Skarby Niderlandów

Rysunki i wybrane ryciny artystów niderlandzkich XVI - XVII.

Grafika ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich

18 kwietnia - 30 maja 2004

Sala Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich,

Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Pijarska 8

W roku bieżącym, w dniach od 18 do 25 kwietnia odbędzie się w Polsce kongres CODARTu - międzynarodowej organizacji kustoszy sztuki holenderskiej i flamandzkiej. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy kongresu odwiedzą Gdańsk, Warszawę i Kraków, przewidziane jest zwiedzanie zabytków, muzeów i bibliotek oraz wystaw poświęconych rysunkom i rycinom tego kręgu artystycznego, specjalnie zorganizowanych w związku z kongresem.

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie zaprezentuje wystawę Sztuka Niderlandów Rysunki i wybrane ryciny artystów niderlandzkich XVI-XVII wieku ze zbiorów Muzeum Czartoryskich. Obszerna wystawa obejmie niewielki, ale bardzo cenny zbiór liczący 20 rysunków oraz zespół ponad 60 rycin. Wśród rysunków można będzie zobaczyć m. in. dzieła Gerarda Davida, Pietera Bruegela Starszego, Pietera Stevensa II, Hansa Bola i Martena de Vos. Drugą grupą wystawionych dzieł będą ryciny grafików niderlandzkich tematycznie związane z Polską. Wśród nich znajdą się prace tak wybitnych artystów jak Romeyn de Hooghe, Willem Hondius, Aegidius Sadeler, Schelte Bolswert, Lambert Cornelisz, Paulus Pontius.

Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Kurator wystawy: Ewa Czepiel

Trzy głowy kobiece, Gerard Dawid,1505-10
Alegoria dotyku, Marten de Vos, 1581
Alegoria węchu, Marten de Vos, 1581
Krajobraz z wyspą skalistą,Pieter Breughel Starszy,1560