HOMEPAGE

Profesor Jerzy Koch laureatem nagrody Visser-Neerlandia 2008

Jerzy Koch otrzymał tegoroczną nagrodę Visser-Neerlandia za swoje działania na rzecz rozwoju studiów niderlandystycznych w Polsce. Nagrodę "w uznaniu szczególnych osobistych zasług" w dziedzinie kultury, literatury i języka niderlandzkiego przyznaje corocznie Algemeen Nederlands Verbond (ANV) - Powszechny Związek Niderlandzki. Organizacja, która ma dziś swoje oddziały w Holandii, Belgii i RPA, powstała w 1895 roku. ANV działa na rzecz upowszechnienia języka niderlandzkiego, monitoruje poczynania władz holenderskich i belgijskich w tym względzie, regularnie rozpisuje konkursy na niderlandzkie sztuki teatralne lub telewizyjne, wydaje kwartalnik społeczno-kulturalny "Neerlandia" itp. Visser-Neerlandiaprijs wypłacana jest z funduszu im. H.L.A. Vissera (1872-1943), prawnika i filozofa, który przed śmiercią przekazał organizacji swój majątek.

Prof. dr hab. Jerzy Koch studiował germanistykę i niderlandystykę we Wrocławiu, doktorat obronił w Belgii w 1991 r., habilitację uzyskał w 2003 r., tytuł profesora nadano mu w 2005 roku. Był stypendystą Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Sztuk (1993/94, 2007/08). Jest laureatem prestiżowej nagrody im. M. Nijhoffa (1995) za przekłady z literatury niderlandzkiej (ponad 20 książek) i członkiem Południowoafrykańskiej Akademii Nauki i Sztuk (2005).

Od 1985 r. związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie w Katedrze Filologii Niderlandzkiej rozwinął badania nad współczesną literaturą niderlandzką XIX i XX w., studiami kolonialnymi i literaturą i językiem afrikaans. Wypromował 5 doktorów i kilkudziesięciu magistrów. Dwukrotnie otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego (2003, 2005). Jego ostatnie publikacje książkowe to: Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans XVII-XIX wiek (2004) oraz 'Wenus Hotentocka' i inne rozprawy i eseje o literaturze południowoafrykańskiej (2008).