UWAGA STUDENCI OSTATNICH LAT 

 1. Warunkiem przyjęcia pracy dyplomowej jest zaliczenie ostatniego semestru i oddanie zaliczonego indeksu do dziekanatu celem obliczenia średniej ocen.
 2. Pracę dyplomową należy złożyć w trzech egzemplarzach /jedna praca w twardej oprawie pozostałe dwie w miękkiej - wszystkie w kolorze jasnoniebieskim Pantone 284 (zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego), nieobindowane, bez elementów metalowych i plastikowych. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie należy wydrukować dwustronnie, czcionką nie większą niż 12 oraz dołączyć zapis pracy na nośniku elektronicznym (płyta CD) w opakowaniu papierowym dwóch formatach:
  - DOC - do celów archiwizacji
  - TXT - do sprawdzenia w systemie plagiat (kodowanie polskich liter w standardzie UTF 8)
 3. Ksero strony tytułowej.
  Pierwsza /tytułowa/ strona musi być napisana w języku polskim, a druga w języku kierunkowym studiów.
 4. Zarejestrowaną pracę dyplomową Student osobiście dostarcza promotorowi i recenzentowi.
 5. Pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie 2 tygodnie przed obroną.
 6. Razem z pracą należy złożyć 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 / zdjęcia czarno - białe w strojach wizytowych /, wpłacić w dziekanacie 60 zł za dyplom,
 7. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w języku angielskim (szczegóły pokój 12)
 8. Przy odbiorze dyplomu niezbędna jest karta zobowiązań bibliotecznych, legitymacja studencka oraz dowód osobisty.
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY