HOMEPAGEGASTLEZING

drs Olten van Genderen

andragoog en intercultureel expert afkomstig uit Suriname

zal een gastlezing houden op

maandag 4 juni 2007 9:45 u (bibliotheek)

VERDRAAGZAAMHEID EN INTEGRATIE IN SURINAME.

In dit verband zal hij ingaan op de geschiedenis van het land, processen van natievormig,
streven naar onafhankelijkheid en cultuur alsook de identiteit van de Surinamers