GROTER

Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.), Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Met illustraties van Agnieszka Borucka-Foks. Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocław/ Neisse Verlag Dresden, Wrocław 2007, 250 blz., ISBN: 978-83-7432-202-7 en ISBN: 978-3-934038-96-7

In mei 2007 is in Polen het boek Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief verschenen. Het is een uniek project dat aan de Universiteit van Wrocław werd gerealiseerd. De bundel Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief onder redactie van Irena Barbara Kalla & Bożena Czarnecka nodigt de lezers uit tot gemeenschappelijke verkenning van complexe fenomenen volwassenwording en volwassenheid. Ervaring van de ambivalentie en van de paradoxen, intensieve beleving van verschillende emoties, ontdekking van de werkelijkheid achter de werkelijkheid, literaire fascinaties, innerlijke integratie van tegenstrijdigheden, de kronkelende weg naar zelfbewustwording en bovenal de verschillende grensoverschrijdingen - dit zijn kenmerken die de kern van het verhaal over volwassenwording en de ruimte van het volwassen worden bepalen. De vijftien visies op volwassen worden die in de gepresenteerde publicatie worden geboden, hebben zeer uiteenlopende literaire voorbeelden en culturele achtergronden als uitgangspunt; als zodanig vormen ze een aanleiding tot nieuwe spannende zoektochten naar mogelijke letterlijke en figuurlijke betekenissen van het onderwerp.
Het boek is resultaat van de samenwerking tussen extramurale neerlandici uit de regio Middeneuropa en daarbuiten. Het feit dat de auteurs afkomstig zijn uit verschillende landen (Polen, Hongarije, Slowakije, Servië, Oostenrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Nederland en België) draagt bij tot het grensoverschrijdende karakter en de diversiteit van de opzet van het project.Dr. Irena Barbara Kalla en dr. Bożena Czarnecka zijn als wetenschappelijke medewerkers verbonden aan de Universiteit van Wrocław (Polen), Leerstoel voor Nederlandse Filologie.Het boek is te bestellen bij de uitgeverij ATUT, ul. Kościuszki 51a, 50-011 Wrocław (zie http://www.atut.ig.pl/) en bij de uitgeverij Neisse Verlag, Neustädter Markt 10, D 01097 Dresden (zie http://www.neisseverlag.de/).