Struktura Katedry

LINK DO STRONY DRA RAJMANA   p.o. Kierownik Katedry

doc. dr Bolesław Rajman  Zastępca ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr Jacek Karpiński


BK   Zastępca ds. Kontaktów Zagranicznych

dr Irena Barbara Kalla

LINK DO STRONY DRA RAJMANA   Kierownik Studiów
Niestacjonarnych-Wieczorowych

doc. dr Bolesław Rajman

Rada Katedry

prof. dr hab. Stanisław Prędota
dr Barbara Kalla
prof. dr hab. Stefan Kiedroń
dr Jacek Karpiński
prof. dr hab. Siegfried Huigen
doc. dr Bolesław Rajman
dr Bożena Czarnecka    

Zakłady i Pracownie KFN

Zakład Języka Niderlandzkiego [LINK]
Pracownia Leksykologii i Leksykografii Niderlandzkiej [LINK]
Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej [LINK]
Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans [LINK]
Pracownia Dydaktyki Języków Germańskich [LINK]

Zakłady i Pracownie KFN

Zakłady i Pracownie KFN

Zakłady i Pracownie KFN

Zakłady i Pracownie KFN

Zakłady i Pracownie KFN

Zakłady i Pracownie KFN

Zakłady i Pracownie KFN

kalendarium KFN
Kontakty międzynarodowe KFN

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY