Pożegnanie prof. dr. hab. Jerzego Kocha
na zebraniu zespołu KFN 20.10.2011