HOMEPAGEśrodę 15 marca 2006 r.
w sali 308 (KFN)


prof. dr JOOP VAN DER HORST
znakomity językoznawca i baczny obserwator rzeczywistości (językowej),
pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego

przeprowadzi trzy zajęcia:

 9.45-11.15: grammaticalisatie van hulpwerkwoorden;
11.30-13.00:
veranderingen in het hedendaagse Nederlands
15.00-16.30:
Belgisch/Nederlandse taal- en cultuurverschillen

Wszystkich zainteresowanych Studentów serdecznie zapraszamy!POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY