OKNgif.jpg

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza
na wykład w języku angielskim pt.

The cultural identity
of Dutch and Flemish art

 
 

który wygłosi

prof. Ludo Beheydt
(Louvain-la-Neuve, Belgia)

24 października 2012 r.
godz. 15:00

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej  
ul. Uniwersytecka 28A