Profesor Stanisław Prędota został
KAWALEREM ORDERU ODRODZENIA POLSKI