DE DYNAMIEK VAN RECEPTIE

Van 7 tot en met 14 juli 2017 organiseert de afdeling Nederlandistik aan de Universität Wien in het kader van het Ceepus-programma (2016-2017) in samenwerking met de ELTE en COMENIUS een doctoral school rond het thema ‘De dynamiek van receptie’.
Literaturen zijn geen monolieten. Hun identiteiten zijn geen essenties: zij leven van wisselwerkingen, zowel met de eigen (literaire) context als met andere (literaire) contexten. De circulatie van teksten en hun rol bij het ontstaan en de ontwikkeling van literaire identiteiten werd in de laatste jaren herhaaldelijk onderzocht - niet in de laatste plaats in het kader van de verdienstelijke onderzoeksgroepen rond CODL (Circulation of Dutch Literature, zie www.codl.nl).
De receptie van literatuur in het buitenland heeft vele facetten. In eerste instantie gaat het natuurlijk om het waarom, het hoe en het moment waarop bepaalde teksten van een bron- naar een doeltaal worden getransporteerd. Tegelijkertijd blijft dit transport niet zonder gevolgen voor het literaire veld in het brontaalgebied. Het succes van een literaire tekst in een groot taalgebied als bijvoorbeeld het Duitse wordt als waarmerk voor goede literatuur beschouwd. En dan is er nog de dynamiek in het doeltaalgebied zelf. De naar het buitenland getransporteerde literatuur gaat ook relaties aan met de literatuur van het doeltaalgebied. Soms blijft deze uitwisseling erg beperkt, min of meer toevallig, maar in andere gevallen ontstaat er een creatieve dynamiek tussen het systeem van de vertaalde literatuur en de literatuur van het doeltaalgebied. Op zo’n moment verandert de relatie tussen centrum (brontaalgebied) en periferie (doeltaalgebied) definitief. Wat oorspronkelijk van het centrum naar de periferie werd getransporteerd, wordt dan zelf weer uitgangspunt voor nieuwe relaties met de literatuur in het doeltaalgebied en voor nieuwe vertalingen naar andere landen.
In deze workshop willen we de complexe dynamiek van receptie vanuit drie perspectieven benaderen:
1.       Ten eerste vanuit het perspectief van literatuur uit het brontaalgebied. Hier komen de vertrouwde thema’s aan bod: wanneer en waarom wordt literatuur vertaald? Wie bemiddelt, hoe wordt geselecteerd?
2.       Ten tweede vanuit het perspectief van de literatuur in het doeltaalgebied. Welke invloed hebben vertalingen op het literaire systeem in het brontaalgebied? Ontdekken vertalingen het origineel?
3.       Ten derde willen we ons concentreren op de relatie tussen vertalingen en het literaire systeem in het doeltaalgebied. Fungeren de systemen van vertaalde literatuur en van literatuur uit het brontaalgebied verregaande onafhankelijk van elkaar of vindt er uitwisseling plaats? Gaat het om een dynamische uitwisseling? Heeft de vertaalde literatuur misschien zelfs een sturende functie en is ze een nieuw centrum geworden van waaruit de literatuur naar andere landen wordt vertaald?
De doctoral school ‘De dynamiek van receptie’ is een univie:summer school waar de deelnemers 5 ECTS voor krijgen. Iedere dag zal starten met een inleiding die aansluit bij de centrale thematiek van de cursus, gevolgd door workshops. De studenten worden daarbij begeleid door docenten afkomstig van verschillende universiteiten in Centraal-Europa. De workshop biedt plaats aan ca. 20 studenten (PhD, MA). Per deelnemer voorziet CEEPUS een beurs van €470. Geinteresseerde studenten kunnen tot 30 september solliciteren via de CEEPUS-website. (www.ceepus.info). Selecteer bij aanmelding ‘short term excursion’ (zie screenshot onderaan).
De nominatie van de beursstudenten zal begin oktober in samenwerking met de coördinatoren gebeuren.


komunikaty