Seminarie (Zuid-)Afrikaanse Taalkunde

Het Afrikaans van vroeger en nu

 

1 tot 7 juli 2007

 

Universiteit Hasselt

Diepenbeek, Belgiλ

 

Seminarie (Zuid-)Afrikaanse Taalkunde

 

Van 1 tot 7 juli 2007 wordt aan de Universiteit Hasselt het vijfde Seminarie Afrikaanse Taalkunde georganiseerd. Het gaat om een inleidend seminarie op academisch niveau met de focus op enerzijds de ontwikkelingsgeschiedenis van het Afrikaans en anderzijds op aspecten van het hedendaagse Afrikaans. Er worden 18 sessies van 1,5 uur elk georganiseerd met in de vooravond nog een culturele activiteit in verband met het (Zuid-)Afrikaans en/of Zuid-Afrika. De doelgroep zijn docenten en leerkrachten Nederlands en Germanistiek, gevorderde studenten en andere belangstellenden.  

De inhoudelijke invulling van de sessies berust bij Prof. Dr. Hein Grebe van de Universiteit van Pretoria en van Prof. Dr. Willem Botha van de Universiteit van Johannesburg.  

 

Willem Botha biedt de volgende onderwerpen aan:

Die verhouding Afrikaans, Afrikaner en Suid-Afrikaner

- Afrikaans se posisie tans (oorsig van verskeie perspektiewe)

- Afrikaneridentiteit binne ’n diverse samelewing (Afrikaneridentiteit en die reλnboognasie word vanuit taalkundige perspektief onder die loep geneem)

Sintaksis en semantiek / leksikografie

- Komplementwerkwoorde en werkwoordkomplemente (agtergrond vir ’n begronding van die betekenis van die woord transformasie)

- Betekenisimplikasies van die woord transformasie

- Aspekte van die betekenis van die woord rassisme (teen die agtergrond van die Suid-Afrikaanse situasie)

- Die kategorie die in Afrikaans

- Die leksikografiese hantering van krieketterme in Afrikaanse verklarende woordeboeke

- Die sintaksis en semantiek van die werkwoorde doen en maak in Afrikaans

- Deiktiese tydsvergestalting in Afrikaans

 

Hein Grebe behandelt:

Die geskiedenis en ontwikkeling van Afrikaans

- Afrikaans van meet af aan tussen twee wêrelde – enkele literêre tekste

- Die verskille tussen Afrikaans en Nederlands aan die hand van ’n kortverhaal deur Riana Scheepers

- Taalverandering en taalkontak: Tweedetaalverwerwing, Pidgins en kreole

- Die Nederlandse aanskyn van Afrikaans

- Die filologiese siening oor die ontstaan van Afrikaans krities beskou

- Den Besten se alternatiewe beskouing

- ’n Klein gevallestudie: Die dagboek van Johanna Duminy, die Swellendamse dialek

- NIE-2 as voorbeeld van sisteemversmelting

- Die standaardisering van Afrikaans tydens die laat negentiende en vroeλ twintigste eeu as voorbeeld van hoe verskillende linguistiese konstruksies sosiaal versmelt het.

 

Willem Botha begint aan zijn loopbaan in het onderwijs in 1965. In 1980 behaalt hij zijn doctoraat met het proefschrift getiteld Die grammatika van die eerste persoon. Sedert 1981 is hij aan de voormalige Randse Afrikaanse Universiteit verbonden als docent in de taalkunde, met Afrikaanse syntaxis en semantiek as onderwijsopdrachten. In 1994 wordt hij bevorderd tot professor en houdt hij een inaugurele rede over het onderwerp Hoe beteken taal? Hij publiceert over een wijd spectrum van onderwerpen: syntaxis, semantiek, pragmatiek, cognitiewe linguïstiek, taalonderricht en toegepaste taalkunde.

 

Hein Grebe doceert taalkunde in het Departement Afrikaans aan de Universiteit van Pretoria. Hij legt zich vooral toe op het onderricht van de algemene taalwetenschap en op de historische taalkunde. Hij studeerde aan de universiteiten van Kaapstad, Stellenbosch en Pretoria. Zijn doctoraat handelde over de historiografie van het Afrikaans. De hypothese dat Afrikaans op een zogenaamde historische variλteit, namelijk Oosgrensafrikaans, gebaseerd zou zijn, is kritisch onder de loep genomen. Verschillende artikels over taalverandering en de standaardisering van het Afrikaans zijn reeds uit zijn pen gevloeid. Als academische hobby geeft hij college over de verwerving van het Nederlands als ‘vreemde’ taal.

 

Plaats en datum

Het seminarie heeft plaats aan de Universiteit Hasselt, Diepenbeek, Belgiλ van 1 tot 7 juli 2007.

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 175 euro en omvat het cursusmateriaal, de culturele activiteiten en de maaltijden. De uiterste datum van inschrijving is 31 mei 2007. Om organisatorische redenen wordt een vroegtijdige opgave van deelname erg op prijs gesteld.

Inschrijven kan door de inschrijvingsstrook onder gesloten omslag per post terug te sturen. 

 

Accommodatie is mogelijk in

-     een studentenkamer voor 100 euro voor de seminarieweek van zondagavond tot zaterdagmorgen

-     een hotel voor ongeveer 75 euro per dag.

Als u wilt dat accommodatie gereserveerd wordt, gelieve dit op de inschrijvingsstrook aan te duiden.

Het seminarie begint op zondag 1 juli om 19.00 u. met een kaas-en-wijn ontvangst en eindigt zaterdagmorgen 7 juli na het ontbijt omstreeks 10.00 u.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Prof. Dr. Luc Renders

Vakgroep Talen

Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek

Agoralaan, Gebouw D

3590 Diepenbeek

Belgiλ

Tel. 32 11 268683

E-mail: luc.renders@uhasselt.be

 

Bezoek ook de website: www.uhasselt.be/seminarie-Afrikaans

 

De inschrijvingsstrook op de volgende bladzijde onder gesloten omslag terugsturen naar:

Prof. Dr. Luc Renders

Vakgroep Talen

Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek

Agoralaan, Gebouw D

3590 Diepenbeek

Belgiλ

 

Inschrijving Seminarie Afrikaanse Taalkunde

 

Naam: ……………………………………………..                                 

 

Adres: …………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 

Telefoon: ………………………………………….

 

E-mail: ………………………………………………

 

schrijft zich in voor het Seminarie Afrikaanse Taalkunde en wenst van zondagavond tot zaterdagmorgen accommodatie te bespreken in:

 

een studentenkamer 

een hotelkamer 

 

Hij/zij betaalt

□ 175 euro inschrijvingsgeld

□ 100 euro verblijf in een studentenkamer

Totaal: □ 175 euro  □ 275 euro

 

met

  Eurocard/Master Card

  Visa

 

Kaartnummer: ……………………………..

 

Vervaldatum: ……………………………...

 

Kaarthouder: ………………………………

 

  Overschrijving (plus de eventuele bankkosten)

Overschrijven op rekeningnummer 001-0187079-42 op naam van Universiteit Hasselt, 3590 Diepenbeek, Belgiλ, Fortis bank, Ridder Portmansstraat 1, B-3500 Hasselt. BIC (swiftcode) GEBABEBB, IBAN: BE77 0010 1870 7942 met vermelding: Seminarie Afrikaans

 

Datum: …………………………………….

 

Handtekening: ………..……………………