Program Konferencji Naukowej
Niderlandystyka Interdyscyplinarnie III
Małe języki, małe kultury, małe literatury
28 maja 2015 roku
Organizator: Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki


knsn_m

 


9:00 - uroczyste rozpoczęcie Konferencji

I SESJA
moderator: Mateusz Ostojski

9:10-9:40 – dr hab. Magdalena Koch (UAM)
„Małe” języki, „małe” kultury, „małe” literatury – szanse i zagrożenia. Trzy przykłady z Bośni i Hercegowiny

9:40-10:10 – dr Łukasz Sommer (UW)
Dialog dialektów (z językiem estońskim w roli hegemona)

10:10-10:40 – dr Monika Michaliszyn (UW)
Walka Dawida z Goliatem – kultura i język łotewski na przestrzeni dziejów

10:40-11:05 – dyskusja, przerwa na kawę

11:05-11:35 – dr Dzmitry Kliabanau (UJ)
Sensacja i przygoda jako atrakcyjna forma prawodawcza w białoruskiej powieści historycznej

11:35-12:05 – dr hab. Janusz Stopyra (UWr)
Moje fascynacje: język duńsk
i
12:05-12:35 – dr Przemysław Czarnecki (UAM)
Polityka językowa Islandii – podstawowe założenia, cele i efekty

12:35-13:00 – dyskusja, przerwa na kawę

13:00-14:10 – przerwa na lunch

II SESJA
moderator: Paulina Tomaszek

14:10-14:30 -  mgr Daniel Łubiński (UAM)
Czy książka kucharska może być zwiastunem postmodernizmu? O początkach łotewskiej literatury postmodernistycznej na przykładzie „Fałszywego Fausta” Margerisa Zarinša

14:30-14:50 -  mgr Ewa Kruk (UWr)
Margines marginesu – surinamska feministyczno-lesbijska proza kobieca na przykładzie „Droomhuid” Joanny Werners

14:50-15:10 - Anna Gartych (UAM)
Literatura rumuńska – między wyzwaniami historii literackiej, a literaturą Europy

15:10-15:30 - mgr Martyna Klonowska (UAM)
Doświadczenie osobiste, lokalne, uniwersalne – powieść Caradoga Pricharda „Un Nos Ola Lenad” i jej polski przekład

15:30-15:50 - mgr Natalia Brożyna (UWr)
Kulturowe aspekty przekładu literatury podwójnie małej na przykładzie „Minu” Annie M. G. Schmidt

15:50-16:10 – dyskusja, przerwa na kawę

III SESJA
moderator: Paulina Tomaszek

16:10-16:30 - mgr Przemysław Paluszek (UWr, KUL)
Wielkie historie małej literatury, czyli niderlandzkie akademickie kompendia historycznoliterackie w II połowie XIX i na początku XX wieku. Kontekst – Metodologia – Oddziaływanie

16:30-16:50 - Dorota Kosińska (UWr)
Islandia – małe państwo o wielkim potencjale kulturowym

16:50-17:10 - mgr Martyna Pędzisz (UAM)
Inwazja książek. Rynek wydawniczy w Holandii podczas I Wojny Światowej

17:10-17:30 - Łukasz Kozak (UWr)
Uniwersyteckie perspektywy małych filologii. Casus Uniwersytetu Amsterdamskiego i jego polityki oszczędności

17.30-17.50 - Krystian Krawczyk (UWr)
Mały szczęśliwy kraj Dania

17:50-18:10 – dyskusja i uroczyste zamknięcie konferencji

18:15 – pożegnalna filiżanka kawy :)