Presentatie van het project
Nederlandse Oude Drukken in Bohemen, Moravië en Silezië (1500-1800)
Praag, Jan-Amos-Komenský-Museum, 29 september 2010

Naar aanleiding van het internationale project “Nederlandse Oude Drukken in Bohemen, Moravië en Silezië (1500-1800)” (de eerste fase in de jaren 2004 – 2006, o. l. v. prof. dr. Stefan Kiedroń van de Universiteit Wrocław, projectpartners: Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Karlova v Praze, Universiteit Leiden, de tweede fase vanaf september 2010, o. l. v. doc. dr. Wilken Engelbrecht, Univerzita Palackého Olomouc, projectpartners: Uniwersytet Wrocławski, Univerzita Karlova v Praze) vond op 29 september 2010 in het Jan-Amos-Komenský-Museum in Praag een presentatie van dat project plaats.

De presentatie, onder de titel ‚Němí svědci vztahů během tří staletí (1500-1800): staré tisky z Nizozemí a Belgie vyprávějí svůj "bohémský" osud – Stille getuigen van drie eeuwen contacten (1500-1800): oude drukken uit de Lage Landen vertellen over hun "Boheemse" lotgevallen‘, werd georganiseerd door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Praag in het kader van het Festival van Nederlandse Cultuur ‘NethWorks.cz 2010’ in de Tsjechische Republiek (zie http://www.nethworks.cz/kalendar-akci/ en
http://www.nethworks.cz/kalendar-akci/tri-stoleti-kontaktu-stare-tisky-z-nizozemska-vypraveji-sve-pribehy.html).

De presentatie werd geleid door doc. dr. Wilken Engelbrecht en prof. dr. Stefan Kiedroń m.m.v. Marcel Ištván (Univerzita Karlova v Praze), doc. dr. Bolesław Rajman (Uniwersytet Wrocławski), Lucie Sedláčková (Univerzita Karlova v Praze), Joanna Skubisz (Uniwersytet Wrocławski) en Jan Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski).

De fotoreportage:

 1. De voorbespreking (hier: dr. Jan Urbaniak, doc. dr. Bolesław Rajman, mag. Joanna Skubisz) van de presentatie…
 2. … met de te presenteren Nederlandse oude drukken (hier: dr. Jan Urbaniak, doc. dr. Wilen Engelbrecht, mag. Joanna Skubisz)
 3. Onderweg naar het Komenský-Museum – langs de Poolse ambassade in Praag onder de Hradčany
 4. De ingang van het Jan-Amos-Komenský-Museum, Praha 1, Valdštejnská 20
 5. Vóór de presentatie…
 6. ZE Jan C. Henneman, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Praag, verwelkomt de sprekers (doc. dr. Wilken Engelbrecht en prof. dr. Stefan Kiedroń)
 7. De sprekers: doc. dr. Wilken Engelbrecht (zittend) en prof. dr. Stefan Kiedroń (staand)
 8. Doc. dr. Wilken Engelbrecht
 9. Dr. Jan Urbaniak (in voorgeschreven witte handschoenen) presenteert…
 10. … samen met doc. dr. Wilken Engelbrecht de oude werken…
 11. Ambassadeur Jan C. Henneman tijdens de lectuur van Justus de Harduwijns Goddelijke wensen uit 1629
 12. Prof. Stefan Kiedroń presenteert een 18e-eeuwse uitgave van Joost van den Vondels Palamedes
 13. Tijdens de lezing…
 14. Tijdens de lezing…
 15. Het dankwoord van de ambassadeur
 16. Prof. Stefan Kiedroń in gesprek met ambassadeur Henneman (links in het beeld dhr. Bas Wels, cultureel attaché van de Nederlandse ambassade in Praag, in het midden dr. Jan Urbaniak) over…
 17. … de gedichten van Constantijn Huygens (hier: Koren-bloemen, uitgave 1672)
 18. Doc. dr. Bolesław Rajman, de chef van de Wrocławse neerlandistiek, in gesprek met ambassadeur Henneman
 19. Joanna Skubisz waakt ook over de oude boeken
 20. Ambassadeur Henneman in gesprek met doc. Engelbrecht en prof. Kiedroń
 21. Ná de lezing: de projectpartners in nabespreking in “Švejk – Restaurant u Karla” (van links: Wilken Engelbrecht, Bolesław Rajman, Jan Urbaniak, Marcel Ištván, Lucie Sedláčková en Joanna Skubisz)
 22. Op de volgende dag: wandeling (hier: Joanna Skubisz) door de ‘Zahrady pod Pražským Hradem – Gardens below the Prague Castle’…
 23. … met een prachtig (Praag-tig) uitzicht over de oude stad…
 24. … uit de tuinterrassen (hier: Joanna Skubisz en Bolesław Rajman)…
 25. De blik van doc. Rajman over de Praagse oude stad… [verwijderd door de censuur]
 26. … en ’s nachts een prachtig uitzicht uit ons hotel op Hradčany