W październiku 2005 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania odbędą się

WARSZTATY
PRZEKŁADU LITERACKIEGO

z języków angielskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, serbsko-chorwackiego, szwedzkiego,
które poprowadzą uznani tłumacze literatury .

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:

wysłanie zgłoszenia na adres: festival.short.story@uni.wroc.pl
oraz dostarczenie przekładu opowiadania wskazanego w konkursie na przekład
w formie standardowego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5) - w terminie do 5 października na adres :

Biuro Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania
pl. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wrocław

z dopiskiem na kopercie:
"Tłumaczenie na warsztaty przekładu Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania"
oraz podaną nazwą języka z którego jest dokonane tłumaczenie.

Tekst niderlandzki autorstwa Kristien Hemmerechts Anna op de blauwe steen
znajduje się do skopiowania w bibliotece Katedry Filologii Niderlandzkiej

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji uczestników.
O udziale w warsztatach kandydaci zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie do 10 października.

www.republika.pl/festiwal_opowiadania

info: festival.short.story@uni.wroc.pl

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY