Prof. zw. dr. hab. Stanisław Prędota został
KAWALEREM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.
Na zdjęciu z prof. zw. dr. hab. Stefanem Kiedroniem