Het Architectuurmuseum in Wroc³aw en
het Centrum voor Cultuur van de Lage Landen (Universiteit Wroc³aw)


organiseren samen op 8 maart 2005 om 19.00 uur in het Architectuurmuseum, ul. Bernardyńska 5 het middeleeuwse spektakel

BEATRIJS

gebracht door

TINE RUYSSCHAERT,

de vermaarde Vlaamse voordrachtskunstenaar.


Vrije toegang voor wie het Nederlands enigszins verstaat.

De prachtige Middelnederlandse tekst is integer en uitdagend bewerkt door de bekende,
helaas in 2003 overleden Twentse schrijver Willem Wilmink.

Komt dat zien!