HOMEPAGE

Południowoafrykańska Akademia Nauk i Sztuk
The South African Academy for Science and Arts
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en KunsDo głównych zadań Akademii jako organizacji multidyscyplinarnej należy wspieranie rozwoju w dziedzinie nauki, technologii i sztuki, a także popieranie rozwoju języka afrikaans. Dlatego Akademia przyznaje szereg nagród literackich; do najbardziej prestiżowych należy ustanowiona w 1914 roku Nagroda im. Jamesa Hertzoga oraz Nagroda im. Gustawa Prellera przyznawana od 1968 roku w dziedzinie krytyki literackiej.

Akademia wydaje regularnie dwa czasopisma naukowe (jedno poświęcone naukom przyrodniczym i technicznym, drugie humanistyce), a poprzez swoje wyspecjalizowane agendy zajmuje się standaryzacją językową oraz przygotowywaniem i wydawaniem słowników. Prowadzi także akcję oświatową organizując doroczną olimpiadę historyczną dla młodzieży szkolnej oraz przyznając nagrody literackie dla środowiska młodoliterackiego.

Akademia została założona w 1910 roku w Pretorii. Liczy obecnie ok. 800 aktywnych członków, w tym zaledwie 5 zagranicznych. Zagraniczni członkowie korespondencyjni muszą się cieszyć uznaniem środowiska akademickiego we własnym kraju oraz sprzyjać dobrym stosunkom z Republika Południowej Afryki. Członkostwo przyznawane jest w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie nauki, technologii lub kultury.