Struktura Katedry

LINK DO STRONY PROF. KIEDRONIA
 
Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń


LINK DO STRONY DRA RAJMANA
 
Zastępca Kierownika Katedry
ds. Ogólnych

doc. dr Bolesław Rajman 
Zastępca Kierownika Katedry
ds. Studenckich i Dydaktyki

dr Jacek Karpiński


 
Pełnomocnik Kierownika Katedry
ds. DCC i Współpracy Międzynarodowej

dr Małgorzata Dowlaszewicz


 
Pełnomocnik Kierownika Katedry
ds. Nauki i Rozwoju

dr Joanna Skubisz


 
Kierownik Ośrodka Kultury Niderlandzkiej

dr Katarzyna Tryczyńska

BK
 
Koordynator Programu Erasmus i Ceepus

dr hab. Irena Barbara Kalla

Rada Katedry

dr Ewa Dynarowicz
prof. zw. dr hab. Stefan Kiedroń
prof. dr hab. Siegfried Huigen
doc. dr Bolesław Rajman
dr hab. Barbara Kalla
dr Joanna Skubisz
dr Jacek Karpiński
dr Katarzyna Tryczyńska
dr Małgorzata Dowlaszewicz
dr hab. Agata Kowalska-Szubert
dr hab. Bożena Czarnecka
   

Zak3ady i Pracownie KFN

Pracownia Translatoryki i Języków Fachowych [LINK]
Pracownia Studiów Kulturowych [LINK]

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

Zak3ady i Pracownie KFN

kalendarium KFN
Kontakty miedzynarodowe KFN

POWRÓT NA POCZYTEK STRONY