KOMUNIKATY

wrzesień

Vakantie is al voorbij, welkom in KFN!

Jan Urbaniak


BR

Pilny komunikat dla I roku studiów dziennych licencjackich!

W poniedziałek 3.10. o godz. 15.00 w sali 308 przeprowadzony będzie test określający znajomość j. angielskiego, w celu podzielenia studentów na dwie grupy różniące się poziomem. Wszystkie osoby, które mają zamiar chodzić na zajęcia z j. angielskiego, powinny się zgłosić w tym terminie i napisać ten test.


BR

Uwaga! Drobne korekty w planie zajęć: zmiana sal. Proszę sprawdzić na planie, by nie błądzić...
I teraz już możemy powiedzieć "De school is weer begonnen!" Succes ermee!


dr Barbara Kalla

Uwaga Studenci!
Trójka holenderskich poetów (a także kilku niemieckich) przyjeżdża do Wrocławia w ramach projektu Rejsy Literackie po Odrze. Z Wrocławia popłyną następnie statkiem do Szczecina.
W dniu 1 października (sobota) o godz. 19.00 w księgarni Tajne Komplety, ul. Prejście Garncarskie 2 odbędzie się konferencja prasowa i otwarte spotkanie z poetami (z Holandii: Willem van Toorn, René Huigen i Hélene Gelens) oraz ich tłumaczami (Jerzy Koch i Sławomir Paszkiet). Organizatorzy projektu i spotkania zapraszają wszystkich zainteresowanych.
Barbara Kalla


BR

Zapraszamy do otwartych zajęć opcyjnych proponowanych przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. w pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego.


Uniwersytet Wrocławski

UWAGA  PRZYJĘCI  NA  I  ROK STUDIÓW LICENCJACKICH (I STOPNIA) STUDIA  STACJONARNE

DODATKOWA  IMMATRYKULACJA  /WRĘCZENIE  INDEKSÓW/ ODBĘDZIE  SIĘ  04.10.2011 R.  /WTOREK/
Pl.  NANKIERA  15,  SALA  NEHRINGA  (NR 22),  GODZ.  14.30

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


BR

3 października godziny rektorskie do godziny 13.00.

Grupę A II roku proszę jednak o przyjście na zajęcia do 402 (11.30-13.00).

B. Rajman


mgr Małgorzata Dowlaszewicz

Ze względu na uczestnictwo w konferencji zajęcia z M. Dowlaszewicz w środę, 28 września zostają odwołane. Terminy odrobienia tych zajęć zostaną ustalone w przyszłym tygodniu. Zajęcia czwartkowe, 29 września, zostaną przeprowadzone zgodnie z planem. Poprowadzi je dr J. Karpiński.

mgr Małgorzata Dowlaszewicz


BR

Uprzejmie informuję II rok stacjonarny, że w najbliższy piątek (30.09.2011) na ćw. gramatycznych drs. Engela odbędą się ćw. konwersacyjne. Obecność obowiązkowa.
Zapraszam :)

B. Rajman


dr Barbara Kalla

Uwaga!
Uczelnia nasza dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na wyjazdy (studia i praktyki) w ramach programu Erasmus na semestr letni bieżącego roku akademickiego.
Liczy się szybka decyzja. Zainteresowanych zapraszam na konsultacje, wtedy udzielę bliższych informacji. Nie będę w tej sprawie odpowiadać na maile.

Barbara Kalla


Konsultacje dr B. Czarneckiej we wtorek 27 IX zostają odwołane.

dr Barbara Kalla

Uwaga Studenci!
Trójka holenderskich poetów (a także kilku niemieckich) przyjeżdża do Wrocławia w ramach projektu Rejsy Literackie po Odrze. Z Wrocławia popłyną następnie statkiem do Szczecina.
W dniu 30 września (piątek) o godz. 14.00 w księgarni Tajne Komplety, ul. Pejście Garncarskie 2 odbędzie się konferencja prasowa i otwarte spotkanie z poetami (z Holandii: Willem van Toorn, René Huigen i Hélene Gelens) oraz ich tłumaczami (Jerzy Koch i Sławomir Paszkiet). Organizatorzy projektu i spotkania zapraszają wszystkich zainteresowanych.


BR
Najbliższe wtorkowe konwersacje (z 27 września, godz. 15.00) z grupą III c przeniesione są na zajęcia drs. Sebstiana Engela w środę 5 pażdziernika (godz. 15.00).

B. Rajman

BR

W związku z wyjazdem służbowym odwołuję swoje zajęcia i konsultacje w dniu 29 września (czwartek).

B. Rajman


BR

Spotkanie informacyjne dla studentów I roku odbędzie się we wtorek 27 września w sali 308: dla studentów
studiów stacjonarnych (dziennych) o godz. 13.00, dla studentów studiów niestacjonarnych (wieczorowych) o godz. 14.45.

B. Rajman


BR
UWAGA!

Apel do studentów niderlandystyki.

BR
UWAGA!

Zajęcia z drs. Sebstianem Engelem rozpoczną się dopiero w poniedziałek 17. października.

dr Barbara Kalla

UWAGA!

Informacja dla III roku studiów niestacjonarnych - zajęcia z prof. Siegfriedem Huigenem.


BR
Podział I i II roku stacjonarnych studiów I stopnia na grupy:
I rok.
II rok.

dr Barbara Kalla

Poprawkowy egzamin z historii literatury (II rok) odbędzie się zgodnie z planem, tj. w piątek 23 września, godz. 9.00-10.00. Egzamin przeprowadzi dr Kalla.


BR

W dniu 22 września 2011 roku, obchodzonym jako Europejski Dzień Bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, wszystkim pasażerom przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich typach linii komunikacyjnych.


BR

W związku z immatrykulacją I roku odwołuję zaplanowane na poniedziałek 26 września zajęcia na studiach stacjonarnych I stopnia. Zajęcia na studiach niestacjonarnych-wieczorowych odbędą się zgodnie z planem.

B. Rajman


BR

Jest już dostępna ostateczna wersja planu zajęć :-)


Lista osób przyjętych na specjalizację Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) w 2011/2012


BR

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć w semestrze zimowym 2011/2012. Mogą w nim jeszcze zajść pewne zmiany. Uzupełnione zostaną też oczywiście numery sal.


BR

UWAGA I ROK!

26 września 2011 godz. 12.45 - 14.00 - informacja o nauczaniu języków obcych oraz uroczysta immatrykulacja studentów trybu stacjonarnego wraz z wykładem inauguracyjnym - Aula Leopoldina, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

Immatrykulacja studentów trybu niestacjonarnego odbędzie się w październiku. Wykład inauguracyjny jest wspólny.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w okresie wakacyjnym.


prof. Jerzy Koch
Egzamin poprawkowy dla II roku (razem stacjonarni i niestacjonarni) oraz I termin pani Joanny Slaby: 20.09.2011, godz. 13-15.30. Ewentualny termin poprawkowy: 23.09.2011, godz. 9.00.

prof. dr hab. Jerzy Koch

Jutro (czwartek) pierwsza wrześniowa tura egzaminu licencjackiego. Egzamin odbędzie się w sali bez wspomnień, czyli w 3b.

Uaktualnione listy.

Egzamin poprawkowy z historii Niderlandów dla I roku, oraz egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego dla V roku odbędzie się 19.09, o godz. 9:00 w sali 312.
Zapraszamy,
Jan Urbaniak (i częściowo Małgorzata Dowlaszewicz)


Ik ben ziek :(

Jutrzejsze konsultacje mgr. Radka Potockiego-Waksmunda przeniesione są na wtorek 13 września.


BR

Egzamin poprawkowy z PZJN II rok stacjonarny oraz II i III niestacjonarny: 20.09.2011, godz. 13.00.
Zapraszamy :)
BR i mgr Katarzyna Tryczyńska
Tot ziens in september!

dr Urszula Topolska
Egzamin poprawkowy PZJN dla 1 BA - 19.09., godz. 10.00, s. 402
Termin egzaminu poprawkowego PZJN dla 1 MA - 12.09., godz. 14.00, s. 402

dr Urszula Topolska

Jacek Karpiński

Egzamin poprawkowy z językoznawstwa ogólnego (ustny) odbędzie się w środę, 21.09., o godz. 11.00.

dr Jacek Karpiński


LIPIEC 2011

Prettige vakantie en tot ziens in september!

Egzamin licencjacki 2011 grupa lipcowa już ma za sobą. Gratulujemy i zapraszamy na MA :). Wrześniowcy się natomiast rozrośli, stąd dodatkowy termin 9.09.2011.

Uaktualnione listy.

Egzamin licencjacki 2011 tuż tuż :)

Do Starostów i nie tylko. Listy (lipiec: Bravehearts, wrzesień: Voorzichtigen).

Pogrzeb Jonasza odbędzie się w poniedziałek 11 lipca o godz.11.00 w Klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu.


Jacek Karpiński

Dodatkowe konsultacje dra Jacka Karpińskiego odbędą się w piątek, 8.07. w godz. 8.30 - 9.15 w s. 312.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w okresie wakacyjnym.
Nog even blokken en dan...

JAZ

Na prośbę studentów niestacjonarnych przesuwam moją jutrzejszą (piątkową) obecność w Katedrze na godz. 15.00

J. Zieliński


Dodatkowy termin konsultacji: piątek 1. lipca godz. 14.00-15.00.

Małgorzata Drwal


Jacques Dehue

Mocht mij deze week nog iemand willen spreken dan ben ik morgen 30 juni om 9.00 bereikbaar in 3.13 voor een extra consultatiegelegenheid.

Jacques Dehue


Info z dziekanatu o tym, co przed i po egzaminie licencjackim.

Egzamin licencjacki planowany jest na dwa dni lipcowe. Starostów III roku (tryb stacjonarny i niestacjonarny) proszę o informację, kto przystąpi do egzaminu dnia 18 lipca, a kto 19 lipca (a kto ubiega się o termin wrześniowy). Osoby, które chciałyby zdawać w terminie wrześniowym (jako pierwszy termin) proszone są o zgłoszenie tego (wniosek na piśmie, ew. e-mail) do przewodniczącego Komisji Licencjackiej.

BR


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w okresie wakacyjnym.


prof. S. Kiedroń

W najbliższy poniedziałek, 4 lipca br., będę po raz ostatni przed nowym rokiem akademickim na konsultacjach. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Stefan Kiedroń


LEES ONS!

W czwartek 30 czerwca Biblioteka Niderlandystycznej będzie zamknięta.


dr Barbara Kalla

Dodatkowy termin moich konsultacji:
5 lipca, godz. 8.30-9.30, pok 312.

Barbara Kalla


Uwaga zmiana!

Moje poniedziałkowe konsultacje przeniesione na godz. 14:00-15:00.

mgr K. Tryczyńska


JAZ

W przyszłym tygodniu odwołuję moje konsultacje we wtorek, 28.06.

Oprócz konsultacji środowych, będę w Katedrze w poniedziałek (27.06) od godz. 9.00 oraz w piątek (01.07) od godz. 13.00

J. Zieliński


Przypominam , że dziś (21 czerwca) jest najdłuższy dzień roku, można więc najdłużej wkuwać do egzaminów w KFN ;-) Polecam gramatykę i słówka (w kontekście), niektóre proszę zachować dla siebie ;) Powodzenia!

Do zobaczenia, już w lecie, na egzaminie :-) A we wrześniu też bywa pięknie...

BR


BR

Na tablicy między p. 312 i 313 zawieszona jest koperta, do której mozna wkładać ankiety studenckie za semestr letni. Ankiety są tam również, gdyby ich zabrakło, zapraszam do Sekretariatu.

BR


We wtorek 21 czerwca Bal Magistra (nie tylko) w 308 :-)


Część pisemna egzaminu z praktycznej znajomości j. niderlandzkiego (grupa 2AB) odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 20 czerwca o godz. 11.30 w sali 308. Ćwiczenia leksykalne dla całego roku o 13.15, ćwiczenia audio o 15.00

mgr K. Tryczyńska


LEES ONS!

Biblioteka Niderlandystycznej będzie dziś czynna do 12.00. W poniedziałek 20 czerwca natomiast od 12.30 do 18.00.


Wrześniowe terminy egzaminu licencjackiego są już znane :-)

BR


dr Agata Kowalska-Szubert

W związku z planowanymi na poniedziałek 20 czerwca obronami prac magisterskich na konsultacje zapraszam we wtorek, 21 czerwca, w godzinach 10.30-11.30. Broniącym się przypominam, że startujemy o godzinie 8.30!

Agata Szubert


JAZ

Uwaga II rok stac.!!

W związku z posiedzeniem Rady Katedry przesuwam nasze zaliczenia z gramatyki opisowej dnia 21.06. z godz. 13.00 na 14.00.

J. Zieliński


mgr Małgorzata Dowlaszewicz

Przypominam, że w środę, 8 czerwca, wszystkie moje zajęcia są odwołane. W przyszłym tygodniu zapraszam na konsultacje we wtorek 14 czerwca w godzinach 10.15-11.15 oraz w środę 15 czerwca w godzinach 15.00-16.00.

mgr Małgorzata Dowlaszewicz


prof. S. Kiedroń

„De Theatergeschiedkundigen uit de Lage Landem” idą w poniedziałek 13 czerwca 2011 r. (gr. IIIA; 12.00 – 14.00) oraz we wtorek 14 czerwca (gr. IIIC; 13.15 – 14.30) na Piasek.
Spotykamy się przed wejściem do Biblioteki.

Dobrze posiedzieć na Piasku…
Do zobaczenia,
Stefan Kiedroń


prof. S. Kiedroń

„Klassieke Denkers uit de Lage Landen” idą w piątek 10 czerwca 2011 r. na Piasek: godz. 9.30 – 11.00.
Spotykamy się przed wejściem do Biblioteki.

Dobrze posiedzieć na Piasku…
Do zobaczenia,
Stefan Kiedroń


OŚRODEK KULTURY NIDERLANDZKIEJ

Między 3 do 10 października 2011 r. odbędzie się we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Opowiadania. Będziemy mieć zaszczyt gościć flamandzką pisarkę Annelies Verbeke, z którą w Ośrodku Kultury Niderlandzkiej Katedry Filologii Niderlandzkiej planowane jest spotkanie.
O dokładnym terminie oraz godzinie spotkania przekażemy Państwu informacje.
W chwili obecnej chciałabym zaprosić Wszystkich do wzięcia udziału w konkursie translatorskim;
szczegółowe informacje można uzyskać klikając na poniższe łącze:

http://opowiadanie.home.pl/2010/?p=362

mgr Edyta Grzesik


Asia Skrobut
Moje ostatnie konsultacje przed przerwą wakacyjną odbędą się we wtorek 07.06. od 11.30 do 12.30 w pokoju 312. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Joanna Skrobut

BR

Odwołuję swoje konsultacje we wtorek 7 czerwca i w czwartek 9 czerwca. Za to jutro, czyli w poniedziałek jestem (gotowy konsultować aż do bólu ;) i zapraszam. A w piątek też, po umówieniu się drogą mailową lub telefonicznie.

BR


JAZ

W sprawie list na zajęcia fakultatywne, proseminaria i seminaria magisterskie!
Zgodnie z wyznaczonym terminem listy zostały zdjęte. Jeżeli są wśród Was tacy, którzy znów się zagapili, proszę w trybie pilnym przysłać do mnie swoje wybory mailowo lub odwiedzić mnie na konsultacjach. Dotyczy to również studentów planujących wyjazdy lub będących na wyjazdach. Informacje nt. zajęć znajdziecie na stronie Katedry. Dopilnowanie przez Was zapisów warunkuje solidne przygotowanie nowego roku akademickiego i w dużej mierze pozwoli uniknąć sytuacji, że jakieś zajęcia znikną z oferty.

J. Zieliński


KNSN

Połączone sztaby kół naukowych niderlandystyki i romanistyki zapraszają serdecznie na czwarte i ostatnie już spotkanie z cyklu Flandria-Walonia, które odbędzie się 6 czerwca o godz. 18.30 w OKN. Będzie dowcipnie, muzycznie i sportowo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału.

KNSN


Jacek Karpiński

De eindtentamens voor DCC-studenten in 'Interbellum' en 'Zakelijke correspondentie' vinden plaats op woensdag 15 juni 2011 om 13.15 uur. De tentamens zijn schriftelijk.

dr Jacek Karpiński


BR

Odwołuję swoje konsultacje w czwartek 2 czerwca.

BR


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w czerwcu 2011
De maand mei

Katarzyna Tryczyńska

W związku z wyjazdem na konferencję poniedziałkowe i wtorkowe zajęcia (30 i 31.05.) mgr K. Tryczyńskiej są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.


KNSN

KNSN zaprasza wszystkich studentów i wykładowców na Dzień literatury dziecięcej pod znakiem Annie M. G. Schmidt. Dr Kalla przybliży nam postać pisarki, a Saskia i jej Trupa zaprezentują inscenizację wiersza "Spin Sebastiaan". Główną atrakcją spotkania będą nasi wykładowcy i goście, którzy przeczytają nam wybrane przez nich wiersze i fragmenty bajek. Zapraszamy!


Uniwersytet Wrocławski
Zmiany w REGULAMINIE STUDIÓW (obowiązują od 26.09.2011)

A na planie jak zawsze wesoło...
Zobaczcie sami ...


PIERWSZAKI & Ska znowu w akcji!!! Serial się rozkręca. Śpiew, tańce, uroda i... pochwała zdrowia: precz ze zgubnym nałogiem :)
Zobaczcie sami ...


prof. S. Prędota

Tematy proseminarium oraz seminarium magisterskiego prof. S. Prędoty: czwartek 30 września od godz. 12.00.


LEES ONS!

UWAGA!

W poniedziałek 30 maja Biblioteka Niderlandystyczna będzie dostępna dla czytelników do godziny 13.00.


Jacek Karpiński

W związku z wyjazdem na konferencję czwartkowe zajęcia (26.05.) i wtorkowe konsultacje (31.05.) dr. Jacka Karpińskiego są odwołane.


19 maja 2011 studenci I i II roku niderlandystyki wrocławskiej rozmawiali z Camilem Driessenem, dziennikarzem holenderskiej gazety Dagblad De Pers. Dzięki czujności Kierownictwa Katedry (tzw. Kontrwywiad), wywiad nie doprowadził do wycieku tajnych informacji i zakończył się dobrze: udziałem dziennikarza w II Wielkim Dyktandzie Języka Niderlandzkiego, w którym zajął on II miejsce w kategorii oldboyów.


w związku z wyjazdem na konferencję odwołuję swoje zajęcia i konsultacje 26.05 (czwartek).

Małgorzata Drwal


LEES ONS!

Książki włączone do księgozbioru w marcu i kwietniu 2011.


KNSN

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki dziękuje wszystkim wykładowcom i studentom za udział w tegorocznych obchodach Koninginnedag.

Serdecznie dziękujemy dr. Agacie Kowalskiej-Szubert za przygotowanie tekstu dyktanda oraz drs. Jacquesowi Dehue za jego odczytanie.

Koło dziękuje też fundatorom tegorocznej nagrody: Pani prof. dr hab. Teresie Łoś-Nowak, Prorektor ds. Studenckich oraz wydawnictwu Pegasus.


Asia Skrobut
W związku z wyjazdem na konferencję odwołuję swoje czwartkowe (26.05.) zajęcia i konsultacje. Najbliższe konsultacje odbędą się we wtorek 31.05. od 14.00 do 15.00 w pokoju 312.

Joanna Skrobut

JAZ

Jutro (środa) nie ma moich konsultacji. W sprawach formalnych pilnych zapraszam o 9.30 lub w piątek o 19.15.

J. Zieliński


EGZAMIN LICENCJACKI zbliża się wielkimi krokami :)

Dr J. Urbaniak zaktualizował i uzupełnił listę pytań z literatury nienajnowszej. Warto się z tymi zmianami zapoznać!!!


BR

KONIEC ROKU zbliża się wielkimi krokami :( Czas najwyższy na wiosenne porządki!

Proszę studentów II roku o sprawdzenie na stronie de ROKERS, czy na listach obecności (studia stacjonarne), listach ocen i blogu wszystko się zgadza i o przedstawienie ewntualnych zwolnień lub innych wiarygodnych usprawiedliwień na najbliższych zajęciach. To już niedługo, w czwartek i w poniedziałek:)


JAZ

Odwołuję moje jutrzejsze (wtorkowe) zajęcia z II rokiem stac. LIC.

J. Zieliński


Jacek Karpiński

Jutrzejsze konsultacje (24.05.) dr. Jacka Karpińskiego odbędą się wyjątkowo w godz. 16.00 - 17.00 w s. 313.


W najbliższy czwartek (26.05) na naszych zajęciach z redagowania tekstów (II MA) piszemy test zaliczeniowy. Test opierać się będzie na następujących zagadnieniach:
- stijl en doelgroep van de tekst,
- zinsbouw tov beeldsprakigheid en overzichtelijkheid van de tekst,
- stilistische kenmerken (gemakkelijk-ingewikkeld, persoonlijk-officieel, kort-uitgebreid).
Obecność obowiązkowa! (z wyjątkiem osób, które już ustaliły ze mną inną datę zaliczenia testu).
Jan Urbaniak


BR

KFN dziękuje KNSN za zorganizowanie Koninginnedag 2011. Zdjęcia z imprezy w Aktualiach i Variach.


Zwycięzcą II Wielkiego Dyktanda Języka Niderlandzkiego została Martyna Sobala (I MA).

Gratulujemy!!!


JAZ

BR

Panią Justynę Sztyper proszę o pilny kontakt mailowy w sprawie egzaminu.

BR


PRACA
Biuro tłumaczeń EstEnter Polska serdecznie zaprasza studentów filologii niderlandzkiej na spotkanie z pracownikami.

KNSN

KONINGINNENDAG 2011 już tuż tuż - w programie II Wielkie Dyktando Niderlandystyczne i premiera filmu Ik heb pijn!: 20 maja 2011, 11.30, sala 308

Nagrodą dla tegorocznego Mistrza Ortografii będzie dwutomowy słownik polsko-niderlandzki/niderlandzko-polski!!!


Asia Skrobut
Moje konsultacje odbędą się w tym tygodniu (czwartek, 19.05) od 17.30 do 18.30, w pokoju 312.

Joanna Skrobut

V rok, ćw. stylistyczne: 24 maja odbędzie się - zgodnie z ustaleniami - test II; będzie także możliwe napisanie testu I - zapraszam wszystkich IOSowców, następny termin dopiero w połowie czerwca :)

dr B. Czarnecka

Konsultacje dr Bożeny Czarneckiej we wtorek 17 maja zostaną skrócone do godz. 15.20.


Uniwersytet Wrocławski
Zostań wolontariuszem przy Biurze Współpracy Międzynarodowej.

mgr Małgorzata Dowlaszewicz

Uwaga I rok grupa niestacjonarna,

Dnia 26 maja (czwartek) w miejsce zajęć „Wstęp do literaturoznawstwa” (o godz. 16.45) z mgr Drwal odbędą się zajęcia „Ćwiczenia gramatyczne” z mgr Dowlaszewicz. Zajęcia te odbędą się w ramach odrabiania odwołanych zajęć z dnia 8 czerwca

mgr Małgorzata Dowlaszewicz


KNSN

KNSN zaprasza na KONINGINNENDAG 2011 - w programie II Wielkie Dyktando Niderlandystyczne i premiera filmu Ik heb pijn!

20 maja 2011, 11.30, sala 308

Obecność obowiązkowa!!


JAZ

W związku z nagłą i niespodziewaną reorganizacją zajęć w najbliższy czwartek i piątek (patrz Zarządzenie JM Rektora) moje zajęcia piątkowe z III rokiem st. niestacjonarnych nie odbędą się. Odbędziemy je we wspólnie uzgodnionym terminie.

J. Zieliński


Uniwersytet Wrocławski
W czwartek 12 maja odbędą się zajęcia piątkowe. Czyli: czwartek jest piątkiem, a piątek jest wolny.

prof. S. Kiedroń

Klub Filmowy KNSN zaprasza na Vet Hard. Już za tydzień, w poniedziałek 16 maja, po juwenaliach!


Wszystkie osoby zainteresowane egzaminem ‘0’ z historii Niderlandów zapraszam w piątek, 20.05 o godz. 16 do biblioteki. Liczba osób ze względu na ograniczenie czasowe nie może przekroczyć 5. Jeśli liczba zdających będzie jednak większa, osoby, które nie zdążą zdać egzaminu 20.05 zapraszam na kolejny piątek, 27.05 na godz. 15.

Jan Urbaniak


Uniwersytet Wrocławski
Dzień rektorski zostaje przesuniety z 12 maja na 13 maja.

KNSN

Wszystkich zainteresowanych współistnieniem Flandrii i Walonii w ramach państwa belgijskiego zapraszamy na trzecie już spotkanie, na którym przyjrzymy się wspólnie literaturze, prasie i polityce obu regionów, a także dowiemy się, które miejsca we Flandrii warto odwiedzić.

9 maja 2011, Instytut Filologii Romańskiej

KNSN


dr Urszula Topolska

W maju konsultacje dr U. Topolskiej są odwołane. Możliwy jest natomiast kontakt mailowy.


Certificaatsexamen 2011: harmonogram egzaminów.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w maju 2011


kwiecień

April doet wat hij wil :-(

Grupa A (I rok stacjonarnych studiów licencjackich) proszona jest o przyjście na zajęcia leksykalne 27.04.2011 (wyjątkowo!) z gr. B (11.30-13.00) lub gr. C (13.15-14.45).

mgr Joanna Skubisz

prof. S. Kiedroń
Konsultacje prof. Stefana Kiedronia w maju i w czerwcu odbywają się w poniedziałki o godz. 10.00 - 11.00 w p. 312

JAZ

Moje konsultacje dnia 27 kwietnia nie odbędą się. Zainteresowanych zapraszam 4 maja br.

J. ZielińskiAsia Skrobut
W związku z godzinami dziekańskimi moje czwartkowe konsultacje nie odbędą się. W razie pytań, proszę o kontakt mailowy.

Joanna Skrobut

Jacek Karpiński

Zajęcia z językoznawstwa 21.04. odbędą się w s. 308 (gr. AB i C).

dr Jacek Karpiński


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w kwietniu 2011 - korekta!


BR

Aan de 3dejaars met wie ik conversatiecollege heb!

Let op de deadlines. En als je citeert, geef het aan.

Vanaf de 4de tekst een nieuwe limiet: elk onderwerp 300 woorden ± 10%


Katarzyna Tryczyńska

W dniu jutrzejszym zajęcia grupy 1a zostaną skrócone i dlatego rozpoczną się nieco wcześniej niż zwykle, tj. o 14:50.
mgr K. Tryczyńska


Katarzyna Tryczyńska

W tym tygodniu grupę 2c obowiązuje następujący rozkład zajęć mgr K. Tryczyńskiej:
wtorek (19.04.br.)
godz. 16:45 ćw. w pisaniu
godz. 18:15 ćw. gramatyczne
czwartek (21.04.br.)
godz. 16:45 ćw. audiowizualne
godz. 18:15 ćw. gramatyczne


Jacek Karpiński

Na prośbę studentów II roku studiów dziennych w czwartek 21.04. zajęcia z językoznawstwa odbędą się zgodnie z planem (mimo godzin dziekańskich) - piszemy wówczas kolokwium. W związku z tym zajęcia w czwartek 28.04. zostają odwołane.

Zajęcia dla II roku studiów niestacjonarnych odbywają się 21.04. (kolokwium) i 28.04. zgodnie z planem.

dr Jacek Karpiński


BR

Aan de 2dejaars!
Geen natrium op de lijst? Iemand heeft niet goed gekeken en ik heb me laten beetnemen:( Een gepaste straf volgt! Voor de donderdagtoets hebben jullie deze keer wel woordenlijsten - er zijn er maar 8.
Tot ziens op maandag, dan reken ik met jullie af!


BR

UWAGA! "Godziny dziekańskie" nie dotyczą studiów niestacjonarnych-wieczorowych.

B. Rajman


Uniwersytet Wrocławski

W dniu 21 kwietnia 2011 (wielki czwartek) ogłaszam "godziny dziekańskie' od godz. 13.00.

Dziekan Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Michał Sarnowski


Osoba, która wypożyczyła z biblioteki teczkę z materiałami do zajęć ze wstępu do literaturoznawstwa i jej nie zwróciła, jest proszona o jak najszybszy zwrot.

Małgorzata Drwal


Asia Skrobut

Moje konsultacje odbędą się w tym tygodniu (czwartek, 14.04) od 17.30 do 18.30, w pokoju 312.

Joanna Skrobut


UWAGA! UWAGA!

Można zdobyć artystyczną sławę (i zarobić €100 na Juwenalia :))!


KNSN

De vergadering van KNSN vindt op maandag 11 april om 17.15 uur in OKN plaats.

Iedereen die mee wil doen is van harte welkom :)


dr Agata Kowalska-Szubert

Moje konsultacje w najbliższy poniedziałek wyjątkowo od 10 do 11.

Agata Szubert


Katedra Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Firma Shell Polska, zapraszają na spotkanie p.t. Praktyczne wykorzystanie języka niderlandzkiego


Ambasada Królestwa Niderlandów zaprasza na BANENMARKT 2011.


Uniwersytet Wrocławski
Jeżeli chcesz poznać sposoby radzenia sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zmotywowania się do poszerzenia swoich kwalifikacji oraz dowiedzieć się jak kreatywnie i efektywnie odpowiadać na kłopotliwe pytania zadawane przez rekruterów - przyjdź na TRENING!

BR

III c: een aanpassing van de vereiste lengte van de teksten (vanaf tekst 2) - elk onderwerp 500 woorden ± 10%.


BR

Egzamin licencjacki zbliża się wielkimi krokami, dostępne są już informacje dodatkowe dla studentów DCC :)


KNSN

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki oraz Koło Naukowe Romanistów zapraszają na drugie spotkanie z cyklu "Flandre - Wallonië", na którym można się dowiedzieć: o granicy językowej, o wszystkich rządach i językach Belgii, o tym, czego trzeba skosztować we Flandrii.

11 kwietnia 2011 o godz. 18.30 w Bibliotece Niderlandystycznej, ul. Uniwersytecka 28aCOMENIUS Zomercursus Nederlands Debrecen 2011.

Organizatorzy kursu w Debreczynie przedłużyli termin nadsyłania dokumentów. Część z Państwa nie dostarczyła mi jeszcze kopii EKUZ, zaświadczenia od dr Topolskiej o wpłaceniu składki członkowskiej lub kopii dowodu osobistego. Bardzo proszę o pilne uzupełnienie tych braków. Na brakujące dokumenty czekam najpóźniej do 12 kwietnia podczas moich konsultacji. Mailem można przesłać do mnie skany DO, EKUZ i zaświadczenia o składce. Pozostałe dokumenty należy złożyć osobiście. 12 kwietnia będę wysyłać do organizatorów TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY kandydatów.

Barbara Kalla


Katarzyna Tryczyńska

W najbliższy poniedziałek, tj. 04.04., grupa 2A przychodzi na ćw. gramatyczne z mgr K. Tryczyńską wyjątkowo na godz. 15:00.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w kwietniu 2011.


BR

2 april 2011: Beste 2dejaars!

Omdat de donderdagbespreking in Den Haag jammer genoeg niet doorgaat :( worden de 2 donderdagtoetsen naar maandag 4 april NIET verschoven. Het spijt me voor het ongemaak :(

BR


1 april: Beste 2dejaars!

Omdat ik donderdag voor een dringende bespreking naar Den Haag moet, worden de 2 donderdagtoetsen naar maandag 4 april verschoven. Het spijt me voor het ongemaak :(

BR
Er is lente in de ogen van alle docenten ;-)

BR

Beste 2dejaars die maandag jl. in staking waren - help 10 toets is verplaatst naar 7 april (donderdag) :-(


BR

Beste 3dejaars met wie ik conversatieoefeningen heb: kijk naar de opdrachten (Dydaktyka, Neandertaaltjes).


Przypominam, iż zajęcia leksykalne dla studentów I roku studiów licencjackich trybu niestacjonarnego odbywają się od tego tygodnia w środy w godz. 15.00-16.30, w sali 402.

mgr Joanna Skubisz


KNSN

LOGO KNSN na stronie internetowej zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Romanistów.


Uniwersytet Wrocławski

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012.

Uwaga: będzie inaczej niż w ubiegłych latach!!!


BR

KFN pozdrawia KNSN i gratuluje udanego udziału w Giełdzie Kół Naukowych!

Kto nie był i nie widział, tego strata... Ale można popatrzeć na zdjęcia :)


Katarzyna Tryczyńska

Jutrzejsze konwersacje II (I rok st. magisterskich) z mgr K. Tryczyńską zostaną skrócone. Z tego względu zajęcia rozpoczną się o godz. 18:15, tj. bezpośrednio po poprzednich zajęciach.


KNSN

Beste studenten en docenten,

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o Walonii, zapoznać się z jej ciekawymi miejscami czy nawet spróbować walońskich smakołyków oraz poznać wpływ języka francuskiego na niderlandzki, zapraszamy Was na prezentację Koła Naukowego Romanistów (ze skromnym towarzyszeniem 'naszej' Eli Hadamik z II roku), która odbędzie się w ramach Dni Frankofonii we wtorek o 15.00 w Instytucie Romanistyki (sala 3-1).Naprawdę warto!

KNSN


ZOMERTIJD

Od poniedziałku 28.03.2011 studiujemy według czasu letniego :)
Schone slaapsters zullen het eventjes moeilijk hebben.
"Zomertijd", a co to takiego?


PIERWSZAKI od kuchni: patrz VARIA :-)


Vaarwel warme mutsen en handschoenen! De lente komt - morgen (21 maart) is de eerste lentedag :-)


BR
UWAGA II rok (AB i C) oraz III C!

Przypominam niepamiętającym, że w poniedziałek zajęcia ze mną nie odbędą się :-(
Proszę natomiast napisać blog na tydzień 20-26 marca :) A w czwartek toets :) :)

BR

BR
UWAGA II rok (AB i C)!

Na Waszej stronie (Rokers en niet rokers) pod zakładką BLOG dodatkowe info dot. oceny semestralnej z Konwersacji oraz temat na kolejny tydzień.

BR

prof. S. Kiedroń

Prof. Stefan Kiedroń odwołuje swoje konsultacje w poniedziałek 21 marca br. w związku z wyjazdem służbowym.


KNSN

UWAGA! UWAGA!

Nasze KNSN działa we współpracy z romanistami nad projektem o Flandrii i Walonii. Jedna z romańskich prezentacji odbywa się w ramach Dni Krajów Francuskojęzycznych.

Basia Zalewska


LEES ONS!

Nowe książki w Bibliotece Niderlandystycznej 2010/2011.

Książki włączone do księgozbioru w styczniu i lutym 2011.COMENIUS Zomercursus Nederlands Debrecen 2011.

Wszyscy chętni powinni jak najszybciej wypełnić formularz zgłoszeniowy i oddać go pani dr B. Kalli najpóźniej podczas jej konsultacji w dniu 29 marca!CEEPUS


Ik ben ziek :(

Mgr M. Dowlaszewicz odwołuje dzisiejsze (15/03) zajęcia. Sposób odrobienia ustalony zostanie na kolejnym spotkaniu ze studentami.


No i już po WIELKIEJ PREMIERZE drugiego teledysku PIERWSZAKÓW (i nie tylko ;)). Warto było czekać!!! Zobaczcie sami ...


Ik ben ziek :(

Jutrzejsze (wtorek) zajęcia mgr Tryczyńskiej z grupą IIc nie odbędą się i zostaną odrobione w innym terminie. Natomiast grupy 1abc przychodzą jutro na zajęcia zgodnie z planem.


Ik ben ziek :(

Jutrzejsze (poniedziałek) zajęcia pani mgr K. Tryczyńskiej z grupą IIa i IIb nie odbędą się. Również z IIIc i I mgr.


UWAGA! UWAGA!
Już jutro, w piątek 11 marca WIELKA PREMIERA drugiego teledysku PIERWSZAKÓW!!
Zapraszamy do sali 308, o godzinie 13.30.
Gwiazdorska obsada będzie w komplecie, przewidywana możliwość uzyskania autografów!
Iedereen is van harte welkom :)


Gwarantowana Maxymalna rozrywka: Klub Filmowy KNSN zaprasza na Maxa Havelara! A później (uwaga: zmiana terminu!) na Op Hoop Van Zegen.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2011 - niewielkie, ale jednak zmiany :(


prof. Jerzy Koch

UWAGA!

Dzisiejsze zajęcia z historii literatury z II rokiem grupa C o godz. 15.00-16.30 odbędą się w Bibliotece Niderlandystycznej (zamiast sali 309).

Jerzy Koch


BR
Pozdrawiam wszystkie Panie Studentki w ten piękny, wiosenny już prawie, dzień 8 marca 2011 :)

BR
W jedności nie zawsze siła!
Studentów III roku, którzy pożądają proseminarium literackiego w semestrze letnim, proszę o kontakt w poniedziałek 7 marca.

BR
W jedności siła!
W celu usprawnienia procesu dydaktycznego na prośbę profesora Kocha następuje połączenie grup a i b II roku BA na ćwiczeniach z histori literatury niderlandzkiej. Plan zajęć ulega więc korekcie.

BR
EGZAMIN LICENCJACKI się zbliża :)

Skład Komisji Egzaminacyjnej został ustalony, takoż pytania i termin lipcowy. Czasu jeszcze sporo, trzymamy kciuki za powodzenie egzaminacyjnych przygotowań! DCC jeszcze doinformujemy, czynione są uzgodnienia.

Erasmus

UWAGA:spotkanie organizacyjne dla uczestników programu ERASMUS.


JAZ

Przypominam studentom studiów stacjonarnych (licencjackich i magisterskich) o konieczności złożenia w Dziekanacie do końca marca tabeli z wybranymi przedmiotami fakultatywnymi (opcyjnymi) - do pobrania w Dokumentach. Tabela powinna zostać zatwierdzona przez tutora lub przeze mnie. Powyższe nie dotyczy pierwszego roku. Wszystkich spóźnialskich z ubiegłego semestru, którzy pobili wszelkie rekordy, przywołuję tym samym do porządku.
J. Zieliński


PRACA

PRACA

LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w marcu 2011.


BR

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych proponuje naszym studentom wykłady opcyjne w semestrze letnim 2011.


luty 2011

DE BLOKTIJD

BR
Plan zajęć - ostateczna wersja, poprawki dotyczą sal.

JAZ

Uwaga II rok niestacjonarny!
Pierwsze zajęcia z gramatyki opisowej odbędą się w najbliższy czwartek, 3 marca br.
J. Zieliński


Premiera drugiego teledysku PIERWSZAKÓW zbliża się wielkimi krokami - szampan się już chłodzi ;)
Tymczasem możemy obejrzeć TRAILER i ZDJĘCIA z PLANU.


Certificaatsexamen 2011: zapisy i wstępny harmonogram egzaminów.


PRACA

Ambasada Królestwa Niderlandów zaprasza na BANENMARKT 2011.


Erasmus

UWAGA: Erasmus wciąż zaprasza!!!


Erasmus

Lista zakwalifikowanych na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS.


Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2010/2011.
Planowane rozpoczęcie zapisów: 25 lutego 2011 (piatek) o godzinie: 8:00. Planowane zakończenie zapisów: 26 lutego 2011 (sobota) o godzinie: 22:00. Korekty: 11 i 12 marca 2011 (piątek i sobota) w godzinach: 8:00 - 22:00.
System zapisów i jego obsługa pracują tylko w godzinach: 8:00 - 22:00
Zajęcia rozpoczynają się 28 lutego 2011 (poniedziałek) zgodnie z planem zajęć.


PIERWSZAKI (choć niektórzy wygladają na co najmniej drugorocznych ;)) strasznie "kręcą". Właśnie nakręcili swój drugi film :) :) :)

GRATULUJEMY i wciąż nie mamy dość!!!


PRACA

Narodowe Centrum Kultury: staże w instytucjach kultury. NCK NCK


PRACA

PRACA

Praca dodatkowa (2-4 godziny w tygodniu) z językiem niderlandzkim w KRAKOWIE.
ACS, Xerox pilnie poszukuje osób płynnie posługujących się językiem niederlandzkim do pracy w obszarze obsługi klienta. Dni i godziny pracy do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane proszone są o przeslanie CV do: aleksandra.waszak@acs-inc.com


BR
O egzaminie licencjackim warto już zacząć myśleć - z radością, że to już tuż tuż i z troską, jak te lata szybko lecą ;)

Pytania zostały zaktualizowane, termin na razie tymczasowy, takoż skład Wysokiej Komisji.

PRACA

BR
Plan zajęć - drobne poprawki na II i III BA. Klassieke denkers w piątek, dostępni dla wszystkich.

PRACA
Praca z j.niderlandzkim we Wrocławiu, centrum BPO z siedzibą w centrum Wrocławia pilnie poszukuje 2 studentów 3-4 roku na stanowisko Customer Service Representative with Dutch.Zarobki ok 2400-2700 netto. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel.663 145 549 lub mailowy: anniak@op.pl

BR
Plan zajęć - drobne poprawki I, II i V rok oraz III wieczorowy.

BR
Jeśli ktoś byłby przypadkiem zainteresowany planem zajęć na semestr letni, może go sobie obejrzeć :-)

PRACA

Uniwersytet Wrocławski
UWAGA! Kto jeszcze nie odbył tego szkolenia, ma ponownie szansę:
Dodatkowe szkolenie BHP odbędzie się 28 lutego 2011 o godz. 16.00 w sali HS Instytutu Matematyki UWr. pl. Grunwaldzki 2-4


PRACA

dr Agata Kowalska-Szubert

Egzamin z historii języka niderlandzkiego w dniu 7 lutego 2011 roku rozpoczyna się o godzinie 11.00 (jedenastej). Po egzaminie zapraszam pozostałych zainteresowanych na konsultacje.

Agata Szubert


BR

UWAGA! Uzupełnienia i zmiany konsultacji. Proszę sprawdzić terminy przed wizytą w KFN!!!


BR

Do KFN wpłynęło niniejsze pismo od studentów II roku mgr.

Dziękujemy za miłe słowa i ich ilustrację :-) Czekamy teraz na list z Balu Maturalnego ;-)


BR

UWAGA!

Pani mgr J. Skubisz przekazała oceny Patrycji Adamus i Ewy Haglauer. Można się już zgłosić po wpis :)


BR

UWAGA!

Zmiana godziny konsultacji mgr Joanny Skrobut. W dniu 02.02 konsultacje odbędą się od godz. 19.00 do 20.00.


prof. Jerzy Koch

Studenci II roku proszeni są o zapoznanie sie z listą lektur na II semestr z "Historii literatury niderlandzkiej", a także o wykorzystanie przerwy semestralnej na czytanie lektur w podanej kolejności.

Jerzy Koch


PRACA

dr Barbara Kalla
Drodzy Studenci,
uprzejmie informuję, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa maile.
Zapraszam do KFN w godzinach moich konsultacji.
Barbara Kalla

Podczas warsztatów tłumaczeniowych, które odbyły się w KFN w listopadzie 2010, grupa studentów pod opieką tłumaczki Jadwigi Jędryas i dr Barbary Kalli, korzystając z ekspertyzy pisarki Anne Provoost, dokonała m.in. tłumaczenia fragmentu jedynej jej powieści, która nie została jeszcze przetłumaczona na język polski: In de zon kijken. Nasze wspólne 'dzieło' pisarka opublikowała na swojej stronie domowej: http://www.anneprovoost.be/nl/pmwiki.php/InDeZonKijken/FragmentPools

Certificaatsexamen 2011
WELKOM in 2011 :)


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w lutym 2011.


BR

Marta Lipińska (ubiegłoroczna absolwentka niderlandystyki) zaprasza wszystkich studentów i wykładowców KFN na wystawę swoich fotografii z Holandii, której otwarcie odbędzie się w NALANDZIE (pl. Kościuszki 12) w piątek 4 lutego 2011 o godz. 19.


LEES ONS!

Zmiana godzin otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej 28 i 31 stycznia 2011.


Jacek Karpiński

Zebranie projektu Eurotandem związane z wyjazdem do Amsterdamu odbędzie się we wtorek, 01.02., o godz. 19.00 w s. 3B. Obecność wszystkich bardzo pożądana (by nie powiedzieć obowiązkowa).

dr Jacek Karpiński


Pani mgr M. Drwal odwołuje swoje konsultacje 26.01.2011.

Najbliższe konsultacje odbędą się w tym tygodniu w piątek 28.01.


Asia Skrobut

Jutrzejsze konsultacje mgr Joanny Skrobut odbędą się normalnie, ale wyjątkowo w godzinach od 16.00 do 17.00, w pokoju 312.


PRACA

PRACA

dr Barbara Kalla
Niezależnie od zasad i reguł konkretnego programu stypendialnego, które obowiązują Studentów wyjeżdżających w jego ramach, w Katedrze Filologii Niderlandzkiej zostają ustalone dodatkowe reguły wewnętrzne.

Barbara Kalla

prof. Jerzy Koch

Ostatnie konsultacje w tym semestrze będę mieć w poniedziałek 31 stycznia o 12.00.

Jerzy Koch


BR

Przypominam:
26 stycznia 2011 r. (środa) przeprowadzone będą zajęcia piątkowe
1 lutego 2011 r. (wtorek) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe


PRACA

dr Barbara Kalla

Moje konsultacje w dn. 26.01.2011 nie odbedą się, ponieważ w środę jest piątek.
Ze względu na konieczność złożenia dokumentów rekrutacyjnych ERASMUS do dnia 31.01.2011 wyznaczam dodatkowy termin konsultacji: wtorek, 25 stycznia, godz. 12.30-13.15, w bibliotece KFN. Przypominam, że dokumenty te należy złożyć osobiście.
Barbara Kalla


KNSN

UWAGA! UWAGA!

W czwartek 27.01.2011 o godzinie 19.30 w sali 3b odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych! Nie może Was zabraknąć!!!

Zarząd KNSN


BR

Le Roi est mort; vive le Roi!
Żegnamy ustępujący Zarząd i witamy nowy: Justynę, dwóch Michałów i Hanię (czy to ta o czterech obliczach jak u Światowita?)
Gratulujemy i czekamy na Wasze plany! I ich realizację ;)


BR

W imieniu KFN i swoim własnym składam gorące podziękowania dla ustępującego Zarządu Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki za długą i owocną współpracę. Szczególnie gorąco dziękuję Sylwii Motylińskiej i Paulinie Dymalskiej, które przez 3,5 roku łączyły obowiązki studenta 2 kierunków z działalnością w Kole. Zarząd Koła należał do tej grupy studentów niderlandystyki, na których Katedra zawsze mogła liczyć we wszystkich swoich działaniach.
BR


PRACA

PRACA

JAZ

Zmiana terminu konsultacji: 25.01. - 13.30-14.15 

W środę (26.02), która na Uniwersytecie jest piątkiem konsultacji nie ma, podobnie we wtorek (1.02), który jest czwartkiem.
Następne konsultacje już w sesji: we wtorki i czwartki od 11.00 (stosownie do potrzeb).

J. Zieliński


JAZ

Uwaga drugi rok!

Zmiana terminu kolokwium zaliczeniowego z gramatyki. 25.01 - nie z samego rana, lecz od godz. 12.00.

J. Zieliński


KNSN

UWAGA! UWAGA!

W czwartek 20.01.2011 o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie koła naukowego. Obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Odbędą się wybory do nowego zarządu KNSN. Konieczny jest także podpis każdego członka na protokole dotyczącym statutu. Zapraszamy także tych, którzy chcieliby włączyć się w działalność koła oraz kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Spotykamy się na trzecim piętrze:)

Zarząd KNSN


PRACA

DUTCH SPEAKERS WITH FINANCIAL BACKGROUND


CEEPUSBR
Vandaag (15.01.2011) wordt WIKIPEDIA 10 jaar oud. Van harte gefeliciteerd!


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w styczniu 2011.


BR

Od 13 stycznia Sekretariat KFN będzie czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 9.00-12.00


PRACA

Praca w Konsulacie Królestwa Niderlandów we Wrocławiu.


PRACA

Międzynarodowa organizacja z branży IT poszukuje kandydatów na stanowisko "Specjalista ds. obsługi klienta z językiem holenderskim".


Ik ben ziek :(

10 i 11 stycznia Sekretariat KFN będzie nieczynny :(


PRACA

OTTO oferuje staże w ramach programu ERASMUS.


PRACA

Praca dla nauczyciela niderlandzkiego.


BR

Drodzy Studenci!
W dniach 10-12 gościć będzie w Katedrze prof. dr Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven). Wygłosi on 2 wykłady, na które serdecznie zapraszamy wszystkich studentów niderlandystyki (i zainteresowanych absolwentów też!). Warto przyjść, posłuchać i zobaczyć. Grzech nie skorzystać z okazji, toż to Lowanium we Wrocławiu
!!!!


Ik ben ziek :(

Tymczasowe zmiany godzin otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej:
4.01.2011: 7.30-13.00
5-12.01.2011: 7.30-14.00
W sobotę 8.01.2011: biblioteka zamknięta.PRACA

Junior Accountant with Dutch.


BR


4 stycznia 2011 Sekretariat KFN będzie nieczynny.


GRUDZIEŃ

VAARWEL 2010 :(


BR

Sinterklaasfeestje 2009 al vergeten? Een terugblik is nu mogelijk :) Verdeeld in maar liefst 10 series - en er komen er zeker geen meer :)


BR

Sinterklaasfeestje 2010 al vergeten? Een terugblik is nu mogelijk :) Voorlopig in drie series - en er komen er misschien nog meer :)


Kerstmis 2010

Aan alle studenten neerlandistiek van harte: Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

BR en KFN


PIERWSZAKI (choć jeden wyglada na drugorocznego ;)) strasznie "kręcą". Właśnie nakręcili swój pierwszy film :) :) :) Do obejrzenia (i wysłuchania) w VARIACH (w GALERII FOTO)!
LipDub niderlandystyki!!! To naprawdę kręci :)

GRATULUJEMY i prosimy o serial!!!


KNSN

Drodzy Studenci!

Z powodu zbilżającego się walnego zebrania KNSN, na którym zostanie wybrany nowy zarząd Koła, wszystkich chętnych do pełnienia funkcji w zarządzie, tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika, prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do 7 STYCZNIA 2011 r. na adres: s.motylinska@onet.eu.

Zarząd KNSN


BR

UWAGA: godziny dziekańskie dot. studiów stacjonarnych (dziennych), natomiast zajęcia na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) powinny odbyć się normalnie (lub zostać odrobione).

B. Rajman


Uniwersytet Wrocławski

W dniu  22 grudnia 2010 r. ogłaszam "godziny dziekańskie"  od godz. 15:00.

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Michał Sarnowski, prof.UWr.


PRACA

Międzynarodowa organizacja z branży IT poszukuje kandydatów na stanowisko "Specjalista ds. obsługi klienta z językiem holenderskim".


Asia Skrobut

Konsultacje mgr Joanny Skrobut odbędą się w tym tygodniu wyjątkowo we wtorek (21.12) od godz. 13.45 do 14.45, w pokoju 312


BR

We wtorek 21.12. o godz. 13 na parterze naszego budynku odbędzie się 20-minutowy koncert kolęd w języku angielskim, przygotowywanych przez grupę studentów od miesiąca. Nie zabraknie akcentu międzynarodowego ("Cicha noc" w kilku różnych językach, także w niderlandzkim).
Chyba warto posłuchać?


BR

Sezonowa informacja dla studentów niderlandystyki: jutro jeszcze jesień, ale to już jej ostatni dzień :(
A we wtorek zaczyna się długo oczekiwana zima! Proszę o tym nie zapomnieć i ubrać się stosownie do pory roku ;)
BR


BR

Komunikat dla tych, którzy regularnie zaglądają do KOMUNIKATÓW pragnąc znaleźć tu informację o chorych wykładowcach lub odwołanych zajęciach - poniedziałek, jeden z ostatnich dni naszego jubileuszowego roku, spędzimy razem :)
Proszę mi nie dziękować ;)
BR


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w grudniu 2010 - korekta.


BR

Dziękuję studentom, którzy przyjęli moje zaproszenie na 50/20 i przyszli na spotkanie :)
Tym, którzy nie przyszli, nie dziękuję.

BR


Jacek Karpiński

Mamy jedno Ceepusowe miejsce do Budapesztu (KRE) na semestr letni (4 miesiące). Zgłoszenia z krótką motywacją należy przesyłać do prof. J. Kocha. Sprawa pilna!


Ik ben ziek :(

Z powodu choroby odwołane są wszystkie zajęcia i konsultacje mgr M. Dowlaszewicz w dniachh 15 i 16 grudnia 2010.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


Olga Kępińska

Uwaga studenci!
Ostateczny termin kolokwium zaliczeniowego z Technologii Informacyjnej to 21 grudnia, godzina 15:00.
Olga Kępińska


BR

UWAGA! W związku z uroczystościami 50-lecia niderlandystyki we Wrocławiu i 20-lecia Katedry dnia 16 grudnia odwołuję swoje zajęcia z II rokiem w godz. 13.00-16.30.
B. Rajman


Uniwersytet Wrocławski

UWAGA!
Wypłata stypendiów w grudniu 2010: 22 i 23.
Studenci, którzy nie podali numeru konta, mogą odebrać należne świadczenia w Banku Śląskim przy ul. Szewskiej 72: 22 i 23 grudnia w godz. 8.00 - 18.00


BR

UWAGA! W związku z uroczystościami 50-lecia niderlandystyki we Wrocławiu i 20-lecia Katedry dnia 16 grudnia w godz. 9.45-13.00 wszystkie zajęcia z pracownikami KFN są odwołane, zamkniete będą też Biblioteka Niderlandystyczna i Sekretariat KFN. (Nie dot. to lektoratów i łaciny!).
B. Rajman


PRACA

Praca dla osoby z bardzo dobrą znajomością języka niderlandzkiego na stanowisku młodszego księgowego.


PRACA

Een Lesgever Nederlands-Pools gezocht!


LEES ONS!

UWAGA: z powodu awarii ogrzewania dzisiaj (sobota) biblioteka otwarta do 12.30.


KNSN

Dziękujemy wszystkim Studentom i Wykładowcom za przybycie na imprezę Mikołajkową i ochoczy udział w zabawie ;)!
Szczególne podziękowania należą się: Mikołajowi - Michałowi Doczumińskiemu, Justynie Pietrus, Justynie Przybyle oraz Agacie Trzeciak za nieocenioną pomoc i zaangażowanie przy organizacji imprezy.

KNSN


BR

Help 4-5 toetsresultaten zijn er al:)

Sterkte ;)


BR

Naszym studentom i doktorantom oraz JW EUROTANDEMOWI dziękujemy za udział w udanym Sinterklaasfeestje, a KNSN & Co za organizację :) :) :)


KONKURS

10 grudnia mija termin przekazywania fotografii w ramach konkursu "Śladami Marianny Orańskiej" - zapraszamy!

Regulamin konkursu: REGULAMIN KONKURSU


BR

Help 1-3 toetsresultaten sont arrivés :)

Sterkte ;)


KNSN

Już niedługo się zacznie:)


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w grudniu 2010.


Ik ben ziek :(

W związku z chorobą odwołuję zajęcia i konsultacje w bieżącym tygodniu. Dla większości z Państwa nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o prezentacje na proseminarium – voor wie het wel van belang is, die heeft reeds een mailtje gekregen :)
Agata Szubert

Uśmiechniętej (choć schorowanej) życzymy: na zdrowie :)


SINTERKLAAS nadert KFN. Studenten (en Docenten) worden met de dag braver (of doen alsof) ;)


LISTOPAD

SINTERKLAAS al in zicht :)


Ik ben ziek :(

Mgr Joanna Skubisz z powodu choroby odwołuje dzisiejsze (30.11.2010) zajęcia i konsultacje.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


KNSN

SINTERKLAASFEESTJE OP HAWAII!!!!

Już w tę niedzielę - 5 grudnia 2010 do klubu Szuflada (ul. Świdnicka 13) zawita Mikołaj. W tym roku odbędzie on jednak nieco dłuższą podróż.
Przyjedzie nie z Hiszpanii, a z gorących Hawajów!!! Dlatego impreza potoczy się w rytmie hula. Będzie tropikalnie i cytrusowo z dodatkiem świątecznego cynamonu. Przewidujemy atrakcyjne hawajsko-świąteczne konkursy z nagrodami. Swoją obecnością zaszczycą nas także goście z Amsterdamu!
Tradycyjnie przynosimy prezenty do 5 zł. Sinterklaasfeestje zaczyna się o godzinie 18:00, do 20:00 lokal jest zarezerwowany tylko dla NAS! Na barze 30% zniżki na napoje (również wysokoprocentowe).
Zapraszamy serdecznie nasze Szanowne Grono Pedagogiczne (które nie zawiodło nas w roku ubiegłym!) oraz całą Brać Studencką!


Jacek Karpiński

W związku z promocją doktorską wtorkowe (30.11.) konsultacje dra Jacka Karpińskiego są odwołane.
Zajęcia z tłumaczeń ustnych (I MA) odbędą się w poniedzialek, 29.11. w godz. 18.30 - 20.00 w s. 3b. Proseminarium (III BA) rozpocznie się o godz. 15.45.


WAMPIRIADA 2010

Jesienna WAMPIRIADA 2010!!!


Erasmus

Uwaga Studenci!

ERASMUS wzywa! Zapraszamy na stypendia i praktyki!


CEEPUS

Mamy jedno Ceepusowe miejsce do Debreczyna na semestr letni. Można się jeszcze zgłaszać. Sprawa pilna!

prof. dr Jerzy Koch


dr Agata Kowalska-Szubert

W związku z wyjazdem odwołuję zajęcia i konsultacje w dniach 25-26 listopada br.

Agata Szubert


BR

NIVORTOETSresultaten sont arrivés :)

Sterkte ;)


KNSN

Ho, ho, ho!

Byliście grzeczni w tym roku? nieee?! Teraz macie niepowtarzalną szansę poprawy, by udowodnić Mikołajowi, że w pełni zasługujecie na prezenty!! Wystarczy, że pomożecie nam w zorganizowaniu dnia Sinterklaas! Pilnie potrzebny: szalenie przystojny Mikołaj, psotliwy Zwarte Piet, pracowite elfy, czerwononose renifery i wybitny artysta-plastyk, który wyczaruje przepiękny plakat, zachęcający naszych wspaniałych studentów do udziału w imprezie! Prosimy piszcie maile na adres: s.motylinska@onet.eu lub paulinadymalska@wp.pl

Gorąco zachęcamy do udziału w organizacji imprezy:)


KNSN
KFN oraz KNSN zapraszają na wykład dr. Matthieu Sergier.

dr Barbara Kalla
Dr Barbara Kalla zaprasza na wykład dr. Matthieu Sergier (III rok BA)

dr Barbara Kalla

Dr Barbara Kalla zaprasza na wykład dr. Matthieu Sergier (II rok MA)


BR

21 listopada: Dzień Życzliwości - spróbujmy być przez chwilę tacy, jakimi może nie jesteśmy na co dzień:)

A w dziekanacie? :)


PRACA

Firma ARBEX SERVICES poszukuje kandydata na praktykę studencką.


PRACA

Firma LOGIS Sp. z o. poszukuje specjalisty do spraw obsługi klientów zagranicznych.


dr Agata Kowalska-Szubert

W związku z nagłą i tragiczną śmiercią mojego komputera uprzejmie proszę magistrantów, którzy przysłałi mi fragmenty swoich prac, o przysłanie ich ponownie. Także osoby, które kontaktowały się ze mną ostatnio, a nie dostały odpowiedzi, proszę o kontakt jeszcze raz.

Agata Szubert


prof. S. Prędota

W czwartek 18.11.2010 zajęcia i konsultacje profesora Prędoty są odwołane ze względu na wyjazd służbowy.


De intocht van Sinterklaas:

op 13 november rond 12.30 uur meert Pakjesboot 12 aan in de haven van Harderwijk :) :) :)


Jacek Karpiński

Z powodu wyjazdu dr. Jacka Karpińskiego na konferencję czwartkowe (18.11.) zajęcia z językoznawstwa (II rok) odbędą się wyjątkowo w całości w godz. 11.30 - 13.00 w s. 308 (zastępstwo z dr Agatą Szubert).
Kolokwium odbędzie się zgodnie z rozkładem w czwartek 25.11.


Uniwersytet Wrocławski

Szkolenie BHP dla studentów filologii niderlandzkiej (trybu stacjonarnego i niestacjonarnego-wieczorowego) odbędzie się wspólnie ze studentami filologii angielskiej, dnia 19.11 o godzinie 13.00 w salach 207 i 208.

Wszyscy studenci proszeni są o przyniesienie indeksów, do których wpisane będzie zaliczenie szkolenia!

Obecność obowiązkowa!


Fast Forward

Zapraszamy na przedstawienie teatru Fast Forward!!! Specjalnie dla studentów niderlandystyki! Wstęp wolny! Obecność (prawie) obowiązkowa :) Naprawdę warto przyjść!


PRACA

Biuro Karier UWr serdecznie zaprasza na Spotkanie Panelowe z Pracodawcami w ramach Projektu „Uniwersytet Kompetencji”, które odbędzie się 17 listopada w godzinach 9:00 – 15:00 w Hotelu Mercure Panorama przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu.

PLAKAT


PRACA

Firma Covebo zatrudni osobę na pół etatu z dobrą znajomością j. holenderskiego.


Ik ben ziek :(

Dr Agata Kowalska-Szubert odwołuje swoje konsultacje i zajęcia w dniach 4 i 5 listopada 2010.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


BR

Znowu te Warsztaty;) - zmuszony jestem odwołać jutrzejsze (4.11.2010) konsultacje :(

BR (=Bolesław Rajman)


Jacek Karpiński

W związku z Warsztatami Tłumaczeniowymi odbywającymi się w bibliotece czwartkowe (04.11.) zajęcia z językoznawstwa dla II BA odbędą się w s. 310 (13.15-14.45) i w s. 3b (15.00-16.30).

Jacek Karpiński


dr Barbara Kalla

Moje zajęcia w dn. 3.11.2010 - konwersacje z I MA i ćwiczenia stylistyczne z II MA nie odbędą się. Zajęcia odrobimy w innym terminie.
Zajęcia z literatury dla III roku odbędą się zgodnie z planem.

Barbara Kalla


prof. Jerzy Koch

Ze względu na udział studentów w warsztatach tłumaczeniowych odwołuję moje jutrzejsze seminarium magisterskie oraz konsultacje. Poranne zajęcia się odbędą.

Jerzy Koch


Anne Provoost

Nie tylko Warsztaty - zapraszamy na spotkanie z Anne Provoost: 8.11.2010, godz. 13.15 w OKN.


wintertijd

Od poniedziałku 01.11.2010 studiujemy według czasu zimowego :) Schone slaapsters kunnen langer slapen.

"Wintertijd", a co to takiego?


dr Barbara Kalla

Międzynarodowe Warsztaty Tłumaczeniowe w KFN - plakat i program.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w listopadzie 2010.


BR

Drodzy studenci! Pozwolę sobie przypomnieć, że listopad jest miesiącem, w którym przez wiele dni KFN świecić będzie pustkami (lub pustakami, jak mówi Pixie) - oprócz weekendów i dni świątecznych mamy aż 3 Dni Rektorskie. JM pozwala dodatkowo świętować 2, 12 i 15 listopada :)
Info dodatkowe dla I roku: Dzień Rektorski to taki dzień, w którym nie ma zajęć :(


BR

Immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się w czwartek 4 listopada 2010 o godz. 16.30 w sali 308.
Prosimy wszystkich studentów o obecność!


październik 2010

WEER AAN DE SLAG :)


Uniwersytet Wrocławski

Dziekanat Wydziału Filologicznego dla studentów niestacjonarnych: pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław, tel.71/3752513, fax 71/3433029.
Godziny urzędowania dziekanatu:
poniedziałek, środa, piątek: 10.00 - 14.00, czwartek 11.00 - 15.00, we wtorki dziekanat nieczynny, sobota od godz. 9.00 do12.00 od października do czerwca (z wyjątkiem soboty dn. 13.11.).


Ik ben ziek :(

Prof. Manikowski odwołuje swój dzisiejszy wykład.


BR

Komunikat dla studentów I roku niestacjonarnego:
w sekretariacie są do pobrania umowy, zawierające numer konta dla każdego studenta. Podpisane umowy należy odnieść do sekretariatu albo do dziekanatu. Można je również włożyć do teczki w przegródce SEKRETARIAT na portierni (przy wejściu po prawej stronie).


Ik ben ziek :(

Ze względów zdrowotnych mgr Tryczyńska odwołuje jutrzejsze zajęcia oraz konsultacje (28.10.2010.). Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


dr Barbara Kalla
Czas pomyśleć o lecie:) - letnie kursy językowe w Holandii i Belgii.

JAZ
W dniu 26.10.2010 konsultacje dra Zielińskiego przeniesione są na godz. 10-10.45.

JAZ
W dniach 27.10.-29.10.2010 odwołuje się zajęcia i konsultacje dra Zielińskiego.

dr Barbara Kalla

Międzynarodowe Warsztaty Tłumaczeniowe w KFN - takiej okazji nie mozna przegapić!


prof. S. Prędota

W czwartek 21.10.2010 zajęcia i konsultacje profesora Prędoty są odwołane ze względu na wyjazd służbowy.


Ik ben ziek :(

Mgr Joanna Skrobut odwołuje swoje zajęcia (poniedziałek) i konsultacje (środa).

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


KNSN

Wydział Filologiczny po godzinach - Body Language II!


Uniwersytet Wrocławski

UWAGA!

Dodatkowa IMMATRYKULACJA (dla studentów studiów stacjonarnych, którzy nie odebrali jeszcze indeksów) odbędzie się 22.10.2010 (piątek), pl. Nankiera 15, sala nr 145 (I piętro), o godz. 11.00.

Obecność obowiązkowa!


Jacques Dehue

Najbliższe konsultacje Jacquesa Dehue (18.10.2010) rozpoczną się o 13.45 (zamiast 13.15).


Ik ben ziek :(

Mgr Olga Kępińska odwołuje swoje najbliższe (piątek) zajęcia z technologii informacyjnych. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!


PRACA

Praca w Citi International.


LEES ONS!

Godziny otwarcia Biblioteki Niderlandystycznej w październiku 2010.


Uniwersytet Wrocławski

UWAGA!

Dodatkowa IMMATRYKULACJA (dla studentów studiów stacjonarnych, którzy nie odebrali jeszcze indeksów) odbędzie się 15.10.2010 (piątek), pl. Nankiera 15, sala nr 145 (I piętro), o godz. 11.00.

Obecność obowiązkowa!


PRACA

Dutch speakers with financial background.


Szanowni Państwo,
zapraszam do ubiegania się o staże Narodowego Centrum Kultury. Mimo że na liście, która jest skierowana do potencjalnych kandydatów nie ma kierunków filologicznych, to i tak warto spróbować. W kilku przypadkach naszym studentom udało się zakwalifikować na staż UCK.
Pozdrawiam,
Jan Urbaniak


mgr Małgorzata Dowlaszewicz

Interesujesz się literaturą? Chcesz uczestniczyć w międzynarodowym projekcie tłumaczeniowym?
mgr Małgorzata Dowlaszewicz zaprasza!!!


BR

Uczestnikom Rajdu Marianny (zwanego też Studiereis) życzymy udanej imprezy: dobrej pogody, wielu wrażeń (również w aspekcie poznawczym;), interesujących kontaktów interpersonalnych i szczęśliwego powrotu na zajęcia w poniedziałek:)


JAZ

Informuję, że bieżący tydzień roku (czterdziesty) jest tygodniem parzystym, stąd zajęcia z gramatyki opisowej w piątek ma drugi rok niestacjonarny.

J. Zieliński


JAZ
Przypominam studentom stacjonarnym o złożeniu w Dziekanacie do dnia 31.10.br. tabelek z przedmiotami  fakultatywnymi (opcyjnymi) wybranymi w sem. zimowym podpisanych przez tutorów lub przeze mnie. Tabelę można pobrać na stronie KFN w zakładce DOKUMENTY. Nie dotyczy to studentów pierwszego roku.

J. Zieliński


Zuza

Bardzo proszę grupy, które mają jutro ze mną zajęcia, o przyniesienie jutro ze sobą następujących pomocy naukowych:
III rok studiów stacjonarnych - Help 3
II rok studiów niestacjonarnych - Help 2
III rok studiów niestacjonarnych - słowniki (PL-NL/NL-PL).
mgr Zuzanna Czerwonka


Uniwersytet Wrocławski

UWAGA przyjęci na I rok studiów licencjackich (I stopnia - studia stacjonarne)!

Dodatkowa IMMATRYKULACJA (i wręczenie indeksów) odbędzie się 7.10.2010 (czwartek), pl. Nankiera 15, sala nr 145 (I piętro), o godz. 14.30.

Obecność obowiązkowa!


BR

Zamieszczona została ostateczna wersja planu zajęć :)


Jacek Karpiński

Dr Karpiński zaprasza!


LEES ONS!

Uprzejmie zawiadamiamy czytelników, że w sobotę 2 października Biblioteka Niderlandystyczna będzie czynna w godzinach 12.00-18.00
VAKANTIE kan je al beginnen vergeten :-(


BR

Podział na grupy: I rok stacjonarny I stopnia


BR

Drobne zmiany: I i III rok niestacjonarny


BR

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć. Brakujące sale zostaną uzupełnione, nie wykluczamy drobnych zmian. Wkrótce ostateczna wersja.


Uniwersytet Wrocławski

Jeśli masz ze sobą kłopoty - a kto ich czasem nie ma - skorzystaj z konsultacji psychologa.


Uniwersytet Wrocławski

Organizacja roku akademickiego 2010/11.


Uniwersytet Wrocławski

Immatrykulacja i dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych (dziennych) oraz informacja dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (wieczorowych).


prof. S. Prędota

Kolejne konsultacje prof. S. Prędoty: czwartek 30 września od godz. 12.00.


Marianna

Dysponujemy jeszcze dwoma wolnymi miejscami na studenckim Rajdzie Marianny (6.10.2010-10.10.2010, Koszt: 50zł).

Zgłoszenia lub pytania prosimy przesłać na adres: rajdmarianny@gmail.com

Zapraszamy!


Uniwersytet Wrocławski

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011


Jacek Karpiński

Lista osób przyjętych na specjalizację Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC)


KONKURS

Konkurs fotograficzny Śladami Marianny Orańskiej.

Regulamin konkursu: REGULAMIN KONKURSU


BR

Europejski Dzień bez Samochodu - w środę 22 września za darmo pojedziemy komunikacją miejską.
Można się najeździć bez stresu ;)


KNSN

Jesienna propozycja na zimę ;)

Dla KNSN?


PRACA

Grafton Recruitment Poland we Wrocławiu: oferta pracy.


BR
Nastęujący studenci mogą odebrać w Sekretariacie zaproszenia na wrześniową Radę Wydziału Filologicznego (jeśli jeszcze tego nie zrobili): Piotr Syposz, Michał Pieczarka, Sylwia Motylińska, Dominika Luty, Paulina Dymalska

BR
Pani Kasia Hejno może odebrać swoją kartę egzaminacyjną w Sekretariacie (jeśli jest jej potrzebna :)

JAZ
Ostatnie konsultacje dr. Zielińskiego w sesji poprawkowej przesunięte zostają z wtorku (21.09) na środę, 22.09. o godz. 10.00.


BR

Egzamin licencjacki 17 września 2010 rozpocznie się o godz. 8.15.


prof. S. Prędota

Konsultacje prof. S. Prędoty.


prof. S. Kiedroń

Prof. S. Kiedroń odwołuje swoje jutrzejsze konsultacje (13.09.2010).


PRACA

Specjalista ds. bezpieczeństwa danych ze znajomością j. holenderskiego i angielskiego.


Zuza

Egzamin poprawkowy z PZJN dla I roku studiów licencjackich niestacjonarnych obędzie się 23.09.2010.
Część pisemna - godz. 12.00, część ustna - od godz. 13.00.


mgr Małgorzata Dowlaszewicz

Zmiana terminu konsultacji mgr M. Dowlaszewicz.


Anna Molik

Zmiana terminu konsultacji lic. Anny Molik.


dr Urszula Topolska

Egzamin PZJN dla IV roku odbędzie się 10.09. o godz. 10.00 (informacja o miejscu egzaminu wywieszona będzie na tablicy obok sekretariatu)

dr Urszula Topolska
lic. Anna Molik


Uniwersytet Wrocławski

Od 1 września, przez kolejne 3 miesiące, w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej - Janiszewskiego 8, studenci będą mogli wgrać kartę miejską - URBANCARD do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która umożliwi zakodowania wybranego biletu okresowego. Przed wgraniem URBANCARD należy wypełnić wniosek dostępny na stronie - www.urbancard.pl/wnioski/ i wysłać.
Dotyczy to również nowo przyjętych studentów.


PRACA

Praca na stanowisku tłumacza języka holenderskiegow w firmie Hemersbach Oddział Polska.


mgr Małgorzata Szczypińska

UWAGA! Zmiana konsultacji mgr M. Szczypińskiej.


prof. Jerzy Koch

Przypominam stdentom II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, że egzamin z historii literatury niderlandzkiej ('herkansing') ma miejsce 8 września (środa) od g. 9.00.

pozdrawiam,
J. Koch
VAKANTIEMAAND :-)


PRACA

Gezocht: marktonderzoeker tevens advertentieverkoper (m/v)


Dr Jan Urbaniak zaprasza na egzamin poprawkowy z historii Niderlandów 6 września (poniedziałek) o godzinie 9:00 do biblioteki.


BR

Termin egzaminu poprawkowego z PZJN dla II roku (stacjonarny i niestacjonarny: 9 września g. 10.00


mgr Małgorzata Dowlaszewicz

Termin egzaminu poprawkowego dla grup IA i IB: 22 września g. 9.30

mgr Małgorzata Dowlaszewicz


PRACA

Customer Service Specialist – Dutch.


JAZ

Konsultacje dr. Zielińskiego w sesji poprawkowej (01.09.2010 – 24.09.2010):

1.09. godz. 12.00 (w pierwszym rzędzie dla studentów przystępujących we wrześniu do egz. lic.)
6.09., 14.09., 21.09 od godz. 12.00 . Czas trwania konsultacji - stosownie do potrzeb)LEES ONS!

Biblioteka Niderlandystyczna KFN zwraca się z prośbą o zwrot książek


PRACA

Agencja Pracy Tymczasowej Duijndam Uitzendgroep poszukuje nauczycieli języka niderlandzkiego.
VAKANTIE, VAKANTIE, maar sommigen moeten nog blokken :-(


PRACA

Oferta stażu dla studentów - biuro tłumaczeń Est Enter Polska


PRACA

Het Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden, gevestigd in Wrocław en in Kraków, zoekt in verband met ziekte voor tijdelijke waarneming van dagelijkse werkzaamheden in het kantoor te Wrocław (van 11.00 - 13.00 u.) en in het kantoor te Kraków (van 13.-15.00 u.) dringend een persoon die enigszins het Nederlands machtig is.

Voor informatie: Edward Skubisz, 6 987 39 231


Jacek Karpiński

Konsultacje dra Jacka Karpińskiego we wrześniu:
środa, 01.09., godz. 14.00 - 15.00
piątek, 24.09., godz. 11.00 - 12.00

Egzamin poprawkowy z językoznawstwa (II BA) odbędzie się w piątek, 24.09., od godz. 12.00.
Egzamin poprawkowy z PZJN (II MA) odbędzie się w czwartek, 23.09., o godz. 9.00 (część pisemna i ustna)


DCC

Uwaga nowi studenci I roku!

KFN zaprasza na specjalizację DCC!


BR

Egzamin licencjacki - spotkanie wrześniowe


CZERWIEC

BLOKKEN, BLOKKEN, maar vakantie is al in zicht :-)


BR

Egzamin licencjacki się zbliża!


PRACA

Specjalista ds obsługi Klienta (j. francuski, flamandzki, holenderski)


BR

Info o egzaminie PZJN dla II abc.


LEES ONS!

Zawiadamiamy Czytelników, że w okresie wakacyjnym Biblioteka Niderlandystyczna będzie czynna w sposób następujący:
2 lipca - 30 lipca 13.00-18.00.
2 sierpnia - 31 sierpnia BN nieczynna dla Czytelników; w godz. 12.00-13.00 możliwość podbicia obiegówki.
1 września - 13 września 8.00 -14.00.
14 września - 1 października 8.00- 18.00.
od 4 październia - według rozkładu zajęć semestru zimowego 2010/2011.


Zuza

UWAGA! Konsultacje w dniu 16.06 odbęda się w godz. 11.00-12.00.

Zuzanna Czerwonka


Platon

Terminy egzaminów z historii filozofii:
1. 17.06.2010, 15.00 (termin 0)
2. 24.06.2010, 16.00 (termin normalny)
3. 23.09.2010, 16.00 (termin poprawkowy)
Maciej Manikowski


Katarzyna Tryczyńska

W tym tygodniu moje konsultacje odbędą się w godzinach: 18:00 – 19:00.

Katarzyna Tryczyńska


prof. S. Kiedroń

UWAGA! AANDACHT! ACHTUNG!

STUDIEREIS DRESDEN ALTE MEISTER: info + deelnemerslijst


KNSN

Uwaga! Uwaga!

Już w ten piątek (11.06) o godz. 17.00 w OKNie odbędzie się wykład gościnny dra Piotra Blumczyńskiego z Instytutu Filologii Angielskiej zatytułowany: "Krawiec, szachista, czy pasożyt? Metafory tłumacza i przekładu w polszczyźnie dawniejszej i współczesnej".

Serdecznie zapraszamy grupę tłumaczeniową oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami translatotorskimi!
KNSN


KOMUNIKATY

KOMUNIKATY z UBIEGŁYCH LAT:

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY