HOMEPAGE
NEDERLANDSE VERSIE
NEDERLANDSE VERSIE
teatralny Bonhoeffer op het theater

Sobota 4 lutego, Kościół Św. Elżbiety g. 12.30,
w ramach Międzynarodowego Kongresu o Bonhoefferze

Jesteśmy polskimi studentami filologii niderlandzkiej z Katedry Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego i holenderskimi studentami związanymi z duszpasterstwami akademickich w Zwolle, Bredzie i Amsterdamie. Jesienią 2005, osobno, w Polsce i Holandii zaczęliśmy czytać teksty Dietricha Bonhoeffera. W styczniu 2006 spędziliśmy tydzień w Sokołowsku, aby wspólnie dyskutować nad problemami poruszanymi przez niemieckiego teologa. Podczas tego międzynarodowego spotkania z tekstami Bonhoeffera nadaliśmy naszym przemyśleniom formę sztuki teatralnej.

W ten dzień obchodów 100-tnej rocznicy urodzin Dietricha Bonhoeffera pragniemy zaprezentować efekt naszej pracy tutaj, we Wrocławiu, w Breslau.

W naszej sztuce poruszamy pytania Bonhoeffera o

  • czuwanie
  • rozbity świat
  • chaos
  • wezwanie Chrystusa
  • głupotę
  • osobiste wybory
  • wspólnotę wiernych


Projekt Teatralny Bonhoeffer został zrealizowany przez wrocławską Fundację Dom Pokoju (www.dompokoju.org), promującą edukację na rzecz pokoju w kontekście wielokulturowości, pod kierownictwem Edwarda Skubisza.

Projekt powstał dzięki subsydium gminy Breda w Holandii, pomocy Ośrodka Kultury Niderlandzkiej we Wrocławiu, oraz środkom finansowym z Europejskiego Programu Młodzież.

Teksty, które czytaliśmy pochodzą głównie z książki Wilkena Veena Krok dalej niż kościół - znaczenie i wpływ Bonhoeffera (Gorcum, 2000), przetłumaczonej na język polski przez Natalię Borowską.

logo

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY