GOŚĆ W KATEDRZE

GASTCOLLEGEDrs. Pedro Snoeijer (Goerlitz)
zal op donderdag
10 juni 2010
om 13.15

in de Neerlandistische Bibliotheek
spreken over

De werkplaats van de schilder
in de Gouden Eeuw

Dit gastcollege is tevens verbonden
met een workshop

met kwasten en verf...

Iedereen is van harte welkom!