Piotr Klunder, Krzysztof Grabowski, Karolina Wolska i Zuzanna Mańczyk