HOMEPAGE

10 października 2005

Jerzy Koch

otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jest to pierwszy taki tytuł nadany
polskiemu niderlandyście-literaturoznawcy.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ
ZDJĘCIA
STRONA prof. Jerzego Kocha