30 czerwca 2011:
Szymon Piaskowski zostaje magistrem