OPISY ZAJĘĆ do WYBORU

1.

Kurs specjalistyczny WS Dowlaszewicz [LINK]

2.

Kurs specjalistyczny WS Huigen [LINK]

3.

Kurs specjalistyczny ZS Dynarowicz [LINK]

4.

Kurs specjalistyczny ZS Tryczyńska [LINK]

5.

PZJN Zajecia do wyboru ZS Bossens [LINK]

6.

PZJN Zajecia do wyboru ZS Dynarowicz [LINK]

7.

Seminarium licencjackie Czerwonka [LINK]

8.

Seminarium licencjackie Dowlaszewicz [LINK]

9.

Seminarium licencjackie Huigen [LINK]

10.

Seminarium licencjackie Kalla [LINK]

11.

Seminarium licencjackie Szubert [LINK]

12.

Seminarium magisterskie Huigen [LINK]

13.

Seminarium magisterskie Kalla [LINK]

14.

Seminarium magisterskie Karpiński [LINK]

15.

Seminarium magisterskie Szubert [LINK]

16.

Seminarium magisterskie Urbaniak [LINK]

17.

Zajecia specjalizacyjne BA WS Huigen [LINK]

18.

Zajecia specjalizacyjne BA WS Karpiński [LINK]

19.

Zajecia specjalizacyjne BA WS Kiedroń [LINK]

20.

Zajecia specjalizacyjne BA WS Skubisz [LINK]

21.

Zajecia specjalizacyjne BA WS Szubert [LINK]

22.

Zajecia specjalizacyjne BA ZS Czarnecka [LINK]

23.

Zajecia specjalizacyjne BA ZS Czerwonka [LINK]

24.

Zajecia specjalizacyjne BA ZS Dowlaszewicz [LINK]

25.

Zajecia specjalizacyjne BA ZS Dynarowicz [LINK]

26.

Zajecia specjalizacyjne BA ZS Kucfir [LINK]

27.

Zajecia specjalizacyjne MA WS Kalla [LINK]

28.

Zajecia specjalizacyjne MA WS Karpiński [LINK]

29.

Zajecia specjalizacyjne MA ZS Tryczyńska [LINK]

30.

Zajecia specjalizacyjne MA ZS Urbaniak [LINK]

komunikaty