Prof. dr hab. Stefan Kiedroń został 30.11.2011
oficjalnie powołany na stanowisko PROFESORA ZWYCZAJNEGO