HOMEPAGE

Praagse Perspectieven 4

COLLOQUIUM VAN DE SECTIE NEDERLANDS

KARELSUNIVERSITEIT PRAAG

 

DONDERDAG 23 EN VRIJDAG 24 MAART 2006

OOSTENRIJKS CULTUREEL FORUM

JUNGMANNOVO NÁMÌSTÍ 18, PRAAG 1

Bibliotheek, 1e verdieping

 

PROGRAMMA DONDERDAG 23 MAART 2006

THEMA: DE ROL VAN GRAMMATICA IN HET ONDERWIJS VAN HET NEDERLANDS

9:30

Welkomstwoord
Zdenka Hrnèíøová, hoofd van de sectie Nederlands te Praag

Opening van het colloquium
Prof.dr. Jana Králová,CSc. vice-decaan van de Filosofische faculteit

Inleiding tot het thema 'Grammatica'
Zdenka Hrnèíøová (Praag)

10:15-10:45

Vorm en functie. De plaats van grammatica in functioneel onderwijs
Alice van Kalsbeek (Amsterdam)

10:45-11:15

Pauze

11:15-11:45

Grammatica en schrijfvaardigheid, een ervaringsbericht
Alexandra Andreasová (Brno)

11:45-12:15

Fonetiek en fonologie en uitspraakonderwijs
Roland Nagy (Budapest)

12:30-14:00
Middagpauze
14:00-14:30
Tekststructuur en taalvaardigheid Ted Sanders (Utrecht)
14:30-15:00

Tenzij en mits: lastig in het onderwijs maar daar niet alleen
Saskia Daalder (Amsterdam)

15:00-15.30
Pauze
15:30-16:00

Een vernieuwde methode voor vreemde-taalonderwijs
Martine Verjans (Hasselt)

 

PROGRAMMA VRIJDAG 24 MAART 2006

THEMA: LITERAIRE ROEM?
9:30

Opening en inleiding in het thema
Ellen Krol (Praag) l

9:45-10:30
De literaire roem van Van Focquenbroch
René van Stipriaan (DBNL)
10:30-11:00
Een receptie-historische verkenning van Richard Minnes poëzie.
Yves T'Sjoen (Gent)
11.00:-11.30
Pauze
11:30-12:00

De literaire roem van Madelon Székely-Lulofs
Olf Praamstra (Leiden)

12:00-12:30
De literaire roem van De Vijftigers
Emese Szabó (Debrecen)
12:30
Sluiting colloquium


Dit colloquium wordt mede mogelijk gemaakt door het Oostenrijks Cultureel Forum te Praag, dat ons de ruimte ter beschikking stelt, en door de financiële ondersteuning van de Orde van de Prince, de Nederlandse Ambassade te Praag, de Belgische Ambassade te Praag en de Nederlandse Taalunie.

POWRÓT NA POCZ¡TEK STRONY