Kochani Dicteedeelnemers!

Znamy już wyniki wszystkich ośrodków, które pisały dyktando.

Zachowali się Państwo w tym roku wyjątkowo sportowo. I ustąpili miejsca kolegom-niderlandystom z innych zakątków kraju J

Pierwsze miejsce zajął, trzynaście błędów zrobił i tytuł Mistrza Ortografii Niderlandzkiej 2014 zdobył Kamil Narecki z Lublina. Pana Kamila znamy we Wrocławiu od czasu zeszłorocznego kursu intensywnego i serdecznie mu gratulujemy! Od tego roku zatem obowiązuje zasada: dyktando wygrywa ten, kto studiuje lub studiował (choćby przez chwilę) w murach naszej Alma Mater;)

Podejrzewam, że Kamil N. swoim wynikiem rozczarował szczególnie dwoje studentów poznańskich, którzy – wyszedłszy od 17 punktów za marsjański tekst – walczyli dzielnie w dogrywce.

W Czechach najlepszy był Ołomuniec. I siedem (!) błędów zwyciężczyni. Drugie miejsce zajęła Praga (11 błędów), a trzecie Brno (19 błędów).  Uroczyste wręczenie czeskich nagród nastąpiło lub nastąpi na każdym uniwersytecie oddzielnie.

Na Słowacji z kolei wygrała studentka z Bratysławy (27 błędów). Co nikogo specjalnie nie zdziwiło, bo w tym roku Bratysława dołączyła do grona piszących jako jedyny przedstawiciel swojego kraju. Ale i tak serdecznie gratulujemy! – Nagroda zostanie wręczona w odpowiedniej oprawie.

Nagrodę główną Kamil Narecki odbierze, jak wieść niesie, osobiście. We Wrocławiu. 11 kwietnia. Nasza Agnieszka Idzik – jako tryumfatorka lokalna - będzie mogła wtedy także odebrać ostatni fragment swojej nagrody – książkę od ambasadorów.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy – i chyba zapraszamy za rok!

Agata Szubert