Jo Sterckx
we Wroc³awiu
na zaproszenie KNSN

15 marca 2010

Identiteit en verleden.
Over historische gebeurtenissen en evoluties
die een stempel hebben gedrukt
op Vlaanderen en Belgiė in de twintigste eeuw

50 lat niderlandystyki we Wroc³awiu