, 24 października, godz. 11.30 s. 308a - Het subtiele gebruik van de Nederlandse voorzetsels.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy! A szczególnie serdecznie zapraszamy studentów trzeciego roku i starszych!

Agata Szubert


Zuza

Bardzo proszę grupę 1B o przesłanie z maila grupowego wiadomości na mój e-mailowy adres uniwersytecki. Chciałabym przesłać Państwu linki, o których wspominałam ostatnio oraz pliki z zadaniem domowym.

Zuzanna Czerwonka


KNSN

Nowy zarząd KNSN [LINK] zaprasza do współpracy!


Zuza

Drodzy studenci z grup 1d i 1w,

przypominam, że w najbliższy czwartek wyjatkowo spotykamy się w następujących godzinach:

- grupa 1d: 9.45-12.00 w sali 311 (brakujące 45 minut kursu podręcznikowego nadrobimy zgodnie z ustaleniami w kolejnym tygodniu),
- grupa 1w: 18.30-20.00 w sali 311.

W dniu 16.10 moje konsultacje odbędą się w godzinach 17.15-18.15.

Jeszcze raz dziękuję za zrozumienie i przepraszam za ewentualne niedogodności

Zuzanna Czerwonka


Ze względu na wyjazd zagraniczny przekładam moje konsultacje we czwartek 16.10.2014 r. na czwartek 23.10.2014 r. w godzinach 12.30-13.30.

Stefan Kiedroń


dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

moje konsultacje z wtorku, 14 października, są przeniesione na piątek, 17 października, godz. 11.00-12.00 i odbędą się w bibliotece KFN. Zapraszam!

Barbara Kalla


Zawiadamiamy studentów pierwszego roku niderlandystyki, że obowiązkowe dla nich szkolenie biblioteczne odbędzie się w następujących terminach:

Studenci stacjonarni: 21.10., wtorek, godz. 12.30
Studenci niestacjonarni: 22.10., środa, godz. 16.20

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece Niderlandystycznej, ul. Uniwersytecka 28a
Proszę przynieść ze sobą indeksy, ponieważ właśnie w nich szkolenie biblioteczne musi być zaliczone.


1) Dodatkowa immatrykulacja dla osób, które nie złożyły jeszcze ślubowania i nie odebrały indeksu, odbędzie się 14 października (wtorek) o godz. 12.00 (Wydział Filologiczny, pl. Nankiera 15, sala 125).

2) Drodzy Studenci!

Przypominam, że tylko w pierwszych dwóch tygodniach semestru można się starać o przepisanie/uznanie ocen (procedura: http://www.wfil.uni.wroc.pl/uchwaly-rady-wydzialu-1). Dotyczy to głównie studentów III roku (przedmiot opcyjny; w tym także lektorat realizowany jako przedmiot opcyjny)

Tylko w pierwszych dwóch tygodniach semestru można się starać o zgodę na indywidualny plan studiów.

Formularze do obu spraw są dostępne na stronie internetowej Wydziału Filologicznego (www.wfil.uni.wroc.pl) w zakładce WZORY PISM.


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o obowiązkowym szkoleniu wstępnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/15.

Zarządzenie Rektora w tej sprawie. UWAGA: szkolenie obowiązuje również studentów I MA!!!


LEKTORATY

Lektoraty języków nowożytnych (niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego, rosyjskiego) na kierunkach STACJONARNYCH rozpoczynają się w poniedziałek 06.10.2014.
Listy studentów z podziałem na grupy zostaną umieszczone na stronie internetowej Studium w sobotę, 04.10.2014 o godz.16.00.

Lektoraty języka angielskiego na kierunkach STACJONARNYCH rozpoczynają się w poniedziałek 06.10.2014.
Listy studentów z podziałem na grupy zostaną umieszczone na stronie internetowej Studium w niedzielę, 05.10.2014 o godz.12.00.


dr Barbara Kalla

Uwaga Studenci I MA!

Pierwsze spotkanie w ramach mojego seminarium magisterskiego odbędzie się 15 października w sali 3B. Zaczynamy o 13.15, kończymy o 14.45.

Barbara Kalla


UWAGA!

Ddodatkowa immatrykulacja dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Filologicznego o dbędzie się we wtorek 7 października o godz. 9.30 w sali 125 (pl. Nankiera 15).

Przypominamy, że bez złożenia ślubowania i odbioru indeksu osoby przyjęte na studia nie mogą odbierać legitymacji studenckich.

Immatrykulacja studentów niestacjonarnych ze względu na rekrutację wrześniową odbędzie sie w późniejszym terminie.


UWAGA!

Odwołuję zajęcia wszystkich lat studiów w czwartek 2.10.2014 r. i w piątek 3.10.2014 r. Zajęcia z tych dni przełożone są na czwartek 5.02.2015 r. i piątek 6.02.2015 r.

Powyższa zmiana związana jest z opóźnieniem zakończenia remontu sal dydaktycznych.

B. Rajman
Kierownik Katedry


Uwaga studenci II roku licencjackich studiów niestacjonarnych!

W związku z ogłoszeniem dni wolnych (p. wyżej) spotkanie z mgr Iwoną Nowicką - Kierownikiem SPNJO ds. studiów niestacjonarnych - odbędzie się czwartek 09.10. o godz. 18.15. w s. 308b. Tematem spotkania będzie m.in. organizacja obowiązkowych lektoratów w kolejnych semestrach.

B. Rajman
Kierownik Katedry


dr Agata Kowalska-Szubert

POSZUKIWANY / POSZUKIWANA

Studentów z Opola lub z okolic Opola (czy lecą z nami tacy?) bardzo proszę o kontakt mailowy!

Dziękuję z góry,

Agata Szubert


TUTORZY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015:

STUDIA STACJONARNE
I rok - dr Katarzyna Tryczyńska
II rok - dr Jerzy Zieliński
III rok - dr Małgorzata Dowlaszewicz
Tutorami I i II roku studiów magisterskich są promotorzy prac magisterskich.

STUDIA NIESTACJONARNE
I, II, III rok - doc. Bolesław Rajman

Tutor (opiekun roku) to osoba, która pomoże studentom w sprawach skomplikowanych, np. połapaniu się w prawach i obowiązkach, zrozumieniu zawiłości programu studiów, znalezieniu właściwej instytucji uniwersyteckiej do załatwienia konkretnej sprawy itp.


UWAGA!

Uprzejmie informujemy studentów II i III roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz II roku uzupełniających studiów magisterskich, że w okresie od 02.10., godz. 8:00 do 03.10., godz. 23:59, mają obowiązek wpisania się na wszystkie ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE realizowane w semestrze zimowym 2014/2015.
Rejestracja odbywa się przez UsosWeb: https://usosweb.uni.wroc.pl
Korekta zapisów w okresie od 09.10., godz. 8:00 do 10.10., godz. 23:59.
Wszyscy studenci przebywający na stypendiach wpisują się wyłącznie na te zajęcia, które będą realizować w KFN.
Studenci I roku studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz I roku uzupełniających studiów magisterskich zostaną przydzieleni do grup oraz wpisani do systemu USOS automatycznie.
Zapisy na zajęcia do wyboru i zajęcia uzupełniające zostały zamknięte już w lipcu. Zadeklarowane zajęcia stały się zajęciami obowiązkowymi. Ewentualnie zmiany będą rozpatrywane indywidualnie po konsultacji z drem Jackiem Karpińskim i po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia.


LEES ONS!

We wtorek 7 października w godz. 11.30-13.30 Biblioteka Niderlandystyczna będzie nieczynna.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w październiku 2014. [LINK]


Zuza

Szanowni Studenci z grupy 1d,

w związku z tym, że zajęcia z kursu podręcznikowego rozpoczynamy dopiero we wtorek 7.10, bardzo proszę, aby mieli Państwo w tym dniu już ze sobą podręcznik Help, część pierwszą. Pozwoli nam to od razu
przystąpić do pracy.

Zuzanna Czerwonka


dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

w związku z tym, ze wielu studentów UWr. zrezygnowało z już przyznanych stypendiów Erasmus+ na rok 2014/2015, w skali uniwersysetu pojawiły się miejsca, z których mogą skorzystać także studenci KFN. Ogłaszam zatem dodatkową rekrutację. Chodzi o wyjazdy na studia w semestrze letnim w 2015 r. Chętni proszeni są o złożenie dokumentów wymaganych regulaminem (patrz zakładka DOKUMENTY) w terminie do 24 października. Aktualna informacja o umowach zawartych przez KFN i kierunkach destynacji jest pod zakładką PLAN ZAJĘĆ, na samym dole strony.
Dokumenty rekrutacyjne będzie można przesłać mailem, jednak wszelkich informacji udzielę tylko i wyłącznie podczas konsultacji. Pierwsze już 2 października, zapraszam!

Barbara Kalla


Godziny Dziekańskie dnia 2.10.2014 (czwartek) dla studentów I roku studiów stacjonarnych-licencjackich (w tym dniu odwołane są zajęcia, I rok rozpoczyna zajęcia dopiero w piątek :-(). [LINK]


dr Barbara Kalla

Drodzy Studenci,

moje pierwsze konsultacje w nowym roku akademickim odbędą się 2 października w godz. 16.30-17.30, pok. 312. Zapraszam!

Barbara Kalla


Uwaga studenci II roku licencjackich studiów niestacjonarnych,

w czwartek 09.10. o godz. 18.15. w s. 308b odbędzie się spotkanie z mgr Iwoną Nowicką - Kierownikiem SPNJO ds. studiów niestacjonarnych. Tematem spotkania będzie m.in. organizacja obowiązkowych lektoratów w kolejnych semestrach.


Uprzejmie informujemy, że uroczysta immatrykulacja (dla studentów stacjonarnych) wraz z wykładem inauguracyjnym dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Filologicznego odbędzie się  2 października 2014 r.  w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego o godz. 13.00-14.15.

Immatrykulacja studentów niestacjonarnych ze względu na rekrutację wrześniową odbędzie sie w późniejszym terminie.


Uwaga!

We wtorek 28.10.2014 o godz. 11.30 odbędzie się dodatkowa (ostatnia w tym roku) tura egzaminu licencjackiego.

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


wrzesień 2014
 

Drodzy kandydaci na studia II stopnia!

W dniach 26-29 września odbędzie się dodatkowa tura rekrutacji na studia magisterskie.

Harmonogram II tury:

26-28.09.2014 - rejestracja w systemie IRK
28.09.2014 - ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
29.09.2014 - składanie dokumentów (pokój 313, godz. 12:00-13:00)
29.09.2014 - ogłoszenie listy przyjętych na studia

Zapraszamy!


Już niedługo dożynki licencjackie.

Jutro jest piątek, 26.09.2014 czyli ostatnia tura egzaminu (do której przystępujemy po zapisaniu się na listę [LINK]). Początek egzaminu ok. godz. 9.30 w 3B.

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


JAZ

Konsultacje w semestrze zimowym:

Środa 13.00-14.00
Czwartek 14.45-15.45

Jerzy Zieliński


Uwaga, zmiana! Moje konsultacje w piątek 26 IX odbędą się w godz. 15.15-16.15. Zapraszam do s. 312.

Bożena Czarnecka


Podział I roku MA na 2 grupy.


Podział I roku (studia stacjonarne-dzienne) na 4 grupy.


Najbliższe konsultacje są przeniesione z wtorku na poniedziałek 22.09.14, godz. 12.30-13.30.

Zapraszam!


ZAPISY NA WF

Zapisy na WF w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 odbywają się drogą elektroniczną na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl w dniach: 29.09.2014 r. (poniedziałek) – 30.09.2014 r. (wtorek) w godz. 8.00 do 22.00.
Korekta (w razie pomyłki i chęci zmiany): 14.10.2014 r. (wtorek) – 15.10.2014 r. (środa) w godz. 8.00 do 22.00.
Zajęcia dydaktyczne zaczynają się 2.10.2014 r.

KFN przypomina, że:
• studenci I i II roku stacjonarnych studiów licencjackich (nowy program) mają obowiązek zaliczenia 30 godz. zajęć z wychowania fizycznego do końca V semestru
• studenci III roku stacjonarnych studiów licencjackich (stary program) mają obowiązek zaliczenia 60 godz. zajęć z wychowania fizycznego do końca V semestru
• studenci studiów magisterskich mają obowiązek zaliczenia 30 godz. zajęć z wychowania fizycznego do końca III semestru


We wtorek 23.09. konsultacje dra J. Karpińskiego odbędą się w godz. 12.00 - 13.00.


Drodzy Studenci - Kandydaci na studia II stopnia!

Przypominamy o konieczności złożenia kompletu wymaganych dokumentów w trakcie dyżurów Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje dot. kompletu dokumentów znajdują się w zakładce rekrutacja (link poniżej).
http://www.kfn.uni.wroc.pl/REKRUTACJA/REKRUTACJA_2014/DOKUMENTY.htm


Pierwsza i druga faza egzaminu licencjackiego już za nami :) [LINK] [LINK]

Świeżo upieczonym licencjatom składamy serdeczne gratulacje!!!

... i zapraszamy do rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie).

Studenci, którzy chcialiby zdawać 08.09.2014 (jako 1. termin) muszą zwrócić się w tej sprawie do mnie drogą mailową! [LINK]. Początek egzaminu ok. godz. 9.30.

Studentów, którzy nie zdążą na egzamin 8. zapraszamy w dniu 26.09.2014 (po zapisaniu się na listę [LINK]).

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!


KOMUNIKATY

KOMUNIKATY z UBIEGŁYCH LAT:

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY