Stanisław Prędota, Marijke Mooijaart: Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling

Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 5242 to publikacja autorstwa Stanisława Prędoty oraz Marijki Mooijaart. Książka powstała na bazie rękopisu z roku 1552 (sygnatura Res. 5342) odnalezionego w bibliotece uniwersyteckiej w Gandawie. Składa się z dwóch części: zbioru 1968 przysłów i frazeologizmów niderlandzkich zestawionych przez ReyeraGheurtza, kopisty izby retoryki „Eglentier” w Amsterdamie oraz zbioru 100 przypowieści Erazma z Rotterdamu przetłumaczonych po raz pierwszy na język niderlandzki.