ul. Uniwersytecka 28a   50-145 Wrocław   071 – 3724129   okn@uni.wroc.pl

 

 Holendersko-polska wystawa prac plastycznych
osób niepełnosprawnych umysłowo

"Moje i Twoje"

 

Zadaniem organizatorów jest prezentacja sztuki osób niepełnosprawnych intelektualnie, stworzenie im możliwości zaistnienia w życiu kulturalnym. Organizatorzy chcą rozwinąć współpracę miedzy instytucjami, stowarzyszeniami holenderskimi i polskimi zajmującymi się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Twórcze spotkanie ludzi z różnych środowisk zawsze przyczynia się do pojawienia nowych wartości, ożywczego fermentu, inspiracji, ciekawych projektów na przyszłość. Plastyka uważana jest za najpowszechniejszą formę spontanicznej, ekspresywnej działalności twórczej, dającą równocześnie możliwość rozwoju procesów poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych. ,,Osoby niepełnosprawne, tak jak zdrowe mogą tworzyć dzieła poruszające, dobre, lecz także słabe, nijakie czy wręcz złe. Dzieła wielkiego formatu zdarzają się rzadko. Sztuka jednak obroni się sama. Bez dodatkowych etykietek. Jeśli jest słaba nie pomoże jej dyplom najlepszej uczelni, jeśli jest dobra, nie będzie potrzeby informowania o niepełnosprawności twórcy." Twierdzi antropolog kultury prof. Aleksander Jackowski.
Nadal zakodowany jest w świadomości ludzi wizerunek niepełnosprawnej osoby widziany przez pryzmat jej ograniczeń, a nie możliwości. Wychowanie przez sztukę jest zwiększoną szansą rozwoju.
 
Główne cele


- wykorzystanie sztuki jako drogi do przezwyciężania barier społecznych
- współpraca różnych środowisk i grup w celu realizacji zadania społecznego jakim jest

  edukacja kulturalna osób niepełnosprawnych

- kompensacja niepełnosprawności warunkująca prawidłowy rozwój osobowości

- stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania własnej tożsamości, godności, autonomii 

  osobowej w zgodnych relacjach z otoczeniem.

Organizatorzy:

 

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej

Edward Skubisz

 

i Konsulat Holandii we Wrocławiu
 

 Współorganizatorzy:

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz  ,, Ostoja",
Stowarzyszenie Przyjaciół teatru ,,Arka",
Artilabo - Breda, Holandia,
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Kołłątaja 20
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 10 ul. Parkowa 27 Wrocław
Zespół Szkół Specjalnych nr 27  Wrocław Plac Grunwaldzki 3B
 

Zapraszamy w terminie:

05.05.2005-10.06.2005

 Otwarcie wystawy nastąpi w kilku miejscach jednocześnie tzn:


w  Ośrodku Kultury Niderlandzkiej ul. Uniwersytecka 28a Wrocław,
w Hotelu ,,Holiday Inn" ul. Piłsudskiego 49/57 Wrocław,
w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół teatru ,,Arka"  ul.Mennicza3 Wrocław,
w Młodzieżowym Ośrodku Kultury ul. Kołłątaja 20 Wrocław

 Uroczyste otwarcie:

siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół teatru ,,Arka"

ul. Mennicza 3 Wrocław

10.05.2005, Godz: 16.00


Prace plastyczne powstały
na warsztatach terapii zajęciowej:  Fundacji im. Brata Alberta „Muminki” ul. Obornicka 99, Fundacji im. Brata Alberta ,,Wspólnota" ul. Wystawowa 1a, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ul. Lwowska 20, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz ,, Ostoja" ul. Litomska 10 i ul. Stawowa 1a, w Dobroszycach ul. Stawowa 23, na zajęciach w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 ul. Parkowa 27, w Zespole Szkół Specjalnych nr 27 Plac Grunwaldzki 3B , w Zespole Szkół z oddziałem integracyjnym ul. Grochowa 36/38, na warsztatach terapii zajeciowej
Prace plastyczne z Holandii powstały na zajęciach w Ośrodku Artilabo w Bredzie, mieście partnerskim Wrocławia.
 

 


 

Artilabo jest pracownią Amariantu, w którego skład wchodzi kilka ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Zrzeszenie to oferuje głównie zatrudnienie dla swoich podopiecznych.
Umożliwia im rozwinięcie technik plastycznych, takich jak rysunek, malarstwo czy grafika, by mogli odkryć w sobie umiejętności artystyczne. Nazwa Artilabo jest połączeniem dwóch członów, za którymi odpowiednio kryją się "sztuka" i "warsztat". Przypomina ono artystyczne laboratorium tryskające energią, gdzie odbywaja się różnorodne eksperymenty. Ich rezultaty można obejrzeć w mieszczącej się tam galerii oraz wypożyczalni prac.

W miesiącach letnich wystawa pojedzie do Bredy.                                                      
          

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY