ERASMUS +

Od 1 stycznia 2014 roku program LLP ERASMUS „Uczenie się przez całe życie” zostaje zastąpiony programem ERASMUS+. ERASMUS+ kontynuuje tradycje programu ERASMUS, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. „ERASMUS+ Szkolnictwo wyższe” promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu ERASMUS+, zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

(źródło informacji: http://erasmusplus.org.pl/)

Praktyczne informacje dla studentów i pracowników KFN

Koordynator programu Erasmus+ w KFN:

dr hab. Irena Barbara Kalla
e-mail barbara.kalla@uwr.edu.pl
Terminy konsultacji koordynatora są podane na stronie KFN oraz na stronie usos.web

Komunikat Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie wyjazdu na studia i praktyki [LINK]

Studia
Regulamin rekrutacji [LINK]
Podanie o przyznanie stypendium ERASMUS+ [LINK]
Skala ocen [LINK]

Praktyki
Regulamin rekrutacji [LINK]
Podanie o przyznanie praktyki ERASMUS+ [LINK]

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe

Informacje na temat wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych dla pracowników UWr. znajdują się na stronie https://international.uni.wroc.pl/pl/wyjazdy-pracownikow.

Umowy dwustronne [LINK]

 

CEEPUS
Informacje o programie CEEPUS są dostępne na stronie głównej CEEPUS:

https://www.ceepus.info/

oraz na stronie:
https://international.uni.wroc.pl/pl/programy-wymiany/inne-oferty-stypendialne/porozumienie-ceepus-ii

Pozostałych informacji udziela koordynator w godzinach konsultacji.

Koordynator programu CEEPUS w KFN:

dr hab. Irena Barbara Kalla
e-mail barbara.kalla@uwr.edu.pl
Terminy konsultacji koordynatora są podane na stronie KFN oraz na stronie usos.web