doktoranci KFN

Kto?

O czym?

Johannes Herbinius z Byczyny (1626 - 1679): wpływ peregrinatio academica do Niderlandów na jego życie i twórczość.
Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Kiedronia


Siedemnastowieczne niderlandzkojęzyczne teksty podróżnicze ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w kontekście literackim.
Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Kiedronia


Joanna Skrobut

Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dra hab. Stefana Kiedronia

Natalia Brożyna
Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem dr hab. Barbary Kalli

Łukasz Kozak Praca doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. Siegfrieda Huigenai

Pracownia leksykografii niderlandzkiej
struktura KFN

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY