Kersvers

Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie
.

Onder redactie van Adrienn Dióssi, Irena Barbara Kalla, Jelica Novakoviæ-Lopu¹ina. Budapest 2009, 496 p.

Deze bloemlezing is het resultaat van anderhalf jaar samenwerking van drs. Adrienn Dióssi (Universiteit Károli Boedapest, Hongarije), dr. Irena Barbara Kalla (Universiteit Wroc³aw, Polen) en prof. Jelica Novakoviæ-Lopu¹ina (Universiteit Belgrado, Servië). Het boek is ontstaan met het oog op de studenten die buiten Nederland en Vlaanderen neerlandistiek studeren. Het bevat 800 gedichten van 110 dichters, korte biografische informatie over de dichters en inleidingen op de decennia vanaf 1945 tot de eenentwintigste eeuw. Alle gedichten zijn geannoteerd. Het project werd ondersteund door de Nederlandse Taalunie. Het boek werd op 22 mei tijdens het Regionaal Colloquium Neerlandicum in Boedapest gepresenteerd.

Prof. Hugo Brems (KU Leuven) schreef in zijn recensie:
"Kersvers is in alle opzichten een bijzonder rijke bloemlezing, met tal van verrassende perspectieven. Om te beginnen biedt zij een vrijwel compleet overzicht van de belangrijkste poëzie die sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Vlaanderen gepubliceerd werd. Alle belangrijke dichters, stromingen, poëtica's en thema's die de Nederlandse poëzie van de laatste 60 a 65 jaar rijk is, zijn ruim vertegenwoordigd. De literair-historische waarde en de didactische bruikbaarheid, die daarvan het gevolg zijn, worden nog aanzienlijk vergroot door de inleidende en situerende commentaren en de suggesties voor lectuur en interpretatie.
Helemaal uniek wordt Kersvers door enkele extra's. Behalve een literair-historisch overzicht biedt het boek ook nog een bloemlezing van enkele bijzondere genres, zoals kinder- en jeugdpoëzie, light verse en parodieën én een bloemlezing rond typische thema's, met daarbovenop dan nog een vierde bloemlezing met gedichten over Midden-Europa. Vier voor de prijs van één.
Het is een bijzondere krachttoer dat de samenstellers erin geslaagd zijn een verantwoorde keuze uit de naoorlogse canon op een harmonieuze manier te verzoenen met een Midden-Europees perspectief én met didactische bruikbaarheid voor extramurale studenten Nederlands."

Volgend akademiejaar gaat Kersvers in gebruik. In Wroc³aw zal dr. Kalla op basis van het boek colleges geven voor de derdejaars: "'Vers als een rooie kers'Nederlandstalige poëzie na 1945".