Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 12 marca 2013 r.

w wieku 69 lat zmarł

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tomiczek

wybitny germanista, językoznawca
Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej,
wieloletni Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
były Dziekan i Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Odszedł od nas wspaniały naukowiec i życzliwy Mistrz, znakomity organizator życia naukowego,
 nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń germanistów polskich,
serdeczny Kolega i Przyjaciel, Człowiek o wielkiej wrażliwości i dobroci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 18 marca 2013.
Godz. 9.30 Msza Święta żałobna w Kościele Uniwersyteckim przy pl. Uniwersyteckim 1.
Godz. 11.00 Pożegnanie akademickie w Oratorium Marianum  na Uniwersytecie Wrocławskim.
Godz. 12.30 Wyjazd autobusu z pl. Uniwersyteckiego na Cmentarz Parafialny w Mrozowie.
Godz. 14.00 Pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym w Mrozowie.              

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Dyrekcja, pracownicy i studenci
Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego